Hledejte dotazy (page 9)

  

Bylo nalezeno přibližně 8800 dotazů

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod identifikátorem: EP20210000013436 Původní informace zprávy Předmět: Žádost o inf...
  ROZHODNUTÍ O kresní státní zástupce v Teplicích v zastoupení O kresního s tátního zastupitelství v Teplicích jako povinného subjektu podle § 2 ods...
Potvrzení o prodělání Covidu do Řecka
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Roman dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. S pozdravem J. Samson (See attached file: panROMANpprag187@scanner.mzv_2021053114...
Cena balíčku do Belgie?
Odpověď od Česká pošta, s. p. pro Gabriela Šťastná dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme vyřízení Vašeho podání. S pozdravem Česká pošta, s.p. Vážená paní Gabriela Šťastná Mánesova 263 439 42 Postoloprt...
Vážená paní,   ve shora uvedené věci zasílám Vámi požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.   Prosím o zpětné písemné potvrzení, že Vám...
Seznam projektů
Odpověď od Ministerstvo pro místní rozvoj pro Michal Škop dne .

Úspěch.

Vážený pane,     Ministerstvu pro místní rozvoj bylo doručeno Vaše podání, označené jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod...
soudní příkazy 40 Nc 2503 2020
Odpověď od Městský soud v Brně pro ONUR dne .

Vyřízeno poštou.

Městský soud v Brně * Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062
  Vážená paní, vzděláním v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ jste získala kvalifikaci vychovatele školní družiny dle § 16 odst. 1 zákona o p...
Dotaz
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro vaclav zitka dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane, k Vašemu dotazu ze dne 27. 5. 2021 je zapotřebí sdělit, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přís...
Doklad o odborné způsobilost
Uživatel Vratislav Blažek odeslal Město Benešov žádost o přehodnocení dotazu dne Město Benešov.

Čeká se na doplnění dotazu.

Povinný subjekt: Město Benešov Vážená paní, vážený pane, V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace, o kterou...
Dobrý den, z pověření ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Mgr. Radima Patočky, Ph.D., Vám v příloze zasíláme písemnost č.j. 36221/21 - Odkaz na zveřejněno...
Náklady na tisk radničních novin a ceny inzerce
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Michal Voska dne .

Částečně úspěšné.

Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz Úřad městské části Praha 10 Odb...
Fotografování a videa ministryně
Odpověď od Ministerstvo financí pro Michal Škop dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane, poskytujeme Vám informaci podle zákona o svobodném pøístupu k informacím. --ALT_58f69deedcf47133f47b441bfc047f2e Content-Type: text/html;...
budoucnost KD Eden
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Jan Charvát dne .

Úspěch.

Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz Městská část Praha 10 r Úřad...
Dobrý den,   vzhledem k tomu, že se  nám vrátil dopis s poskytnutím informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, z Vaší...
Proč nestačí test na protilátky?
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro PMA dne .

Velké zpoždění.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.5.2021 00:21:39 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Proč nestačí test na protilátky? elektroni...
Vážená paní Sirany, reaguji na Váš e-mail ze dne 20. května 2021. Podle zákona může být zdravotní péče plně hrazená, částečně hrazená nebo nehrazená z...
Jednotlivá maturita zk.

Čeká se zařazení.

Vážená paní, Vzděláním v programu Sociální pedagogika jste získala kvalifikaci vychovatele (dle § 16 odst. 1,2 zákona o ped. pracovnících, dále jen...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 21.5.2021 12:39:00 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zdravím Ministerstvo zdravotnictví, proč m...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI **********************************************************************************...
Stěhování radnice a Úřad práce
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Michal Voska dne .

Částečně úspěšné.

Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz Úřad městské části Praha 10 Odb...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.5.2021 13:33:09 v obsahu zprávy: Re: 106_odpověď elektronickou poštou /Reply to your proposal dated - 20.5.2...
navrat ze zahranici po prodelani Covid-19
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Marija dne .

Administrátor byl již upozorněn.

Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Anonymyzovaný rozsudek
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 1 pro Lukáš Michalčišin dne .

Čeká se zařazení.

  Za spravnost vyhotoveni: Daniela Loudinova ?. j. 9T 121/2020 OBVODNI SOUD PRO PRAHU 1 Ovocny trh 14/587, Praha 1 tel.: 221 093 111...
Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...