Hledejte dotazy (page 9)

  

Bylo nalezeno přibližně 9100 dotazů

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation Datum doručení / Submission date : 10.11.2022 17:11:52 Předmět požadavku / Subject:...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádosti o podmíněné upuštění zbytku trestu" s evidenčním číslem b64a5dc0-398f-4d2f-945d-b2c0a03...
Dotaz
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Petr Novák dne .

Velké zpoždění.

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz" s evidenčním číslem 80ad6c8a-b3a2-4719-bd81-6e6aab2380f2 a s běžným číslem 60640/2022 by...
Stomatogie
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Dana Černohorska dne .

Čeká se zařazení.

Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Neudržovaná zeleň
Odpověď od České dráhy, a.s. pro ALENA ŠLEPECKá dne .

Čeká se zařazení.

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE: emailová adresa [emailová adresa] NENÍ AKTIVNÍ a slouží pouze jako směrová adresa na server ČD. Pro komunikaci s námi použij...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 31.10.2022 09:20:04 v obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.10.2022 08:20:37 v obsahu z...
Vážená paní Ondráčků Zatloukalová, k Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud jste absolvovala akreditovaný magisterský studijní program Učitelství všeobecně...
Kvalifikace

Čeká se na vysvětlení.

Vážená paní,   rádi bychom Váš dotaz zodpověděli, potřebujeme k tomu ale relevantní informace, tedy především, které studium jste absolvovala. Z v...
Obor B7506

Úspěch.

Vážená paní, Pokud studujete navazující magisterské studium v programu Speciální pedagogika, jedná se o vzdělání v oblasti neučitelská pedagogika, t...
Blokování telefonu
Odpověď od POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR pro Ester Zahálková dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 9. 10. 2022, byla odeslána na adresu...
Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce met...
Osvobození od správního poplatku za vidimaci
Odpověď od Ministerstvo financí pro Eva Svobodová dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme sdělení na Váš přípis. MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 39 - Správní činnosti Vážení paní Eva Svobodová e-mail: [FOI #9...
Žádost o zaslání vydání rozhodnutí
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 7 pro kohlerová olga dne .

Vyřízeno poštou.

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání vydání rozhodnutí" s evidenčním číslem 1275c93d-081e-4c31-b20a-e67...
Vážený pane, v přílohách Vám zasílám odpověď k Vaší žádosti o informace sp. zn. Zin 162/2022 ze dne 9. 10. 2022.   S pozdravem   Mgr. Petr T...
rozsudek 60C8344/2018-15
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 1 pro Vera dne .

Dotaz stažen tazatelem.

    Vážená paní,   v příloze Vám  zasíláme odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu veden...
Žádost o zaslání usnesení
Odpověď od Okresní soud v Ostravě pro Karová dne .

Úspěch.

Vážená paní Karová, v příloze zasílám vyřízení Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd...
Studium - Collegium humanum

Čeká se zařazení.

Vážená paní, jedná se o studijní program uskutečňovaný zahraniční vysokou školou. K otázce získané kvalifikace se Vám vyjádření ministerstvo školstv...
Odborná kvalifikace

Čeká se zařazení.

Vážená paní, Jedná se o studium na zahraniční vysoké škole, tudíž podrobnosti k získané kvalifikaci Vám sdělí pouze polské ministerstvo školství....
Dotaz
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Karel Imlauf dne .

Čeká se zařazení.

Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
předsunutý prodej ve Vodní ul.
Odpověď od Město Kroměříž pro Vladimír Skopal dne .

Úspěch.

Dobrý den, v příloze zasílám informace na vaši žádost ze dne 27. 9. 2022. S pozdravem Mgr. Tereza Přádková Městský úřad Kroměříž Digitálně podeps...
Vážená paní, studium v magisterském studijním programu Speciální pedagogika oboru Speciální pedagogika plně dostačuje, neboť absolventka tohoto stud...
PID: MVCRX06PGJAD Spis. značka: MV-172230-2/OBP-2022 Odesilatel: M-NV-OBP Věc: Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 -- Tento e-mail...
Rozvod manželsvtí
Odpověď od Okresní soud v Břeclavi pro Dominik123 dne .

Úspěch.

Dobrý den pane Skalko,   na pokyn asistentky soudce Mgr. Zdenky Melicharové Vám v příloze tohoto e-mailu zasílám přípis ze dne 4. 10. 2022, a to k...
      Odesílatel:                  Krajský soud v Hradci Králové                                    Československé armády 218                ...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.10.2022 15:12:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - dotaz export zbrani Ukrajina elektronickou...