Hledejte dotazy (page 8)

  

Bylo nalezeno přibližně 8000 dotazů

Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: +420 257 280 111 fax: +420 257 280 203 e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje...
Služební hodnocení za rok 2019
Odpověď od Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Václav Pečený dne .

Velké zpoždění.

Vaše podání ze dne / Your submission: 16.4.2020 13:31:40 Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows: I...
Statistika rozhodování po podání obžaloby
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 10 pro Filip dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane Havrdo, k Vaší žádosti o informace Vám v příloze zasílám přípis. Zároveň si Vás dovoluji požádat o potvrzení přijetí tohoto emailu.  ...
Svatba červen 2020
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Klara Vokálová dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Kosmetické služby
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Táňa Řeháková dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
  ?. j. 13 Si 49/2020 Za spravnost vyhotoveni: Ivana K?emenova Okresni soud v Tabo?e nam. Mikola?e z Husi 43, 390 17 Tabor tel.: 3...
Vážený pane,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 5. 4. 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup...
Anonymizovaný rozsudek
Odpověď od Okresní soud v Táboře pro Radek Hollmann dne .

Úspěch.

    ?. j. 13 Si 47/2020 Za spravnost vyhotoveni: Ivana K?emenova Okresni soud v Tabo?e nam. Mikola?e z Husi 43, 390 17 Tabor...
Dobrý den, V příloze posílám odpověď na žádost. S pozdravem Alena Veselá OÚ Tišice
Pendler dotaz
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Bobina 1980 dne .

Čeká se zařazení.

PID: MVCRX04YTZSV Spis. značka: MV- 57906-2/OAM-2020 Odesilatel: M-NV-OAM Věc: Výzva k doplnění jména a příjmení --- Tento e-mail byl zkontrolován na...
Kvalifikace pečující osoby

Částečně úspěšné.

číslo jednací MPSV-2020/69943-331/1
Jednorázová podpora a OČR
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Martin Rychetský dne .

Informace není k dispozici.

Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
dotaz OSVČ
Odpověď od Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Radek Martinec dne .

Částečně úspěšné.

Vážená paní / vážený pane, přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání. S pozdravem Ministerstvo průmyslu a obchodu Naše značka PID V Praze dne MP...
Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď č.j. 107624/19/7100-20116-050701 na Váš dotaz ze dne 20.11.2019. S pozdravem sekretariát Odboru nepřímých daní...
Hodnocení – dotace v kultuře
Odpověď od Město Boskovice pro Tomáš Trumpeš dne .

Úspěch.

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zaslané v pátek dne 3. du...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.4.2020 21:04:44 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Darovací smlouva k daru ochranných zdravotn...
Lázně
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem JOSEF PROKEŠ dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Formuláře hodnocení – dotace v kultuře
Odpověď od Město Boskovice pro Tomáš Trumpeš dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den pane Trumpeši, zasílám Vám rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, kterou jste žádal o poskytnutí formuláře členů hodnotite...
Audity MŽP
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo životního prostředí uživatelem Lukáš Blažej. Poznámka od uživatele Lukáš Blažej dne .

Velké zpoždění.

Ministerstvo životního prostředí své rozhodnutí autoremedurou zrušilo: „Dne 5. března 2020 obdrželo ministerstvo žádost žadatele podanou podle zákona...
Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k...
Ošetřované pro OSVČ
Odpověď od Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Pavel Janský dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní / vážený pane, přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání. S pozdravem Ministerstvo průmyslu a obchodu Naše značka PID V Praze dne MP...
​​​Vážená paní, vzděláním v magisterském studijním oboru Andragogika ve spojení s programem CŽV uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu...
Příspěvky OSVC
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Anna Tichá dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Pronájem obchodního prostoru v době koronaviru
Odpověď od České dráhy, a.s. pro Salačová dne .

Velké zpoždění.

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE: emailová adresa [emailová adresa] NENÍ AKTIVNÍ a slouží pouze jako směrová adresa na server ČD. Pro komunikaci s námi použij...
Splatnost faktury
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Vojtĕch Kozák dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pan Vojtěch Kozák                                       e-mail: [1][FOI #8207 e-mail] ??     Naše č.j. 114/2020-072-Z106/2   Vě...