Hledejte dotazy (page 5)

  

nalezeno 3791 dotaz / dotazy / dotazů

Rozsudek 14 T 214/2017
Odpověď od Okresní soud Praha-západ pro Petra Vachulková dne .
Úspěch.
Dobrý den,   přílohou zasílám informace k Vaší žádosti.   S pozdravem   Anna Štěpánková personalistka, správkyně aplikace Okresního sou...
Návrh státního rozpočtu Čeká se zařazení.
Ministerstvo práce a sociálních věcí [1]3/4/2018 3 přílohy číslo jednací MPSV-2018/60774-331/2 [2]http://infoprovsechny.cz/request/seznam_doslych...
------------------------------------------------ PID : KUJMP021EII1 Značka : JMK 48499/2018 Skupina : Dokument ------------------------------------...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Středočeský kraj pro David Havlík dne .
Čeká se zařazení.
  Dobý den, zasílám na základě Vaší žádosti ze dne 14.3.2018.   S pozdravem Zíková [1]cid:image001.jpg@01C7492D.CC6A1A10 Milada Zíková, DiS....
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaše podání, označené jako žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.,...
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v Ústí nad Labem e-mailem dne 23. 7. 2018.     Jelikož je...
Dobrý den,   Vaše žádost ze dne 19.7.2018 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., týkající se rozhodnutí ve věci sp. zn. 20 C 102/2017,...
Dobrý den, ve dnech od 30.7. do 10.8. 2018 čerpám řádnou dovolenou. Váš e-mail vyřídím po svém návratu dne 13.8.2018. V naléhavých případech se prosím...
Seznam došlých faktur - 2010 až 2018
Odpověď od Město Plasy pro Michal Škop dne .
Úspěch.
Zasílám seznam došlých faktur.   Ing. Josef Domabyl 373 340 685, 602 486 764 e-mail:[emailová adresa] www.plasy.cz   melecka UUUUUU UUUUUU...
Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz Úřad městské části Praha 10 Odb...
Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí
Odpověď od Okresní soud ve Znojmě pro Exekutor dne .
Částečně úspěšné.
  Dobrý den,   Ve věci Vaší žádosti ze dne 19.7.2018 týkající se zaslání anonymizovaných rozhodnutí ve věci sp. zn. 20 C 64/2017 sděluji, že Nej...
Náklady na Zpravodaj 3/2018
Odpověď od Město Plasy pro Michal Škop dne .
Částečně úspěšné.
"Celkové náklady na vydání mimořádného čísla Plaského zpravodaje č. 3/2018 činily 5.445,- Kč".   Ing. Josef Domabyl MěÚ Plasy 373 340 685  ...
číslo jednací MPSV-2018/146273-710/1
Dobrý den,   na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, posílám vyžádaný výkaz...
Usnesení 24 C 26 / 2017 ze dne 2.5.2018,
Uživatel Vít Veselý odeslal odpověď Obvodní soud pro Prahu 1 dne .
Úspěch.
Povinný subjekt: Dormiševová Jana Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní Dormiševová, pot...
Městská část Praha 11 Ocelíková 672/1 14941 Praha 415 tel.: +420 267 902 111 fax: +420 267 902 286 e-mail: [emailová adresa] web: www.praha11.cz Licen...
Náklady na cesty členů vlády
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Michal Škop dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiloženým přílohám. S po...
Dobrý den, požadované informace naleznete v příloze. S pozdravem Kiliánová P. Úřad městské části Praha 17 Žalanského 291/12b 163 00 Praha - Řepy Te...
Vážená paní Novotná, v příloze posílám odpověď na Vaši žádost o informace. (See attached file: I-136_18_Prehled_pro_hod.plneni_rozpoctu_12-2017.pdf...
Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9 130 85 Praha tel.: +420 222 116 111 e-mail: [emailová adresa] web: www.praha3.cz MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ÚŘAD...
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Dobrý den, Odbor kancelář tajemníka...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Vaš...
Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 48, Praha 8 - Libeň tel.: +420 222 805 111 fax: +420 222 805 670 e-mail: [emailová adresa] (pro zprávy elektroni...
text v příloze     ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V UHERSKÉM HRADIŠTI Svatováclavská 568, 686 69 Uherské Hradiště tel.: +420 572 523 290, fax: +42...
Vážená paní Novotná, v příloze Vám zasíláme odpověď na váš dotaz. S pozdravem Martina Münzbergerová Úřad městské části Praha 13 Sluneční náměstí 13/258...