Hledejte dotazy (page 20)

  

nalezeno 3933 dotaz / dotazy / dotazů

Dobrý den, na základě Vaší žádosti ze dne 13.9. 2017 , č.j. MURA/2222/2017 Vám sdělujeme, že město Ralsko neproplácelo žádné faktury, ani jiné finančn...
Podklady pro plánovanou výstavbu
Odpověď od Město Plasy pro Michal Škop dne .
Úspěch.
Veškeré požadované informace naleznete na: [1]http://www.plasy.cz/mesto/aktuality/?ftshow=897#news897   a) podklady (včetně vizualizací/fotografií...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 9 C 74/2017" s evidenčním číslem a611e08a-c3bb-4920-8800-9f8cbf87a070 a s běžným čísle...
Náklady návštěvy prezidenta
Odpověď od Kancelář prezidenta republiky pro Jiří Skuhrovec dne .
Částečně úspěšné.
Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal Datum / Date: 2017-09-06 07:12:14.000 Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Ná...
Koncipienti budou moci nahlížet do spisů u krajského, vrchního a Nejvyššího soudu. Zatím ještě v legislativním procesu. Novelizované ustanovení trest...
Dobrý den pane Klecando,     dle § 4a zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme informace podle Vašeho dotazu:   - Výzva k podání nabídky ve výběrov...
Místa ke stání - použití
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Ondřej Nikel dne .
Úspěch.
Vážený pan Ondřej Nikel                                               e-mail:   [1][FOI #6915 e-mail] ??         Naše čj. 360/2017-072-Z106/...
Rozsudek 7 Tdo 896/2017
Odpověď od Nejvyšší soud ČR pro Martina Brzobohatá dne .
Úspěch.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 7 Tdo 896/2017" s evidenčním číslem 6e8aeca6-6ae9-4b88-aa75-4dd81ec35d47 a s běžným čí...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 9 C 51/2017" s evidenčním číslem b189d4f9-62c4-429e-a2e7-51d874ac6b48 a s běžným čísle...
Ralsko, Zápis z Kontrolního výboru ze dne 7.8.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .
Úspěch.
Ralsko, jednání 5. ZM Ralsko dne 23.8.2017, bod projednávání ZM 05/55/17 - Zápis z kontrolního výboru ze dne 7.8.2017 je v níže uvedeném dokumentu poč...
Město Ralsko, bývalý starosta Jindřich Šolc, PČR-odložení věci dle § 225/1,2b) tr. zákoníku
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .
Úspěch.
https://youtu.be/4sCgpTtuhdo
Odvolání
Odpověď od Vrchní soud v Praze pro kohlerová olga dne .
Úspěch.
Vážená paní Kohlerová,   v příloze zasílám odpověď na Váš dotaz ze dne 23. 8. 2017.     S pozdravem Ducháčová Jitka tajemnice předsedy...
Stacionární raday
Odpověď od Město Orlová pro Aleš Moj dne .
Úspěch.
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme dopřesnění odpovědi k žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor...
Žádost o rozsudek ve věci 10 T 8 / 2014
Odpověď od Městský soud v Praze pro Pavel Schrötter dne .
Částečně úspěšné.
Odesílatel :         Městský soud v Praze                               Spálená 2                               112 16  Praha 2   Adresát:     ...
Dobrý den, přeposílám odkaz na zveřejněné zápisy ze zasedání zastupitelstva obce [1]http://www.braskov.cz/obecni-urad/zapisy-a-usneseni/archiv-zapis...
> ------------------------------------------------ ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 555, fax: 234 665 44...
Vážená paní Kohlerová, přílohou tohoto podání Vám zasílám odpověď na Váš podnět a odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. Současně Vás žádám o pot...
Rozsudek Kole Jakupi
Uživatel Pavla Holcová odeslal odpověď Městský soud v Praze dne .
Úspěch.
Povinný subjekt: Kejmarová Jaroslava Vážená paní, vážený pane, potvrzuji přijetí Vašíe-mailové zprávy a děkuji. S pozdravem, Pavla Holcová
Rozsudek 47 T 4/2014
Uživatel Martina Brzobohatá odeslal odpověď Městský soud v Praze dne .
Úspěch.
Povinný subjekt: Informace pro všechny Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane,...
nájemní smlouva Obecního obchodu v budově č.p. 8
Odpověď od Obec Račetice pro Michal Ryšavý dne .
Čeká se zařazení.
-- Z ODPOVĚDI BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Vlastislav Hofman S.I.R a.s., [1]14/7/2017 Žadatel: ===============================================...
Informace v odvolacím řízení
Odpověď od Vrchní soud v Praze pro kohlerová olga dne .
Úspěch.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace v odvolacím řízení" s evidenčním číslem 472facd7-552a-493a-bf75-a49f58ff06ec a s běžn...
-- ZE ZPRÁVY(ODPOVĚDI) BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze [1]28/6/2017 Odesílatel: Městský soud v Praze...
Vážený pane,   v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď Ministerstva financí na Vaši žádost o informace.     S pozdravem   Pavla Erlichová...
Nahrávky z veřejných zasedáních
Odpověď od Městys Liteň pro Roman Veselý dne .
Úspěch.
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Podatelna, Městys Liteň [1]7/6/2017 References Visible links 1. http://www.infoprovsechny...
Vážený pane inženýre,   odpověď ministerstva, zaslaná dne 1. 8. 2017 na adresu [1][FOI #6842 e-mail] ??, neobsahovala Vámi zmiňovaný text.  Minis...