Hledejte dotazy (page 5)

  

nalezeno 7743 dotaz / dotazy / dotazů

Výkaz o pohybu trestní agendy u KS
Odpověď od Krajský soud v Ostravě pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
  Vážený pane,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 10. 2. 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném př...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
  Dobrý den,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost podle zák. č. 106/99 Sb. a žádám o potvrzení převzetí z důvodu doručení.     S poz...
Zastavení trestního stíhání
Odpověď od Okresní státní zastupitelství v Ostravě pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
Česká republika - Okresní státní zastupitelství v Ostravě Komu: [FOI #8097 e-mail] ?? Zpracoval/a: Dihelová Jana (OSZ Ostrava) Spisová značka odesí...
e-mail: [1][FOI #8052 e-mail] ??   Naše č. j. 34/2020-072-Z106/4   Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 19. 1. 2020 – odp...
Statistika rozhodování po podání obžaloby
Odpověď od Okresní soud v Rokycanech pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 6.2.2020 Vám v příloze zasílám odpověď.   S pozdravem   Jana Vališová správce aplika...
Statistika rozhodování po podání obžaloby
Odpověď od Okresní soud v Šumperku pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
Česká republika - Okresní soud Šumperk Komu: [FOI #8144 e-mail] ?? Zpracoval/a: Zuzana Kolářová Spisová značka příjemce: 27 Si 65/2020 Věc: 27 Si...
Statistika rozhodování po podání obžaloby
Odpověď od Okresní soud v Ostravě pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane Havrdo, v příloze Vám zasílám Částečné vyřízení Vaší žádosti o informace a Oznámení o výši úhrady dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné...
Statistika rozhodování po podání obžaloby
Odpověď od Okresní soud v Teplicích pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
Okresní soud v Teplicích, U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice 2 tel. 417 599 111, fax. 417 539 101; mail: [1]Instituce [OS Teplice vyžaduje e-mail], ID...
Zastavení trestního stíhání
Odpověď od Okresní státní zastupitelství v Teplicích pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
Česká republika - Okresní státní zastupitelství Teplice Komu: [FOI #8078 e-mail] ?? Zpracoval/a: Jana Černochová Věc: Přeposlání podání s běžným čí...
Anonymizovaný rozsudek
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 3 pro Klímová dne .
Úspěch.
Dobrý den, v příloze zasílám přípis ze dne 6.2.2020 a požadovaná anonymizovaná rozhodnutí 35 EXE 302/2017 a 36 EXE 2017. S pozdravem, Bc. Darina...
Statistika rozhodování po podání obžaloby
Odpověď od Okresní soud v Českém Krumlově pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den, v příloze posílám za OS v Českém Krumlově sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informací. S pozdravem Mgr. Michaela Valenová pověřen...
Statistika rozhodování po podání obžaloby
Odpověď od Okresní soud v Chrudimi pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost.   S pozdravem   Ilona Solničková referentka správy Okresního soudu v Chrudimi...
DPH u staveb pro SVJ
Odpověď od Ministerstvo financí pro Alena Nováková dne .
Odmítnuto.
Dobrý den, elektronické podání ve věci „Re: Elektronické podání bylo přijato ke zpracování“ bylo dne 09.02.2020 10:36:59 doručeno na elektronickou a...
Dobrý den,   v příloze zasíláme odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 6.2.2020.   S pozdravem      ...
    Okresní státní zastupitelství v Náchodě Kladská 1092, 547 01 Náchod Tel.:+420 491 840 210, Fax: +420 491 840 228, E-mail: Instituce [Okresní...
Dobrý den,   v příloze zasílám odpověď na Váš dotaz ze dne 6. 2. 2020. Prosím o potvrzení doručení zprávy ve lhůtě 3 dnů ke shora uvedené spisové...
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která je u zdejšího soudu...
Česká republika - Okresní soud Cheb Komu: [FOI #8122 e-mail] ?? Zpracoval/a: Pavlína Domasová Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 5984/2020: Si...
    Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové Zieglerova 189, PS 39, 500 39 Hradec Králové Tel.: +420 495 054 211, Fax: +420 495 512 946, E-mai...
Česká republika - Okresní státní zastupitelství v Olomouci Komu: [FOI #8065 e-mail] ?? Zpracoval/a: Řezníčková Hana Věc: Přeposlání podání s běžným...
Dobrý den, Prosím o potvrzení doručení zprávy.   Lydie Holečková Vedoucí kanceláře OSZ Plzeň-sever
    Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost. Pospíchalová, správa soudu       Si 84/2020 ROZHODNUTÍ Krajský soud v Brně jako povinn...
Okresní soud v Karlových Varech Moskevská 17 360 33 Karlovy Vary     Vážený pane Havrdo,   k Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106...
Česká republika - Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem Komu: [FOI #8095 e-mail] ?? Zpracoval/a: Olga Kuchaříková Věc: Přeposlání podání s b...
Dobrý den, Okresní soud ve Znojmě obdržel dne 4.2.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf...