Hledejte dotazy (page 2)

  

nalezeno 2537 dotaz / dotazy / dotazů

Vrácení peněz za dostavbu?
Uživatel Max Rauch odeslal Česká stomatologická komora žádost o přehodnocení dotazu dne Česká stomatologická komora.
Čeká se na doplnění dotazu.
Povinný subjekt: Česká stomatologická komora Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený...
 Upřesnění žádosti: finanční výkazy /rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce/ za rok 2019   S přátelským pozdravem Radek Stančík...
Uvolnění zákazu masáží - kdy?
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Iveta Šebíková dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Návštěva rodiny
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Vladimír Mach dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Otevírání zahrádek 11.5.2020
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Adriana Gajdová dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI **********************************************************************************...
Potvrzení doručení datové zprávy Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Energetického regulačního úřadu [emailová adresa] Dne:           ...
Vážený pane Dadu, Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO: 471 14 983 (dále také jako „Povinný subjekt“), obdr...
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Dobrý den,   V příloze zasíláme sdělení s poskytnutím informace k Vaší žádosti ze dne 8. 4. 2020.   S pozdravem, [1]http://static.rozhlas.cz...
Skupinové lekce Velké zpoždění.
číslo jednací MPSV-2019/157364-331/3
Farmářské trhy
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro Plavec dne .
Čeká se zařazení.
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 19939/2020-MZE-18122 ÚTVAR: 2GERUSRWUDYLQiĜVNê ýË6/2Ò79$5818120 Vážený pan J. Voda VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15....
Statistika rozhodování po podání obžaloby
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 3 pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den,   k žádosti ze dne 30.1.2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vám v příloze zasíláme odpověď ze dne 20.4....
Chronické onemocnění
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Alžběta dne .
Čeká se zařazení.
Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Zprovoznění lázní
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Jana Korandová dne .
Čeká se zařazení.
Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Dovolená
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem Jana Kočová dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Služební hodnocení za rok 2019
Odpověď od Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Václav Pečený dne .
Velké zpoždění.
Vaše podání ze dne / Your submission: 16.4.2020 13:31:40 Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows: I...
Statistika rozhodování po podání obžaloby
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 10 pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane Havrdo, k Vaší žádosti o informace Vám v příloze zasílám přípis. Zároveň si Vás dovoluji požádat o potvrzení přijetí tohoto emailu.  ...
Svatba červen 2020
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Klara Vokálová dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Kosmetické služby
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Táňa Řeháková dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Vážený pane,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 5. 4. 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup...
Návštěva ze SRN
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Petr dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Pendler dotaz
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Bobina 1980 dne .
Čeká se zařazení.
PID: MVCRX04YTZSV Spis. značka: MV- 57906-2/OAM-2020 Odesilatel: M-NV-OAM Věc: Výzva k doplnění jména a příjmení --- Tento e-mail byl zkontrolován na...
Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď č.j. 107624/19/7100-20116-050701 na Váš dotaz ze dne 20.11.2019. S pozdravem sekretariát Odboru nepřímých daní...
Lázně
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem JOSEF PROKEŠ dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...