Hledejte dotazy (page 19)

  

Bylo nalezeno přibližně 4700 dotazů

Vážená paní,             k Vaší žádosti o informace ze dne 23. 11. 2020 sdělujeme následující. K dnešnímu dni působí na Ministerstvu spravedlnosti Č...
Žádost o zaslání rozhodnutí soudu
Odpověď od Krajský soud v Ostravě pro Karová dne .

Úspěch.

Vážená paní,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 23. 11. 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném příst...
Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.     Čj. : KOU – 2703/2020 ze dne 13. 11. 2020     Žádost o informace podle d...
č. j. 10188-2/2020-ERU   Sdělení k žádosti o poskytnutí informace   Dobrý den,   Energetický regulační úřad obdržel dne 18. listopadu 2020...
SK Prosek
Odpověď od Městská část Praha 9 pro Milan Balahura dne .

Úspěch.

Vážení,   po neúspěšném pokusu o doručení pomocí poštovní služby (datum předání poštovní službě 3.11.2020) dle § 19 odst. 2, zák. 500/2004 Sb. Spr...
Vaše podání ze dne / Your submission: 23.11.2020 11:34:02 Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:...
Vážený pane,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 18. 11. 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném příst...
Vážená paní, jestliže jste absolvovala magisterské studium neučitelského zaměření a k tomu vzdělání v programu CŽV zaměřené na přípravu učitelů odbo...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání anonymizovaného rozhodnutí OS Přerov 16 C43/2015" s evidenčním číslem 4b074275-72a5-417...
Plynofikace bytů v č. p. 520 - 523
Odpověď od Město Kouřim pro Ing. Vendula Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

  Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.     Čj. : KOU – 2528/2020 ze dne 04. 11. 2020   Žádost o informace podle d...
Rozsudek 81 T 64/2016
Odpověď od Okresní soud Frýdek-Místek pro Lukáš Kocurek dne .

Úspěch.

    Vážený pane ,   V příloze Vám zasílám sdělení o vyřízení Vaší stížnosti.   Žádáme o potvrzení doručení a přečtení nejpozději následujíc...
Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Vážený pane Houdku,   problematiku registrace vozidel řeší zákon 56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláška 343/2014 Sb.,...
Rozsudek 19 T 117/2011
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 5 pro Kateřina Novotná dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní Novotná, žádám Vás o potvrzení doručení emailové zprávy, kterou jsem Vám zaslala dne 21.10.2020. V případě, že nebude doručení emailové...
Usnesení KUZL 67727/2020
Odpověď od Zlínský kraj pro Mgr. et Mgr. Renata Gehringer dne .

Úspěch.

------------------------------------------------ PID : KUZLP0182VSP Značka : KUZL 69745/2020 Skupina : Dokument ---------------------------------------...
Na základě jakého zákona hodlá prezident ČR porušovat rozhodnutí Vlády ČR
Dotaz byl vznesen na instituci Kancelář prezidenta republiky uživatelem Radim Hasalík. Poznámka od uživatele Radim Hasalík dne .

Částečně úspěšné.

Kancelář prezidenta republiky se vyjádřila tak, že dotazy považuje za bezpředmětné, protože se akce neuskutečnila.
Rozsudek 40 T 1 / 2008
Odpověď od Městský soud v Praze pro Martina Brzobohatá dne .

Úspěch.

Odesílatel: Městský soud v Praze Spálená 2 112 16 Praha 2     Adresát: Martina Brzobohatá Josefův Důl 28 293 07 Josefův Důl    ...
Usnesení
Odpověď od Krajský soud v Ústí nad Labem pro Klára Zieglerová dne .

Úspěch.

Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v Ústí nad Labem e-mailem dne 23. 10. 2020.     Jelikož j...
Vážená žadatelko, V příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 07.10....
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 19.10.2020 05:30:07 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Projev pana prezidenta 16. 10. 2020 elekt...
Dobrý den, na základě Vašeho telefonického požadavku zasílám vyžádané informace na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. S pozdravem pplk. JUDr. Lucie...
Živá muzika na svatbě
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Josef Vomáčka dne .

Úspěch.

Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Usnesení
Odpověď od Okresní soud v Chomutově pro Klára Zieglerová dne .

Úspěch.

Vážená paní Zieglerová,   k Vaší žádosti ze dne 07. 10. 2020 Vám zasílám požadované usnesení, které bylo vyhlášeno dne 01. 06. 2020 ve věci zdejší...
usnesení 96 K 5/2007
Odpověď od Městský soud v Praze pro D. Novotný dne .

Úspěch.

Odesílatel: Městský soud v Praze Spálená 2 112 16 Praha 2   Adresát: ---     Adresa pro doručení: [1][FOI #8398 e-mail] ??    ...
Please find attached document Ares(2020)5179696 from THOMAS Gerassimos (TAXUD) dated 02/10/2020. Ref. Ares(2020)5179696 - 02/10/2020 EUROPEAN COMMISS...