Hledejte dotaz

  

Bylo nalezeno přibližně 2500 dotazů

Kvalifikace

Čeká se zařazení.

Vážená paní, k Vašemu dotazu sdělujeme  následující.  1. Pokud jste absolvovala navazující magisterský obor Speciální pedagogika, získala jste kvali...
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v Ústí nad Labem e-mailem dne 15. 9. 2020.     Jelikož je...
Přicestování partnera cizince

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v příloze Vám poskytujeme informaci na základě Vaší žádosti obdržené dne 16.9.2020 v souladu se  zákonem č. 106/199 Sb., o svobodném příst...
Dotaz
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Bohumil Milan Richter dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pan Bohumil Milan Richter                              e-mail: [1][FOI #8387 e-mail] ??     Naše č.j. 277/2020-072-Z106/4   Věc: Po...
využití vzdělání VŠ

Čeká se zařazení.

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - využití vzdělání VŠ', zaslané '16.09.2020 12:12:44' bylo po kontrole všech...
číslo jednací MPSV-2020/171818-750/3
Dotaz na praci u policie
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Danuta Motyková dne .

Čeká se zařazení.

PID: MVCRX0582WSY Spis. značka: MV-142316-2/KM-2020 Odesilatel: M-KM Věc: Sdělení k žádosti o informace -- Tento e-mail byl zkontrolován na viry prog...
dovolená na Slovensku

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v souvislosti s Vaší žádostí podanou dne 7.9.2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasíláme odkaz na zveř...
Vážená paní, jestliže absolvujete Učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů, získáte mimo jiné také kvalifikaci asistenta pedagoga. Pokud nebudete...
Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o...
Odborný posudek Vědecké rady ČLK č. 17/2019
Uživatel Mgr. et Mgr. Renata Gehringer odeslal Česká lékařská komora žádost o přehodnocení dotazu dne Česká lékařská komora.

Čeká se na doplnění dotazu.

Povinný subjekt: Česká lékařská komora Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane,...
------------------------------------------------ PID : KUJMP0217G7H Značka : JMK 123620/2020 Skupina : Dokument ---------------------------------------...
Rozhodnutí RM č. R20/531
Dotaz byl vznesen na instituci Město Mimoň uživatelem Petr Novotný. Poznámka od uživatele Petr Novotný dne .

Čeká se zařazení.

Odpověděli způsobem.. přijďte se zeptat na veřejné Zastupitelstvo... Na Zastupitelstvu tazatele uráží, zesměšňují a odpovědi se nedočkáte. Takže demok...
Zkouška insolvenčního zprávce
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Diana Fialová dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní magistro,             k Vaší žádosti o informace ze dne 24. 8. 2020 stran odborné praxe podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č....
Vážený pane inženýre,             k Vaší žádosti o informace ze dne 28. 8. 2020 je nutné sdělit, že dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb...
Rozsudek
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 1 pro Alfred Jasansky dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane, v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena pod sp. zn. 69...
Písemnost - č.j. KK/2724/LP/20 Zpracoval: Martina Koudelná Evidenční číslo: KK-59987/20 [1]KK-59987/20 Věc: Odpověď na žádost o informace dle z.č. 106/...
STK prodloužení kvůli koronaviru
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Mária Kučerová dne .

Čeká se zařazení.

Naše čj. 260/2020-072-Z106/3   Věc: Žádost o informace ze dne 19. 8. 2020  - odpověď   Vážená paní Kučerová, Ministerstvu dopravy byla dne  1...
Rizikové osoby
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Sikorová dne .

Čeká se zařazení.

Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Adresář obecních, městských úřadů, městysů,
Odpověď od Kraj Vysočina pro Jiří Pešek dne .

Čeká se zařazení.

------------------------------------------------ PID : KUJIP01GKTUQ Značka : KUJI 81748/2020 Skupina : Dokument ---------------------------------------...
cestování do USA
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Eva Brdková dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme níže uvedenou informaci: (See attached file: E. Brdkova__odkaz na zveřejněnou informaci.docx)...
Oboustranně vytvořená blána před bubínkem
Dotaz byl vznesen na instituci Česká lékařská komora uživatelem Monika Vojtovičová dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Česká lékařská komora Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane,...
V příloze zasíláme odpověď na Váš dotez, který je evidován u zdejšího soudu pod sp. zn. 11Si 116/2020.   S pozdravem   Barbora Vlková Dozorč...
Nemovitost
Odpověď od Okresní soud v Českém Krumlově pro Jelena dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informací. S pozdravem Mgr. Michaela Valenová pověřená výkonem funkce ředitelk...