Hledejte dotaz

  

Bylo nalezeno přibližně 2900 dotazů

Náklady na rekonstrukci budovy radnice
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Jan Charvát dne .

Čeká se zařazení.

Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz Úřad městské části Praha 10 Odb...
Vodné stočné
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .

Čeká se zařazení.

Přeposílám pro info. Zápis komise cestovního ruchu za měsíc ŘÍJEN PŘÍTOMNI: J. Moskalová, K. Nerudová, M. Nováková, V. R...
Střet zájmů
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Klouda dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane,   k Vašemu dotazu ze dne 17. 9. 2021 sděluji následující. Váš dotaz se v prvé řadě vůbec nevztahuje k působnosti Ministerstva spraved...
Rozhodnutí o omezení provozování dráhy
Odpověď od Hlavní město Praha pro Václav Pečený dne .

Čeká se zařazení.

  HLAVNÍ M STO PRAHA MAGISTRÁT HLAV NÍHO M STA PRAHY Odbor pozemních komunikací a drah Odd lení silničního správního úřadu *MHMPXPH53FKY* MHMPXPH53FK...
Vážená paní, Vzděláním v programu VOŠ a studiem pedagogiky jste získala kvalifikaci vychovatele školní družiny (domova mládeže) dle § 16 odst. 1 pís...
Vážená paní Brzobohatá,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. a Jednací řád Rady města Mladá Boleslav.   S...
Dotaz na cenu opravy povrchu dětského hřiště v parku U Čeňku
Dotaz byl vznesen na instituci Lesy hl.m. Prahy uživatelem Petr Bystroň dne .

Čeká se na odpověď.

Povinný subjekt: Lesy hl.m. Prahy Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, v n...
Chaty
Uživatel Klouda odeslal Město Kouřim žádost o přehodnocení dotazu dne Město Kouřim.

Čeká se na doplnění dotazu.

Povinný subjekt: Město Kouřim Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Prosím...
Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz Úřad městské části Praha 10 Odb...
číslo jednací MPSV-2021/161158-331/1 Vážený pane Menšíku, z pověření vedoucího oddělení koordinace státní služby Ing. Tomáše Kroutila Vám v příloze z...
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
    Vážený pane,   v příloze zasíláme odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  po...
Hodinky majetek vojenske spravy
Odpověď od Ministerstvo obrany pro ilya stavrovskiy dne .

Čeká se zařazení.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.9.2021 13:24:11 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Hodinky majetek vojenske spravy elektronic...
Stočne
Odpověď od Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Klouda dne .

Velké zpoždění.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 16.9.2021 16:23:37 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Stočne elektronickou poštou /R...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Potvrzení doručení odpovědi podle zákona o informacích" s evidenčním číslem 32c78592-6b5f-4b11-...
Kvalifikace do družiny

Čeká se zařazení.

Vážená paní, studiem v programu Sociální patologie a prevence jste nezískala kvalifikaci pedagogického pracovníka. Tento obor není zaměřen do školst...
Doplnění k čj. MHMP-1391416/2021
Odpověď od Hlavní město Praha pro Václav Pečený dne .

Velké zpoždění.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.9.2021 18:13:33 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Doplnění k čj. MHMP-1391416/2021 elektroni...
Struktura dat - covid

Čeká se zařazení.

Palackého náměstí 4 P.O.BOX 60 128 01 Praha 2 tel.: +420 224 972 712 e-mail: Instituce [Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vyžaduje e-mail]...
Rozhodnutí o odmítnutí informací
Odpověď od Správa železnic pro Václav Pečený dne .

Velké zpoždění.

Test   Ing. Tomáš Drvota   Správa železnic, státní organizace Generální ředitelství   úsek generálního ředitele odbor právních činností...
Dobrý den, posílám Vám odpověď č.j.: 52469/21/7100-20116-506729 na Váš dotaz ze dne 14. 7. 2021. S pozdravem Martina Burešová Sekretariát Odboru nep...
Rozsudky - trestný čin korupce
Dotaz byl vznesen na instituci Okresní soud v Příbrami uživatelem Václav Pečený dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Okresní soud v Příbrami Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pan...
Ochrana dýchacích cest v obchodech
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Teodor Kusý dne .

Čeká se zařazení.

Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Strasidla pod certovym kolem
Odpověď od ČESKÁ TELEVIZE pro Karel Hejtmanel dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní, vážený pane,  tímto potvrzujeme, že jsme Vaši zprávu obdrželi v pořádku.  Veškeré divácké ohlasy jsou zpracovány v souladu s [1]Pravid...
Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Protilátky na COVID.
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Tomáš Tesař dne .

Čeká se zařazení.

Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...