Hledejte dotazy (page 8)

  

Bylo nalezeno přibližně 9000 dotazů

Odesílatel: Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2     Adresát: [1][FOI #9340 e-mail] ??       Adresa pro doručení: [2][...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - anonymizovaná kopie rozhodnutí OS P8 sp. zn. 35 EC 1034 / 2011" s evidenčním číslem 8505f6bb-64...
Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nepodařilo: [1]orlova@meuvm.local E-mailovou adresu, kterou jste zadali, se nepovedlo najít. Zkontrolujte...
Dobrý den, v příloze zasílám vyřízení Vaší žádosti.   S pozdravem   Marcela Kuchařová referentka agendy Si   Krajský soud v Plzni Vel...
Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce met...
Biologický průzkum odpočívka Strkov
Odpověď od Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Jakub Vácha dne .

Čeká se zařazení.

Your message to Instituce [Reditelstvi silnic a dalnic RDS vyžaduje e-mail] couldn't be delivered. informace wasn't found at rsd.cz. foi+request-9336...
Vidimace dokladu totožnosti (již ověřeného)
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Eva Svobodová dne .

Čeká se zařazení.

PID: MVCRX06H8F12 Spis. značka: MV-104813-2/VS-2022 Odesilatel: M-SLA-VS Věc: Vidimace dokladu totožnosti - odpověď -- Tento e-mail byl zkontrolován...
Vážená paní magistro, Pokud jste absolvovala před rokem 2004, žádost o uznání odborné kvalifikace podávat nemusíte. Nicméně, stále platí povinnost mít...
Dotace pro hokejový klub HC Boskovice
Odpověď od Město Boskovice pro Tomáš Trumpeš dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane, v příloze obdržíte Rozhodnutí MěÚ Boskovice k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup...
Osvobození od správního poplatku za vidimaci
Odpověď od Ministerstvo financí pro Eva Svobodová dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, elektronické podání ve vìci „Re: MF-16313/2022/48-4 - Výzva k doplnìní identifikaèních údajù“ bylo dne 08.06.2022 07:17:47 doruèeno na e...
------------------------------------------------ PID : MDCRX016IZNU Značka : MD-17522/2022-072/4 Skupina : Dokument ---------------------------------...
Kopie rozsudku
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Jiřina Lafantová dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní, k Vaší žádosti o informace ze dne 18. 5. 2022 Vám v příloze zasílám dokument obsahující požadované informace. S pozdravem   Mgr....
Vážená paní, Absolvováním studia v programu Speciální pedagogika jste získala kvalifikaci učitele MŠ běžné i speciální, kvalifikaci vychovatele škol...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o upuštění zbytku trestu řízení motorových vozidel." s evidenčním číslem 7741dec2-2b4a-4...
Vážená paní, absolventka tohoto studijního programu získala kvalifikaci vychovatele školní družiny, pedagoga volného času a asistenta pedagoga. S ...
Odesílatel: Městský soud v Praze Spálená 2 112 16 Praha 2   Adresát: žadatelka     Adresa pro doručení: [1][FOI #9330 e-mail] ??...
Energy Charter Treaty
Odpověď od Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Nico Schmidt dne .

Velké zpoždění.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.5.2022 20:35:42 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Energy Charter Treaty elektronickou poštou...
Rozsudek 6T6/2015
Odpověď od Krajský soud v Hradci Králové pro Miroslav Fronc dne .

Čeká se zařazení.

    Odesílatel:                  Krajský soud v Hradci Králové                                    Československé armády 218                    ...
Kopie rozsudku
Odpověď od Okresní soud v Liberci pro Jiřina Lafantová dne .

Čeká se zařazení.

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kopie rozsudku" s evidenčním číslem 442c4787-a57b-4356-bec4-b258bab0af9d a s běžným číslem 3707...
Odesílatel: Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2     Adresát: [1][FOI #9322 e-mail] ??     Adresa pro doručení: [2][FOI...
Odesílatel: Městský soud v Praze Spálená 2 112 16 Praha 2   Adresát: žadatelka     Adresa pro doručení: [1][FOI #9318 e-mail] ??...
Odesílatel: Městský soud v Praze Spálená 2 112 16 Praha 2   Adresát: žadatelka     Adresa pro doručení: [1][FOI #9317 e-mail] ??...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Důvody přítomnosti ministra v SOU Ohradní', zaslané '14.05.2022...
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v Ústí nad Labem e-mailem dne 31. 3. 2022.   Jelikož je Vám...
Náhled rozhodnutí soudu 18 C 218/2019-19
Odpověď od Městský soud v Praze pro Kateřina Vondrová dne .

Čeká se zařazení.

Odesílatel: Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2     Adresát: [1][FOI #9315 e-mail] ??       Adresa pro doručení: [2][...