Hledejte dotaz

  

Bylo nalezeno přibližně 4800 dotazů

Vážený pane Havrdo,   v příloze Vám zasílám odpověď asistenta soudce Mgr. Ondřeje Hrbka k Vaší žádosti ze dne 24. 6. 2024.   Zdvořile žádám o...
Vážená paní, platí zde, že pokud nešlo o magisterský studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na speciální pedagogiku pro učitele (např....
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost ze dne 14.6.2024. S přáním příjemného dne Regionální organizátor pražské integrované doprav...
Dobrý den,   Zasílám odpověď na Vaši žádost dle Informačního zákona včetně příloh.   Martina Zdeňková Vedoucí oddělení právního a corporate go...
Č.j.: MPSV-2024/141692-331/3 Vážený pane Jiruši, reaguji na Váš dotaz, kterým jste se na Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) obrát...
Vážená paní magistro, absolvováním magisterského studia učitelství pro 1.st. ZŠ a rozšiřujícího studia speciální pedagogiky jste získala kvalifikaci...
Vážená paní, absolvováním programu Speciální pedagogika jste získala kvalifikaci učitele MŠ běžné i MŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebam...
Vážená paní, Absolvent studijního programu Logopedie získá kvalifikaci učitele MŠ běžné i MŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, neboť j...
Vážená paní, platí, že níže uvedeným vzděláním jste získala kvalifikaci učitele mateřsk. š. běžné a dále učitele MŠ spec. na základě § 6 odst. 1 písm....
Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodik...
Kvalifikace

Částečně úspěšné.

Vážená paní, jedná se o zahraniční vysokou školu, studium je uskutečňováno podle polských právních předpisů, tudíž k získané kvalifikaci se Vám může...
Seznam exekucí
Odpověď od Okresní soud Plzeň-město pro Petr Tupý dne .

Úspěch.

Vážený pane Tupý,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost doručenou podepsanému soudu dne 18. 4. 2024.   Pro případnou další komunikaci...
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova třída 609/1, 779 00 Olomouc ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ tel. 585...
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
  K a n c e l á ř mi n i s t r y n ě o b r a n y Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 – Hradčany, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk Praha 8. du...
Odesílatel: Městský soud v Praze Spálená 2 112 16 Praha 2   Adresát: žadatel       Adresa pro doručení: [1][FOI #9710 e-mail] ??...
Skupina B + E
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Honza dne .

Částečně úspěšné.

------------------------------------------------ PID : MDCRX01FWJ55 Značka : MD-10836/2024-072/4 Skupina : Dokument ---------------------------------...
Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 180 49 PRAHA 9 tel.: +420 283 091 111 e-mail: [emailová adresa] web: www.praha9.cz Městská část Praha 9 Úřad...
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
  Vážená paní, Jedná se o studium na zahraniční vysoké škole, tudíž informace o získané kvalifikaci Vám sdělí Ministerstvo školství Slovenské repu...
------------------------------------------------ PID : MDCRX01FMOSL Značka : MD-8336/2024-072/3 Skupina : Dokument ----------------------------------...
Dobrý den, vážený pane Škope,   v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď MŠMT na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  ...
Znovuotevření kasin v Praze
Odpověď od Hlavní město Praha pro Kateřina Nováková dne .

Částečně úspěšné.

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce met...
    Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost včetně příloh. Pospíchalová, správa soudu       KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ Rooseveltova 16, 601...