Hledejte dotazy (page 4)

  

nalezeno 4033 dotaz / dotazy / dotazů

Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Blansku pro Filip dne .
Úspěch.
Dobrý den,   v pøíloze zasílám dle Vašeho výslovného požadavku touto cestou odpovìï na Vaši žádost o poskytnutí informace v upøesnìném znìní.  ...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Jihlavě pro Filip dne .
Úspěch.
Dobrý den,   v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která je u zdejšího soudu vede...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Chrudimi pro Filip dne .
Úspěch.
Vážení,   v příloze zasílám odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.   S pozdravem   Ilona Solničková referentka správy Okresního s...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud Plzeň-město pro Filip dne .
Úspěch.
Vážený pane Havrdo,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost došlou podepsanému soudu dne 14. 11. 2019.   Pro případnou další komunikaci...
Opakované volby 2003 - Stará Říše
Odpověď od Moravský zemský archiv v Brně pro Jakub Foldyna dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane Foldyno, přeji dobrý den a v reakci na Vaši e-mailovou žádost ze 14.11. 2019 v příloze zasílám naši odpověď. Vzhledem k aktuálním techni...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Benešově pro Filip dne .
Úspěch.
Stibůrková Miroslava, Okresní soud v Benešově [1]21/11/2019     Dobrý den, z pověření p. místopředsedy Vám v příloze zasílám odpověď na Vaši žád...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud Plzeň-jih pro Filip dne .
Úspěch.
Kučerová Petra, Okresní soud Plzeň-jih [1]19/11/2019 Okresní soud Plzeň-jih 18 Si 167/2019   Dobrý den,   v příloze Vám zasíláme sdělení k ...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Chebu pro Filip dne .
Úspěch.
Okresní soud v Chebu [1]14/11/2019 Česká republika - Okresní soud Cheb Komu: [FOI #7923 e-mail] ?? Zpracoval/a: Pavlína Domasová Věc: Přeposlání...
Pokácené keře na Novém Městě
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Částečně úspěšné.
Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.     Čj. : KOU - 2607 /2019 ze dne 5. 11. 2019     Žádost o informace podle d...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Liberci pro Filip dne .
Úspěch.
Dobrý den, v příloze vám zasíláme odpověď na vaši žádost ze dne 7.11.2019.   S pozdravem   Jaroslava Košková správa Okresního soudu v Liber...
1 ZT 391/2018
Odpověď od Okresní státní zastupitelství v Chomutově pro Josef dne .
Úspěch.
Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov Komu: [FOI #7901 e-mail] ?? Zpracoval/a: Štěpánka Kemrová Věc: Přeposlání podání s běžným...
1 ZT 391/2018
Odpověď od Okresní státní zastupitelství v Chomutově pro Josef dne .
Úspěch.
Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov Komu: [FOI #7900 e-mail] ?? Zpracoval/a: Štěpánka Kemrová Věc: Přeposlání podání s běžným...
Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov Komu: [FOI #7902 e-mail] ?? Zpracoval/a: Štěpánka Kemrová Věc: Přeposlání podání s běžným...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v České Lípě pro Filip dne .
Úspěch.
    Vážený pane,   Pokud jde o Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pak za povinný subjekt...
Dobrý den, na základě níže uvedeného požadavku Vám zasílám odpověď včetně přiložených dat. Zároveň bych Vás chtěla informovat o skutečnosti, že se ne...
6 TO 359/2019
Odpověď od Krajský soud v Ústí nad Labem pro Josef dne .
Úspěch.
Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem [1]31/10/2019 Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajské...
Žádost o kopii rozsudku
Odpověď od Vrchní soud v Praze pro Šárka Ošťádalová dne .
Úspěch.
      ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze projednal ve veřejném zasedání dne 17. září 2019 v senátu složené...
Dobrý den,   Jako povinný subjekt dle § 2 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zasílám požadované rozhodnutí sp. zn. 23 C 197/20...
Opakované volby 2003 - Kněžice
Odpověď od Obec Kněžice pro Jakub Foldyna dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den, za vyhledání informací zašlete prosím dle sazebníku úhrad 260 Kč na účet číslo 1141652349 / 0800. S pozdravem Lucie Vojtíšková, starost...
    Dobrý den,   v příloze posílám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.   Hana Pospíchalová správa soudu     58 Co 280/2015-128 US...
Druh závady na STK
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Michal Baše dne .
Úspěch.
  e-mail: [1][FOI #7892 e-mail] ??   Naše č. j. 439/2019-072-Z106/4   Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20. 10. 2019...
Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Vážený pane,   v příloze e-mailu Vám sdělení Ministerstva financí k Vaší žádosti o informace.     S pozdravem   Pavla Erlichová   Mi...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zaslali jste mail na...
Náklady na "rekondiční" pobyt prezidenta republiky v Ústřední vojenské nemocnici
Dotaz byl vznesen na instituci Kancelář prezidenta republiky uživatelem Vojtěch Berger dne .
Částečně úspěšné.
Povinný subjekt: Kancelář prezidenta republiky Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váže...