Hledejte dotazy (page 12)

  

nalezeno 3872 dotaz / dotazy / dotazů

Vážený pane Havlíku, v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost ze dne 14.3.2018. S pozdravem H.Vichova Sekretariát OKC Zprava je pxipravena k odeslanm...
Dobrý den, potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doruče...
Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2018/130/242 Vyřizuje: Helena Bokotejova Evidenční číslo: ENV/2018/19595 Věc: 106/19...
Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2018/130/217 Vyřizuje: Helena Bokotejova Evidenční číslo: ENV/2018/20163 Věc: 106/19...
Vážený pane,   v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď Ministerstva financí na Vaši žádost o informace.     S pozdravem   Pavla Erlichová...
Vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené příloze. S pozd...
Vážený pane Veselý, V příloze zasíláme odpověď k vámi zaslané žádosti ve smyslu zák.106/1999Sb. S pozdravem Radka Machalická Úřad pro přístup k dopr...
Vážený pane,             k Vaší žádosti ze dne 14. 3. 2018 o zaslání kopie přílohy č. 1, části II., tabulky č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., kterou...
------------------------------------------------ PID : KUCBX00PLN3O Značka : KUJCK 40326/2018 Skupina : Dokument --------------------------------------...
Dobrý den, v příloze jste obdrželi elektronické podání z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s těmito základními údaji: Identifikátor dokumentu:...
Žádost o prominutí trestu 24 278/2016-230.
Odpověď od Okresní soud v Děčíně pro Lubomír Fučík dne .
Částečně úspěšné.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o prominutí trestu 24 278/2016-230." s evidenčním číslem b7ccfad8-a179-476a-8534-25bc44f...
číslo jednací MPSV-2018/54752-331/1 B @ @ Celkem Nadpis 1 Nadpis 2 Nadpis 3 Nadpis 4 Neutr Poz...
------------------------------------------------ PID : KULBX00GB2U4 Značka : KULK 26019/2018 Skupina : Dokument ---------------------------------------...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 15113/2018-MZE-11130 Ing. Karol Peša ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 20. března 2018 Čj. 15113/2018...
      [1]logo_outlook_czech   Mgr. Iva Johnová Odbor kontroly vedoucí odboru   Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48...
Vážený pane Havlíku,   v reakci na Vaši žádost ze dne 14. 3. 2018 o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k ...
  Naše čj. 92/2018-072-Z106/2   Věc: Odpověď na žádost o informace   Vážený pane Belšáne,   Ministerstvu dopravy byla dne 13. 3. 2018 dor...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 15193/2018-MZE-10013 Ing. Karol Peša ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 19. března 2018 Čj. 15193/2018...
Dobrý den,             k Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 14.3.2018 Vám v příloze zasílám schéma organizační struktury Ministerstva kult...
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v Ústí nad Labem e-mailem dne 14.03.2018.   Jelikož je Vám...
------------------------------------------------ PID : KUPAX00NVV32 Značka : KrÚ 22015/2018 Skupina : Dokument ----------------------------------------...
0 *H 01 0 +0 *H $ nContent-Type: multipart/alternative; boundary="----=_NextPart_000_0017_01D3BD33.02C67A60" This is a multipart m...
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď na žádost ze dne 15. 03. 2018, zároveň Vám bude odeslána zprostředkovatelem poštovních služeb.   S...
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 14. 3. 2018 Vám v příloze zasíláme organizační strukturu Ministerstva spravedlnosti ČR a...
Vážený pan David Havlík   e-mail: [1][FOI #7227 e-mail] ??     čj. 85/2018-072-Z106/2   Věc: Odpověď na žádost ze dne 14. 3. 2018  ...