Hledejte dotaz

  

nalezeno 3952 dotaz / dotazy / dotazů

Vážený pane Tománku, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informaci ze dne 29.11.2019. Odpověď Vám byla zaslána též v listinné podobě. S...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou pro Filip dne .
Úspěch.
Vážený pane Havrdo,   na základě Vaší žádosti ze dne 28. listopadu 2019 o upřesnění odpovědi okresního soudu, kterou jsme Vám zasílali 27. listopa...
Dobré odpoledne,   k Vaší žádosti doručené soudu dne 22. 11. 2019 zasílám požadované usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ve věci voleb do za...
Vážený pane,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 22.11.2019 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup...
      Dobrý den,   v příloze posílám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.   Hana Pospíchalová správa soudu         KRAJSKÝ SO...
Opakované volby 1991 - Tlumačov
Odpověď od Obec Tlumačov pro Jakub Foldyna dne .
Úspěch.
Dobrý den V příloze zasílám odpověď na požadovanou informaci.   S pozdravem     Bc. Miroslav Kabourek Starosta obce Tlumačov Tel.:     ...
Dobrý den, na základě Vaší žádosti doručené Krajskému soudu v Plzni dne 22. 11. 2019 zasílám v příloze odpověď, včetně přílohy.   S pozdravem...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 10 pro Filip dne .
Úspěch.
Vážený pane Havrdo, k Vaší žádosti ze dne 17.11.2019 Vám v příloze zasílám odpověď na Vaše dotazy.  Zároveň si Vás dovoluji požádat o potvrzení přij...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Jablonci nad Nisou pro Filip dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám výzvu na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.   Zdvořile Vás žádám o potvrzení přečtení této zpráv...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou pro Filip dne .
Úspěch.
Dobrý den,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost podle zák. č. 106/99 Sb. a žádám o potvrzení převzetí z důvodu doručení.     S pozdrav...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud Plzeň-sever pro Filip dne .
Úspěch.
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám doplňující odpověď zdejšího soudu k Vaší e-mailové žádosti ze dne 22. 11. 2019.   S pozdravem     Ive...
Rozsudek 17C151/2014
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 9 pro Martin Voigts dne .
Úspěch.
Vážený pane,   v příloze zasílám zpracované informace.   S pozdravem   Pavla Trojáčková sekretariát předsedkyně soudu   Obvodní soud...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 1 pro Filip dne .
Úspěch.
    Vážený pane,   v příloze zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  p...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 4 pro Filip dne .
Úspěch.
Vážený pane Havrdo,   zdejší soud Vám zasílá výše uvedený dokument a žádá o písemné potvrzení přijetí této emailové zprávy zpět na adresu [1][ema...
Vážený pane, v příloze zasílám Vámi požadovanou informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. S pozdravem Pavla Pitrmanová...
Platné smlouvy Odpad
Odpověď od Obec Tismice pro Ladislav Hrůza dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane Hrůzo. Váš, níže uvedený, požadavek zpracováváme v rámci Vaší žádosti ze dne 12.11.2019, kterou jste nám zaslal datovou schránkou. Vaše ž...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Havlíčkově Brodě pro Filip dne .
Úspěch.
Ing. Hermanová Jana, Okresní soud v Havlíčkově Brodě [1]25/11/2019 Dobrý den pane Havrda, jelikož mi systém nepotvrdil doručení zprávy, prosím abyst...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud ve Znojmě pro Filip dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den,   V příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti ze dne 22.11.2019 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím     Mgr...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 3 pro Filip dne .
Úspěch.
Dobrý den,   k žádosti ze dne 14.11.2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vám v příloze zasíláme odpověď ze dne 20.1...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Blansku pro Filip dne .
Úspěch.
Dobrý den,   v pøíloze zasílám dle Vašeho výslovného požadavku touto cestou odpovìï na Vaši žádost o poskytnutí informace v upøesnìném znìní.  ...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Jihlavě pro Filip dne .
Úspěch.
Dobrý den,   v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která je u zdejšího soudu vede...
Vážený pane Cvečku,   V příloze Vám zasílám odpověď na Vaši Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kter...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Chrudimi pro Filip dne .
Úspěch.
Vážení,   v příloze zasílám odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.   S pozdravem   Ilona Solničková referentka správy Okresního s...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud Plzeň-město pro Filip dne .
Úspěch.
Vážený pane Havrdo,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost došlou podepsanému soudu dne 14. 11. 2019.   Pro případnou další komunikaci...
Opakované volby 2003 - Stará Říše
Odpověď od Moravský zemský archiv v Brně pro Jakub Foldyna dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane Foldyno, přeji dobrý den a v reakci na Vaši e-mailovou žádost ze 14.11. 2019 v příloze zasílám naši odpověď. Vzhledem k aktuálním techni...