Hledejte dotaz

  

nalezeno 2239 dotaz / dotazy / dotazů

Dobrý den, elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Osvobození od správního poplatku v případě vlastních příspěvkových organiza...
Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Strašik
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .
Chyba při doručení
  Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.     Čj. : KOU - 1694/2019 ze dne 8. 7. 2019   Žádost o informace podle dot...
Vážená paní,    k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že způsoby získání odborné kvalifikace učitele prvního stupně základní školy upravuj...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zápis z gremiální poradyexekučních soudců konané na Krajském soudě v Ostravě dne 4.10.2013" s e...
Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 11. 7. 2019 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k i...
Žádost o poskytnutí informací
Dotaz byl vznesen na instituci POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR uživatelem Viktor Resner dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane...
Odchod do důchodu a valorizace Čeká se zařazení.
Vážený pane, v příloze tohoto mailu Vám zasílám odpověď na Váš dotaz, se kterým jste se dne 9. července 2019 obrátil na Českou správu sociálního zabez...
Záměr prodat pozemek U Jizby
Odpověď od Městská část Praha 12 pro Martin Holzhauser dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. S pozdravem Romana Kr...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání anonymizovaného rozhodnutí 21 Co 192/2018-47" s evidenčním číslem 514a1a4a-1f8f-46aa-8b...
podatelna, Městská část Praha 5 [1]10/7/2019   From: Schneiderová Anna Sent: Wednesday, July 10, 2019 8:51 AM To: podatelna <Instituce [MČ Praha...
Případ opakovaných voleb v Brně-sever
Odpověď od Krajský soud v Brně pro Jakub Foldyna dne .
Čeká se zařazení.
    Dobrý den,   v příloze posílám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.   Hana Pospíchalová správa soudu     67A 13/2014-161 USNES...
Volební program
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .
Čeká se zařazení.
Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.     Čj. : KOU - 1618/2019 ze dne 29. 06. 2019   Žádost o informace podle dotaz...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - zadost o rozsudek 103 T 198/2014- 277" s evidenčním číslem 39e013a8-dbbc-4bfc-a08b-51fe348d4cd9...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - č.j. 116C250/2018-9 USNESENÍ o vydání předmětu z úschovy" s evidenčním číslem faf3a302-9878-41e...
12 T 92/2018
Odpověď od Okresní soud Brno - venkov pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
Pane Havrdo,   dle pokynu místopředsedkyně zdejšího soudu Vám v příloze zasílám výzvu k doplnění Vaší žádosti ze dne 17.6.2019.   S pozdravem...
Dotaz
Odpověď od Okresní soud Brno - venkov pro Petr Kvapil dne .
Čeká se zařazení.
Pane Kvapile,   dle pokynu místopředsedkyně zdejšího soudu Vám zasílám v příloze výzvu k doplnění.       Věra Männlová sekretariát OS Br...
Doložka rozsudek rozvod
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 6 pro ing.Ludmila Sochrová dne .
Čeká se zařazení.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Doložka rozsudek rozvod" s evidenčním číslem 9105b917-c774-4afe-b292-6c9ea430fef9 a s běžným čí...
Vážený pane,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 24. 6. 2019 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístu...
Výstavba v areálu Aritma
Odpověď od Městská část Praha 6 pro JUDr. Libor Novák dne .
Velké zpoždění.
Dobrý den, v příloze zasíláme informaci o prodloužení lhůty k vyřízení a výzvu k doplnění žádosti. S pozdravem Petr Flener vedoucí oddělení metodiky a...
12 C 274/2016
Odpověď od Okresní soud v Blansku pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den,   v příloze zasílám dle Vašeho výslovného požadavku touto cestou odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací, a to včetně kopie požad...
usnesení Obvodního osudu pro Prahu 3
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 3 pro Vít Bičej dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane B.,   v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších...
Parkovani
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem Klouda. Poznámka od uživatele Klouda dne .
Velké zpoždění.
Ale já jsem se pane tajemníku neptal Jak funguje parkování na náměstí ale kdy začne město vybírat Za parkování na náměstí Děkuji za odpověď
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám přílohy ke Sdělení k žádosti o poskytnutí informace. Samotné č.j.: 54370/19/7700-00130-202098 – Sdělení k žádo...
Žádost o zaslání anonymizovaných rozhodnutí
Odpověď od Vrchní soud v Praze pro Petr Kreuz dne .
Čeká se zařazení.
    Alena Baldová úsek soudního výkonu a dozoru Vrchního soudu v Praze   6 Cmo 66/...