Hledejte dotaz

  

Bylo nalezeno přibližně 3100 dotazů

Vážená paní, na Vámi níže zaslaný dotaz je nezbytné uvést, že v souladu s § 4 NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Učitelství 1. stupeň ZŠ', zaslané '23.05.2024 07:53:18' bylo po kontrole vš...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - kvalifikace pro učitele v běžné MŠ z nMgr studia oboru Logopedie', zaslané...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace ředitelky MŠ', zaslané '17.05.2024 19:30:18' bylo po kontrole v...
Učitel MŠ

Čeká se zařazení.

Vážená paní inženýrko, kvalifikaci učitele MŠ získáte studiem v navazujícím magisterském studijním programu zaměřeném na speciální pedagogiku. Do...
Registrace stavebnici Shelby cobra
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Jiří dne .

Čeká se zařazení.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.5.2024 13:04:52 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Registrace stavebnici Shelby cobra elektro...
Cviceni s lovecky upotrebitelnym psem v honitbe
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro Josef Berger dne .

Čeká se na odpověď.

Vámi zaslaná zpráva ze dne 16.05.2024 v 20:38:35 doručená na adresu elektronické podatelny [emailová adresa] od Josef Berger  s předmětem Žádost o in...
Žádost o informace -
Dotaz byl vznesen na instituci Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. uživatelem Oživení, o.s. dne .

Čeká se na odpověď.

Vážení, obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující principy efektivního a transparentního fungování veřejné správy. V souvislos...
Žádost o informace -
Dotaz byl vznesen na instituci Krajská správa a údržba silnic Vysočiny uživatelem Oživení, o.s. dne .

Čeká se na odpověď.

Vážení, obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující principy efektivního a transparentního fungování veřejné správy. V souvislos...
Vážená paní, v případě, že se jedná o soukromé zřizovatele, tedy zřizovatele neuvedené v § 5 odst. 2 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícíc...
Asistent pedagoga

Čeká se zařazení.

Vážená paní, v případě, že uchazečka splňuje pouze kvalifikaci asistenta pedagoga, nenaplní tímto kvalifikaci pro výkon činnosti ve školním klubu. S...
Daň z příjmu u prodeje nemovitosti
Odpověď od Ministerstvo financí pro Vojtěch Štička dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace. S pozdravem Ing. Šárka Zumrová Odbor Nepřímé a majetkové daně | Department I...
Protihluková stěna
Odpověď od Statutární město Teplice pro Zuzana dne .

Čeká se zařazení.

Statutární město Teplice náměstí Svobody 2/2 41595 Teplice tel.: +420 417 510 111 fax: +420 417 510 998 e-mail: Instituce [Statutární město Teplice vyž...
Připojení na obecní studnu
Odpověď od Obec Vidice - okres Kutná Hora pro Jiří Filip dne .

Zpoždění.

This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Obec Vidice
Odpověď od Obec Vidice - okres Kutná Hora pro Jiří Filip dne .

Chyba při doručení

This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce sprá...
Rozsudek sp. zn. 47T 1/2024
Odpověď od Městský soud v Praze pro Novakova dne .

Čeká se zařazení.

Odesílatel: Městský soud v Praze Spálená 2 112 16 Praha 2   Adresát: žadatelka       Adresa pro doručení: [1][FOI #9734 e-mail] ?...
Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nepodařilo: [1]dotaz dotazy vznesené na instituci Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (Instituce...
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Odklad k nástupu trestu
Odpověď od Okresní soud v Chomutově pro Lucie Houšková dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní Houšková,   dle pokynu asistenta soudce JUDr. Tomáše Kaila Vám k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o s...
  OBVODNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ PRO PRAHU 10 Vážený pan Ivan Kincl [FOI #9731 e-mail] ?? 28. pluku 1533/29b 100 83 Praha 10 telefon: +420 251 441 11...
Datova schranka
Odpověď od Okresní soud v Přerově pro Alena Sarsonova dne .

Velké zpoždění.

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Datova schranka" s evidenčním číslem bcd1733d-66a5-40fd-9152-3024eb6b083b a s běžným číslem 172...
Vážený pane žadateli,   v příloze tohoto emailu naleznete Odpověď na Vaši Žádost o informace dle zákona č. 166/1999 Sb., kterou jsme obdrželi dne...
Odesílatel: Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2     Adresát: [1][FOI #9640 e-mail] ??   Adresa pro doručení: [2][FOI #964...