Hledejte dotazy (page 7)

  

Bylo nalezeno přibližně 8400 dotazů

Vracení dotací Agrofestu
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro Tereza Melicharová dne .

Čeká se zařazení.

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5964/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 12. února 2021 Čj. 5964/2021-...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 6541/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 12. února 2021 Čj. 6541/2021-...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 6864/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 12. února 2021 Čj. 6864/2021-...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 6863/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 12. února 2021 Čj. 6863/2021-...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 6626/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 12. února 2021 Čj. 6626/2021-...
Žádost o informace zákon o střetu zájmů
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro Anna Krýsová dne .

Částečně úspěšné.

Vaše zpráva ve věci Re: Žádost o informace - seznam dotac�� pro holding Agrofert (včetně jeho dce��. společností), které MZe začalo vym��hat nebo vymoh...
Dotace
Odpověď od Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Jiří Procházka dne .

Čeká se na odpověď.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 12.2.2021 07:47:14 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotace elektronickou poštou /Reply to your...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody - početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s evidenčním čí...
Vážený pane, pro získání profesní kvalifikace "chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" a tím pádem i odborné způsobilosti pečující osoby...
Odborná kvalifikace

Čeká se zařazení.

Vážená paní, ohledně Collegium Humanum je třeba zdůraznit, že ačkoliv je pobočka této zahraniční vysoké školy zřízena na území ČR, stále se jedná o...
Neoprávněně vyplacené dotace
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro Roman Křížek dne .

Čeká se zařazení.

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5930/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5930/2021-...
Seznam dotací pro holding Agrofert
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro Michal Kožuch dne .

Čeká se zařazení.

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5934/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5934/2021-...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5933/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5933/2021-...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5931/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5931/2021-...
Dotace pro Agrofert
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro Michal Nechala dne .

Úspěch.

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5932/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5932/2021-...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5963/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5963/2021-...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5962/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5962/2021-...
Dotace pro společnosti z holdingu Agrofert
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro Daniel Mikota dne .

Čeká se zařazení.

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5961/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5961/2021-...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5960/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5960/2021-...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5957/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5957/2021-...
Dotace pro Agrofert
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro Tomáš Svoboda dne .

Čeká se zařazení.

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5959/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5959/2021-...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5956/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5956/2021-...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5936/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5936/2021-...
Seznam dotací pro holding Agrofert
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro Magdalena Gajdová dne .

Čeká se zařazení.

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5955/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5955/2021-...
Žádost o informace
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro Iveta Opletalová dne .

Čeká se zařazení.

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5935/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. února 2021 Čj. 5935/2021-...