Hledejte dotazy (page 7)

  

nalezeno 3865 dotaz / dotazy / dotazů

Vážená paní, K Vašemu dotazu upřesňuji, že pokud jste absolventkou VOŠ, získáte studiem pedagogiky akreditovaném v systému DVPP kvalifikaci vychovatelk...
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 4.9.2018. S pozdravem Kris...
Náklady na péči o zeleň
Odpověď od Městská část Praha 3 pro Bohumil Čáp dne .
Částečně úspěšné.
Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9 130 85 Praha tel.: +420 222 116 111 e-mail: [emailová adresa] web: www.praha3.cz MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ÚŘAD...
Cyklostezka Dolní Břežany.
Odpověď od Obec Dolní Břežany pro Vít Veselý dne .
Úspěch.
Dobrý den, v příloze posíláme odpověď na Vaší Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Přeji krásný den ___________________...
Vážená paní,    k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že způsoby získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků upravuje zákon č. 56...
  Dobrý den,   V příloze Vám poskytujeme Vámi požadovanou informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném zněn...
  Ing. Josef Ryšavý Račetice   V Račeticích 31.8.2018     Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k in...
Vážený pane,   v příloze zasíláme, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb. a v souladu s Vaší žádostí...
Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: +420 257 280 111 fax: +420 257 280 203 e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje...
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme statistiku dopravních nehod ze dne 14.8.2018, Praha 6 oblast Staré Vokovice, Ořechovka dle zák. č. 106/1999Sb., o...
V příloze Vám zasíláme vyřízení Vaší žádosti. S pozdravem  sekretariát OIAK MV. *MVCRX03WLDDL* MVCRX03WLDDL prvotní identifikátor odbor interního au...
Účastníci řízení podle sídla
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 6 pro David Havlík dne .
Čeká se zařazení.
    Vážený pane Havlíku,     V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 29.9.2017, pod spisovou značkou 52 Si 398/2017.     Magda...
posta, Kraj Vysočina [1]15/3/2018 Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 15.3.2018 07:42:59 Vážená paní / Vážený pane, tato zpráva je genero...
Návrh státního rozpočtu Čeká se zařazení.
Kancelář veřejného ochránce práv [1]12/4/2018 Vážená paní/Vážený pane, Kancelář veřejného ochránce práv Vám v příloze zasílá dokument s připojeným...
Dopis NKU prezidentu republiky
Dotaz byl vznesen na instituci Kancelář prezidenta republiky uživatelem Michal Blaha. Poznámka od uživatele Michal Blaha dne .
Úspěch.
Dopis zaslan do datove schranky. vice viz http://hlidacstatu.cz/texty/nku-pro-prezidenta-zemana-vazne-problemy-v-hospodareni-statu/
Petra Cikánová, Město Tábor [1]23/4/2018 Dobrý den pane Klecando, v příloze zasíláme "Poskytnutí informací..." dle Vaší žádosti. Opět prosíme o krá...
Dobrý den,   Vaše žádost ze dne 26.7.2018 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., týkající se rozhodnutí o podmíněném zastavení trestní...
[1][emailová adresa], Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy [2]15/5/2018 Dobrý den,   v příloze Vám zasílám sdělení informace ve věci...
Obžaloba Částečně úspěšné.
podatelna lokální OSZ Mladá Boleslav, Okresní státní zastupitelství v Mladé Boleslavi [1]5/4/2018 References Visible links 1. https://www.infoprov...
Ministerstvo vnitra [1]3/4/2018 PID: MVCRX03VXCRZ Spis. značka: MV- 33739-2/SP-2018 Odesilatel: M-SST-SP Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí infor...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.3.2018 15:50:59 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dokumentu UP VUC jako zdroj info o vznik...
Rozsudek 14 T 214/2017
Odpověď od Okresní soud Praha-západ pro Petra Vachulková dne .
Úspěch.
Dobrý den,   přílohou zasílám informace k Vaší žádosti.   S pozdravem   Anna Štěpánková personalistka, správkyně aplikace Okresního sou...
Návrh státního rozpočtu Čeká se zařazení.
Ministerstvo práce a sociálních věcí [1]3/4/2018 3 přílohy číslo jednací MPSV-2018/60774-331/2 [2]http://infoprovsechny.cz/request/seznam_doslych...
------------------------------------------------ PID : KUJMP021EII1 Značka : JMK 48499/2018 Skupina : Dokument ------------------------------------...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Středočeský kraj pro David Havlík dne .
Čeká se zařazení.
  Dobý den, zasílám na základě Vaší žádosti ze dne 14.3.2018.   S pozdravem Zíková [1]cid:image001.jpg@01C7492D.CC6A1A10 Milada Zíková, DiS....