Hledejte dotazy (page 8)

  

nalezeno 4155 dotaz / dotazy / dotazů

Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Kroměříži pro Filip dne .
Úspěch.
Dobrý den, k pokynu předsedy soudu v příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 18...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 6 pro Filip dne .
Úspěch.
Dobrý den, pane Havrdo,   V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost vedenou pod sp-zn. 52 Si 358/2019.   S pozdravem     Magdalena Chmelí...
Vážený pane,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 22.11.2019 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup...
      Dobrý den,   v příloze posílám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.   Hana Pospíchalová správa soudu         KRAJSKÝ SO...
Opakované volby 1991 - Tlumačov
Odpověď od Obec Tlumačov pro Jakub Foldyna dne .
Úspěch.
Dobrý den V příloze zasílám odpověď na požadovanou informaci.   S pozdravem     Bc. Miroslav Kabourek Starosta obce Tlumačov Tel.:     ...
Vaše podání ze dne / Your submission: 28.11.2019 14:30:07 Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:...
Dobrý den, na základě Vaší žádosti doručené Krajskému soudu v Plzni dne 22. 11. 2019 zasílám v příloze odpověď, včetně přílohy.   S pozdravem...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 10 pro Filip dne .
Úspěch.
Vážený pane Havrdo, k Vaší žádosti ze dne 17.11.2019 Vám v příloze zasílám odpověď na Vaše dotazy.  Zároveň si Vás dovoluji požádat o potvrzení přij...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 4 pro Filip dne .
Úspěch.
Vážený pane Havrdo,   zdejší soud Vám zasílá výše uvedený dokument a žádá o písemné potvrzení přijetí této emailové zprávy zpět na adresu [1][ema...
Vážený pane, v příloze zasílám Vámi požadovanou informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. S pozdravem Pavla Pitrmanová...
Platné smlouvy Odpad
Odpověď od Obec Tismice pro Ladislav Hrůza dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane Hrůzo. Váš, níže uvedený, požadavek zpracováváme v rámci Vaší žádosti ze dne 12.11.2019, kterou jste nám zaslal datovou schránkou. Vaše ž...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Havlíčkově Brodě pro Filip dne .
Úspěch.
Ing. Hermanová Jana, Okresní soud v Havlíčkově Brodě [1]25/11/2019 Dobrý den pane Havrda, jelikož mi systém nepotvrdil doručení zprávy, prosím abyst...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 3 pro Filip dne .
Úspěch.
Dobrý den,   k žádosti ze dne 14.11.2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vám v příloze zasíláme odpověď ze dne 20.1...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Blansku pro Filip dne .
Úspěch.
Dobrý den,   v pøíloze zasílám dle Vašeho výslovného požadavku touto cestou odpovìï na Vaši žádost o poskytnutí informace v upøesnìném znìní.  ...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Jihlavě pro Filip dne .
Úspěch.
Dobrý den,   v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která je u zdejšího soudu vede...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Chrudimi pro Filip dne .
Úspěch.
Vážení,   v příloze zasílám odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.   S pozdravem   Ilona Solničková referentka správy Okresního s...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud Plzeň-město pro Filip dne .
Úspěch.
Vážený pane Havrdo,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost došlou podepsanému soudu dne 14. 11. 2019.   Pro případnou další komunikaci...
Opakované volby 2003 - Stará Říše
Odpověď od Moravský zemský archiv v Brně pro Jakub Foldyna dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane Foldyno, přeji dobrý den a v reakci na Vaši e-mailovou žádost ze 14.11. 2019 v příloze zasílám naši odpověď. Vzhledem k aktuálním techni...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Benešově pro Filip dne .
Úspěch.
Stibůrková Miroslava, Okresní soud v Benešově [1]21/11/2019     Dobrý den, z pověření p. místopředsedy Vám v příloze zasílám odpověď na Vaši žád...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud Plzeň-jih pro Filip dne .
Úspěch.
Kučerová Petra, Okresní soud Plzeň-jih [1]19/11/2019 Okresní soud Plzeň-jih 18 Si 167/2019   Dobrý den,   v příloze Vám zasíláme sdělení k ...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Chebu pro Filip dne .
Úspěch.
Okresní soud v Chebu [1]14/11/2019 Česká republika - Okresní soud Cheb Komu: [FOI #7923 e-mail] ?? Zpracoval/a: Pavlína Domasová Věc: Přeposlání...
Pokácené keře na Novém Městě
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Částečně úspěšné.
Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.     Čj. : KOU - 2607 /2019 ze dne 5. 11. 2019     Žádost o informace podle d...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Liberci pro Filip dne .
Úspěch.
Dobrý den, v příloze vám zasíláme odpověď na vaši žádost ze dne 7.11.2019.   S pozdravem   Jaroslava Košková správa Okresního soudu v Liber...
1 ZT 391/2018
Odpověď od Okresní státní zastupitelství v Chomutově pro Josef dne .
Úspěch.
Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov Komu: [FOI #7901 e-mail] ?? Zpracoval/a: Štěpánka Kemrová Věc: Přeposlání podání s běžným...
1 ZT 391/2018
Odpověď od Okresní státní zastupitelství v Chomutově pro Josef dne .
Úspěch.
Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov Komu: [FOI #7900 e-mail] ?? Zpracoval/a: Štěpánka Kemrová Věc: Přeposlání podání s běžným...