Hledejte dotazy (page 9)

  

Bylo nalezeno přibližně 8400 dotazů

Automaticky generovaná zpráva - neodpovídejte na ni prosím. =========================================================== Váš dokument zaslaný z adres...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody - procentuální zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s evidenčn...
PID: MVCRX05H7S7L Spis. značka: MV- 12862-5/OBP-2021 Odesilatel: M-NV-OBP Věc: Vrobel- doplnění odpovědi 106 -- Tento e-mail byl zkontrolován na viry...
Dobrý den, váš dotaz jsme předali na kompetentní oddělení dle správného postupu při zasílání dotazu podle zákona 106/1999 Sb. Prosím další dotazy po...
Kdy budou otevřené bazény
Odpověď od Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Romana Nováková dne .

Čeká se zařazení.

Vaše podání ze dne / Your submission: 7.2.2021 19:16:45 Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows: Id...
Vaše podání ze dne / Your submission: 6.2.2021 19:45:40 Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows: Id...
Dobrý den, z pověření ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Mgr. Radima Patočky, Ph.D., Vám v příloze zasíláme písemnost Č. j.: 10805/21 - Sdělení k žádosti...
Vážená paní inženýrko, k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 2. 2021 sdělujeme následující. Ministerstvo spravedlnosti žádné dotace holdingu Agrofert...
Očkování covid-19
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Pavel Daněček dne .

Částečně úspěšné.

Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Vážená paní, zasíláme Vám sdìlení o odložení žádosti podle zákona o svobodném pøístupu k informacím.
Vážený pane, zasíláme Vám sdìlení o odložení žádosti podle zákona o svobodném pøístupu k informacím. ________________________________ Tato e-mailová z...
Afert
Odpověď od Ministerstvo financí pro Petr Janča dne .

Zpoždění.

Vážený pane, zasíláme Vám sdìlení o odložení žádosti podle zákona o svobodném pøístupu k informacím. ________________________________ Tato e-mailová z...
dotace Agrofert
Odpověď od Explosia pro Matouš Cúth dne .

Úspěch.

Vážený pane Cúthe, v návaznosti na Vaši žádost ze dne 29. ledna 2021, podané ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf...
Rozsudek
Odpověď od Městský soud v Praze pro Stanislav Smiřinský dne .

Úspěch.

Odesílatel: Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2     Adresát: Stanislav Smiřinský [1][FOI #8474 e-mail] ??       Adres...
Vážený pane Wójtowiczi,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace ze dne 28. 1. 2021.   S pozdravem   Mgr. Iveta Šindelko...
------------------------------------------------ PID : KUZLX00HSR2F Značka : KUZL 6662/2021 Skupina : Dokument ----------------------------------------...
Dotaz na přeregistraci vozidel
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo dopravy uživatelem RNDr. Bc. Jan Kunčar dne .

Zpoždění.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy Vážená paní, vážený pane, dobrý den. Vyřizoval jsem pro svého syna přepis vozidla. Měl jsem tyto doklady: 1. T...
Ministerstvo spravedlnosti
Uživatel Petr Stehlík odeslal odpověď Ministerstvo spravedlnosti dne .

Úspěch.

Povinný subjekt: Stašková Martina, Mgr. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní Stašková, d...
Nostrifikace titulu

Čeká se na vysvětlení.

Vážená/Vážený, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 31. ledna 2021 Vaši žádost o poskytnutí informace...
V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace. Prosím o zprávu do 3 dnů o doručení . Děkuji ing. Jana Hermanová OS Havl. Brod č. j. 20 Si 18/2...
dotace Agrofert
Odpověď od Povodí Labe, státní podnik pro Matouš Cúth dne .

Chyba při doručení

This is a multi-part message in MIME format. ---------AplisMail995888304490402202150962 Content-type: multipart/alternative; boundary="-------AplisMa...
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 3. 2. 2021 sdělujeme následující. Ministerstvo spravedlnosti žádné dotace holdingu Agrofe...
Dobrý den,   v příloze posílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací.   Příjemný den   Radka Khollová asistentka ředitelky SFZ...
Dotace pro holding Agrofert

Čeká se zařazení.

This is a multi-part message in MIME format. ----Next_000 Content-Type: text/html; charset = "utf-8" <html> <head> <title>Email Notification</titl...