Hledejte dotazy (page 5)

  

Bylo nalezeno přibližně 9300 dotazů

      VRCHNÍ SOUD V PRAZE Si 12/2024     K Vaší žádosti zasíláme požadované anonymizované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. j. 14 Cmo...
Dobrý den, v příloze této datové zprávy Vám zasíláme: dokument ve věci: Vyřízení žádosti 106/1999 Sb., Hrdlořezská Zvonička, Moder. Praha-Libeň-Male...
Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď na žádost o poskytnutí informace. Regionální organizátor pražské integrované dopravy Rytířská 406/10 110 00 Pr...
Odvolani se proti rozsudku fikci
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 3 pro david malach dne .

Čeká se zařazení.

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Odvolani se proti rozsudku fikci" s evidenčním číslem 5b0aeb63-36d9-4e87-9280-87da24382ae6 a s...
Vážená paní, Ředitel školy musí mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou bude vykonávat. Tento požadavek je třeba splnit již...
Rozsudek c.j. 15 A 121/2020 - 86 z 30.11.2021
Odpověď od Městský soud v Praze pro Frantisek Stehlik dne .

Čeká se zařazení.

Odesílatel: Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2     Adresát: e-mail:  [1][FOI #9675 e-mail] ??     Adresa pro doručení:...
PID: MVCRX07Q29C3 Spis. značka: MV- 12501-4/OSR-2024 Odesilatel: M-SVE-OSR Věc: Žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. - doplnění *MVCRX07Q29C3* MVC...
PID: MVCRX07PMHN9 Spis. značka: MV- 13685-2/ODK-2024 Odesilatel: M-SVE-ODK Věc: Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,- seznam čle...
Dotaz k osvobození od DPH u kurzů
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Jana Harcubová dne .

Čeká se zařazení.

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce sprá...
Rozsudek
Odpověď od Krajský soud v Brně pro Radek Vavra dne .

Úspěch.

Dobrý den,  v příloze zasílám odpověď na Vámi zaslanou žádost o informace ke Krajskému soudu v Brně.   S pozdravem       Alena Fajmonová...
Souhrnná data svozu komunálních odpadů v městysi Liteň
Uživatel Jan Čech odeslal Městys Liteň žádost o přehodnocení dotazu dne Městys Liteň.

Čeká se na doplnění dotazu.

Povinný subjekt: Lenka Procházková Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, sm...
Dobrý den,   v příloze zasílám poskytnuté informace.   S pozdravem   Eva Pavlíková referent stavebního úřadu Úřad městského obvodu Mora...
Vážená paní, zákon o pedagogických pracovnících vyžaduje pro učitele magisterské vzdělání v programu zaměřeném na přípravu učitelů, příp. neučitelsk...
Novoroční ohňostroj
Odpověď od Město Orlová pro Petr Zelenka dne .

Úspěch.

   Jaromíra Brožová  [1]Orlová Městský úřad Orlová Telefon: 596581240 agenda ZM a RM, inf. podle zák.106 Mobil: kancelář tajemníka www.mesto-orlov...
Rozsudek
Odpověď od Okresní soud v Břeclavi pro Radek Vavra dne .

Úspěch.

Dobrý den pane Vavro,   na pokyn pověřeného zaměstnance Mgr. Jarmily Partschové Vám v příloze tohoto e-mailu zasílám přípis ze dne 15. 1. 2024 vče...
Kluziště
Odpověď od Povodí Vltavy, státní podnik pro Daniela Pokorný dne .

Čeká se zařazení.

Odpověď na: FW: Žádost o informace podle dotaz - Kluziště Elektronicky podepsáno Mgr. Simona Masicová, MBA Datum: 12.01.2024 11:25:21 Povodí Vltavy,...
Vážená paní Borovičková, učitel odborných předmětů střední školy získává ve spojení se studiem pedagogiky dle § 22 p. a) zákona č. 563/2004 Sb. ve zně...
Odesílatel: Městský soud v Praze Spálená 2 112 16 Praha 2   Adresát: žadatelka       Adresa pro doručení: [1][FOI #9661 e-mail] ?...
Zákaz zastavení v Bořivojově ulici
Odpověď od Městská část Praha 3 pro Ivan Kazimour dne .

Velké zpoždění.

This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Žádost o informaci
Odpověď od Krajský soud v Brně pro Žižlavský Luděk dne .

Úspěch.

    Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost. Pospíchalová, správa soudu       KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ Rooseveltova 16, 601 95 Brno tel.:...
Vážená paní, platí, že níže uvedeným vzděláním jste získala kvalifikaci vychovatele ve školní družině a současně v domově mládeže na základě § 16 ods...
Stav vymáhání nedoplatků za vodné, stočné a svoz odpadů
Uživatel Jan Čech odeslal Městys Liteň žádost o přehodnocení dotazu dne Městys Liteň.

Čeká se na doplnění dotazu.

Povinný subjekt: Lenka Procházková Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, d...
Dobrý den, na základě Vámi zaslané žádosti v režimu zákona č. 106/1999 Sb., Vám zasíláme "Poskytnutí informací". Žádáme o potvrzení přijetí. S poz...
Navrácení svépravnosti
Odpověď od Okresní soud Praha-západ pro Blanka Janoušková dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní Janoušková,   zdejší soud obdržel dne 26. 12. 2023 Vaší žádost o poskytnutí informací ve vztahu k Vašemu řízení o omezení ve svéprávno...
Dokument - č.j. ČIŽP/41/2023/14642 Zpracoval: Evidenční číslo: ČIŽP/118323/2023 [1]ČIŽP/118323/2023 Věc: Doplnění informací - informace v rámci řízení...