Hledejte dotazy (page 20)

  

Bylo nalezeno přibližně 4300 dotazů

1 příloha číslo jednací MPSV-2018/186690-331/1
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Česká republika - Městské státní zastupitelství Praha Komu: [FOI #7500 e-mail] ?? Zpracoval/a: Danuše Svobodová Spisová značka odesílatele: SIN 35/...
Rozhodnutí soudu 6 C 257/2016
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 5 pro Jozef Trško dne .

Úspěch.

  č. j. 62 Si 674/2018- OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 5 Legerova 1877/7, 120 00 Praha 2 tel.: 222072111, fax: 222072247, e-mail: Instituce [Obvodní soud Pra...
Dobrý den,   žadateli byly požadované údaje poskytnuty na e-mail.   S pozdravem       Mgr. Iveta Pelcová právník Oddělení právních sl...
Seznam projektů z Fondu hejtmanky
Odpověď od Středočeský kraj pro Michal Blaha dne .

Úspěch.

Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: +420 257 280 111 fax: +420 257 280 203 e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje...
Vážená paní, K Vašemu dotazu upřesňuji, že pokud jste absolventkou VOŠ, získáte studiem pedagogiky akreditovaném v systému DVPP kvalifikaci vychovatelk...
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 4.9.2018. S pozdravem Kris...
Náklady na péči o zeleň
Odpověď od Městská část Praha 3 pro Bohumil Čáp dne .

Částečně úspěšné.

Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9 130 85 Praha tel.: +420 222 116 111 e-mail: [emailová adresa] web: www.praha3.cz MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ÚŘAD...
Cyklostezka Dolní Břežany.
Odpověď od Obec Dolní Břežany pro Vít Veselý dne .

Úspěch.

Dobrý den, v příloze posíláme odpověď na Vaší Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Přeji krásný den ___________________...
Vážená paní,    k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že způsoby získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků upravuje zákon č. 56...
  Dobrý den,   V příloze Vám poskytujeme Vámi požadovanou informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném zněn...
"Úřad městské části Praha 6 Čs. Armády 601/23 160 52 Praha 6 tel.: +420 220 189 111 fax: +420 233 331 337 e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail...
  Ing. Josef Ryšavý Račetice   V Račeticích 31.8.2018     Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k in...
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
Vážený pane,   v příloze zasíláme, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb. a v souladu s Vaší žádostí...
Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: +420 257 280 111 fax: +420 257 280 203 e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje...
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme statistiku dopravních nehod ze dne 14.8.2018, Praha 6 oblast Staré Vokovice, Ořechovka dle zák. č. 106/1999Sb., o...
V příloze Vám zasíláme vyřízení Vaší žádosti. S pozdravem  sekretariát OIAK MV. *MVCRX03WLDDL* MVCRX03WLDDL prvotní identifikátor odbor interního au...
Účastníci řízení podle sídla
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 6 pro David Havlík dne .

Čeká se zařazení.

    Vážený pane Havlíku,     V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 29.9.2017, pod spisovou značkou 52 Si 398/2017.     Magda...
posta, Kraj Vysočina [1]15/3/2018 Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 15.3.2018 07:42:59 Vážená paní / Vážený pane, tato zpráva je genero...
Návrh státního rozpočtu

Čeká se zařazení.

Kancelář veřejného ochránce práv [1]12/4/2018 Vážená paní/Vážený pane, Kancelář veřejného ochránce práv Vám v příloze zasílá dokument s připojeným...
Dopis NKU prezidentu republiky
Dotaz byl vznesen na instituci Kancelář prezidenta republiky uživatelem Michal Blaha. Poznámka od uživatele Michal Blaha dne .

Úspěch.

Dopis zaslan do datove schranky. vice viz http://hlidacstatu.cz/texty/nku-pro-prezidenta-zemana-vazne-problemy-v-hospodareni-statu/
Petra Cikánová, Město Tábor [1]23/4/2018 Dobrý den pane Klecando, v příloze zasíláme "Poskytnutí informací..." dle Vaší žádosti. Opět prosíme o krá...
Dobrý den,   Vaše žádost ze dne 26.7.2018 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., týkající se rozhodnutí o podmíněném zastavení trestní...