Hledejte dotaz

  

Bylo nalezeno přibližně 4800 dotazů

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodik...
Kvalifikace

Částečně úspěšné.

Vážená paní, jedná se o zahraniční vysokou školu, studium je uskutečňováno podle polských právních předpisů, tudíž k získané kvalifikaci se Vám může...
Seznam exekucí
Odpověď od Okresní soud Plzeň-město pro Petr Tupý dne .

Úspěch.

Vážený pane Tupý,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost doručenou podepsanému soudu dne 18. 4. 2024.   Pro případnou další komunikaci...
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova třída 609/1, 779 00 Olomouc ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ tel. 585...
  K a n c e l á ř mi n i s t r y n ě o b r a n y Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 – Hradčany, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk Praha 8. du...
Odesílatel: Městský soud v Praze Spálená 2 112 16 Praha 2   Adresát: žadatel       Adresa pro doručení: [1][FOI #9710 e-mail] ??...
Skupina B + E
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Honza dne .

Částečně úspěšné.

------------------------------------------------ PID : MDCRX01FWJ55 Značka : MD-10836/2024-072/4 Skupina : Dokument ---------------------------------...
Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 180 49 PRAHA 9 tel.: +420 283 091 111 e-mail: [emailová adresa] web: www.praha9.cz Městská část Praha 9 Úřad...
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
  Vážená paní, Jedná se o studium na zahraniční vysoké škole, tudíž informace o získané kvalifikaci Vám sdělí Ministerstvo školství Slovenské repu...
------------------------------------------------ PID : MDCRX01FMOSL Značka : MD-8336/2024-072/3 Skupina : Dokument ----------------------------------...
Znovuotevření kasin v Praze
Odpověď od Hlavní město Praha pro Kateřina Nováková dne .

Částečně úspěšné.

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce met...
    Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost včetně příloh. Pospíchalová, správa soudu       KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ Rooseveltova 16, 601...
Vážená paní, platí zde, že na základě níže uvedeného jste získala kvalifikaci - učitele MŠ běžné i speciální - uč. 1.st. ZŠ běžné i speciální - uč. 2...
------------------------------------------------ PID : MDCRX01F8CPE Značka : MD-4952/2024-072/4 Skupina : Dokument ----------------------------------...
Seznam advokátů ustanovených ex offo
Odpověď od Okresní soud v Karviné pro Jan Dostál dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane Dostále, v příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.   Ivana Szabo referentka sek...
Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď č.j. 70230/23/7100-30116-711593 na Váš dotaz k aplikaci § 104 zákona o dani z přidané hodnoty. S pozdravem sek...
ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V UHERSKÉM HRADIŠTI Svatováclavská 568, 686 69 Uherské Hradiště tel.: +420 572 523 290, fax: +420 572 523 291, e-mail:...
Dobrý den, v příloze této datové zprávy Vám zasíláme: dokument ve věci: Vyřízení žádosti 106/1999 Sb., Hrdlořezská Zvonička, Moder. Praha-Libeň-Male...
Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď na žádost o poskytnutí informace. Regionální organizátor pražské integrované dopravy Rytířská 406/10 110 00 Pr...
Vážená paní, Ředitel školy musí mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou bude vykonávat. Tento požadavek je třeba splnit již...
PID: MVCRX07Q29C3 Spis. značka: MV- 12501-4/OSR-2024 Odesilatel: M-SVE-OSR Věc: Žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. - doplnění *MVCRX07Q29C3* MVC...
PID: MVCRX07PMHN9 Spis. značka: MV- 13685-2/ODK-2024 Odesilatel: M-SVE-ODK Věc: Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,- seznam čle...
Rozsudek
Odpověď od Krajský soud v Brně pro Radek Vavra dne .

Úspěch.

Dobrý den,  v příloze zasílám odpověď na Vámi zaslanou žádost o informace ke Krajskému soudu v Brně.   S pozdravem       Alena Fajmonová...