Hledejte dotazy (page 19)

  

nalezeno 4098 dotaz / dotazy / dotazů

Technické údaje k ZPS
Odpověď od Hlavní město Praha pro Michal A. Valášek dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den,   Z pokynu pověřeného ředitele odboru rozvoje a financování dopravy Ing. Pavla Šustra Vám v příloze zasílám odpověď na Váš dotaz.  ...
Zeleň v Jateční ulici
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Jiřina dne .
Úspěch.
Dobrý den vážená paní,   v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ.   S pozdravem   Bc. Jiří Pořízka...
Řízení 12 T 46/2018
Odpověď od Městský soud v Brně pro Barbora-Anna Suková dne .
Úspěch.
Městský soud v Brně * Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062
Dobrý den, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, doru...
> ------------------------------------------------ *UOOUX00C0ADO* ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111,...
Seriál Ve jménu vlasti
Odpověď od ČESKÁ TELEVIZE pro Kováčová Stanislava dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní Kováčová, připojuji v příloze Sdělení o odložení žádosti o informaci. Děkuji. Ivana Janků – ÚMP a SV Česká televize   Upozorněn...
Technické údaje k ZPS Částečně úspěšné.
Vážený pane,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši stížnost na postup při vyřizování žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, ze dne...
Vážený pan Michal Škop   e-mail: [1][FOI #7333 e-mail] ??   Naše č. j. 125/2018-072-Z106/3   Věc: Odpověď na žádost o informace   Váž...
Stromy v Jateční
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Jiřina dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den,   v příloze Vám poskytujeme informaci na základě Vaší žádosti podle InfZ.   S pozdravem   Bc. Jiří Pořízka  vedoucí Útvaru kon...
Rozsudky
Odpověď od Krajský soud v Praze pro Martina Brzobohatá dne .
Úspěch.
Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem 39789/2018" s evidenčním číslem c11fdd00-c897-44fc-b124-20a8581cdd33 a s běžným...
V příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o informaci.   Vlková, dozorčí úřednice
Rozsudek ve věci To 380/2017
Odpověď od Krajský soud v Praze pro Martina Brzobohatá dne .
Úspěch.
Vážená paní,   v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o poskytnutí informací a zároveň si dovoluji požádat o zaslání p...
Povinný subjekt: Petráková Jitka Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Pot...
Vážený pane Škope, obdrželi jsme Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdější...
Informace o činnosti pracovní skupiny - Memorandum
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Ing. Petr Beneš dne .
Částečně úspěšné.
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Dobrý den,   Vaše žádost ze dne 13.4.2018 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., týkající se rozhodnutí o přípustnosti převzetí osoby...
Vážený pane Štixi, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších...
Vládní analýza - 170 miliard Kč
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Michal Škop dne .
Částečně úspěšné.
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Vážený pane,   V příloze Vám  zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod...
Existují na Praze 10 sociální byty pro případy akutní bytové nouze?
Dotaz byl vznesen na instituci Městská část Praha 10 uživatelem Olga Richterová. Poznámka od uživatele Olga Richterová dne .
Úspěch.
Dostala jsem odpověď datovou schránkou - bude tedy zveřejněna na webu praha10.cz
Vážený pane,   zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedený dokument a žádá o písemné potvrzení přijetí této emailové zprávy zpět na adresu [1][...
Spisová značka a rozhodnutí
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 9 pro Jozef Trško dne .
Úspěch.
-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Adamová Radana, Obvodní soud pro Prahu 9 [1]19/3/2018 Dle pokynu referentky správy soudu v příloze zas...
Helpesk GAČR -------------------------------------------------------------------------- Odpověď na požadavek Vážený zákazníku, operátor Marie Ko...
Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 5, Legerova 1877/7, Praha 2 Adresát: Adam Štix, narozený 11. 11. 1994, bytem K. Šafáře 62, České Budějovice Pou...
řízení 11 T 11 / 2018
Odpověď od Městský soud v Brně pro Tereza Pachtová dne .
Úspěch.
Městský soud v Brně * Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062 9 ?.j. 11 T 11/2018 Shodu s prvopisem potvrzuje Kate?ina ?ikulova. ?.j. 11...