Hledejte dotazy (page 5)

  

nalezeno 7324 dotaz / dotazy / dotazů

Soudní poplatek
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 1 pro Jiří Pavlík dne .
Čeká se zařazení.
Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1 [1]19/3/2019 Vážený pane,   V příloze Vám  zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle...
Dobrý den vážený pane,   v příloze Vám zasíláme odpověď společně s přílohami na Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ.   S pozdravem...
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů I Oddělení daně z příjmů fyzických oso...
rozsudek 53 T 2/2018
Odpověď od Krajský soud v Brně pro Filip dne .
Čeká se zařazení.
  S pozdravem   Mgr. Eva Angyalossy Asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí   Krajský soud v Brně Rooseveltova 16, 602 00 Brno Kance...
Certifikace NEN
Odpověď od Ministerstvo pro místní rozvoj pro Jiří Skuhrovec dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,   Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 8. 3. 2019 Vaše podání, kterým jste na základě zákona č. 106/...
Výsadba nových stromů / Žabí park
Odpověď od Město Černovice pro Marek Langer dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den, posílám doplňující informace, které jste požadoval k situaci v Žabím parku. Část stromů skutečně uschla, podmínky pro sázení a uchycení st...
Informace o smlouvách na odběr elektřiny, o energetickém mixu a době jejich platnosti
Dotaz byl vznesen na instituci Město Holice uživatelem Michal Kafoněk dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Město Holice Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Žádám...
12 T 15 / 2019
Odpověď od Městský soud v Brně pro Tereza Pospíšilová dne .
Velké zpoždění.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 12 T 15 / 2019" s evidenčním číslem a0636a62-d94d-4979-88f2-61ff4cb61402 a s běžným číslem 4547...
Žádost o rozvod manželství.
Odpověď od Městský soud v Brně pro Eva Millerová dne .
Odmítnuto.
Městský soud v Brně * Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062 2 15 C 184/2018 Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie O?merova. LOSME...
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů I Oddělení daně z příjmů fyzických oso...
Emailové kontakty měst a obcí pro Plzeňský kraj
Odpověď od Plzeňský kraj pro Markéta dne .
Velké zpoždění.
Dokument - č.j. PK-KDS/1174/19 Zpracoval: Mgr. Gabriela Petrášová Evidenční číslo: PK-28858/19 [1]PK-28858/19 Věc: odkaz na zveřejněnou informaci...
Dobrý den vážený pane,   v příloze Vám zasíláme upravenou odpověď na Vaši žádost podle InfZ.   S pozdravem   Bc. Jiří Pořízka  vedoucí Út...
Informace o smlouvách na odběr elektřiny
Odpověď od Město Pacov pro Marian Eli Vorel dne .
Chyba při doručení
Vážený pane, v příloze zasílám informace k Vašemu dotazu, týkajícímu se smluv na dodávku elektřiny města Pacova. S pozdravem Stanislav Macháček taje...
Věcný záměr zákona - rekodifikace stavebních úřadů
Dotaz byl vznesen na instituci Svaz měst a obcí ČR uživatelem Josef Vomáčka. Poznámka od uživatele Josef Vomáčka dne .
Velké zpoždění.
Odpověď jsem obdržel v písemné podobě na adresu.
Vážený pane,  v loňském roce jste nám zaslal žádost o sdělení informací týkajících se Trhů na Jiřáku. Požadované informace naleznete na naší webové...
Ulice na Krutci jako “jednosměrná silnice”
Uživatel Richard Hunt odeslal odpověď Městská část Praha 6 dne .
Částečně úspěšné.
Povinný subjekt: Ladislava Vilimova Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, Ačkoliv jsem...
režijní jízdenky Českých drah, a.s.
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Václav Pečený dne .
Čeká se zařazení.
Naše čj. 97/2019-072-Z106/3   Věc: Odpověď na žádost o informace   Vážený pane Pečený,   dne 20. 2. 2019  obdrželo Ministerstvo dopravy, Od...
Dotaz na smluvní vztah
Odpověď od Státní pozemkový úřad pro Jana Volhejnová dne .
Čeká se zařazení.
Vážení,   v příloze naleznete odpověď na Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím doručenou Státnímu pozemkovém...
Dotaz na dostupnost léku WELLBUTRIN
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Dagmar Roubíková dne .
Čeká se zařazení.
Ministerstvo zdravotnictví [1]6/3/2019 Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ---------...
výkazy PAP
Odpověď od Ministerstvo financí pro Jiří Skuhrovec dne .
Úspěch.
Dobrý den, elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - výkazy PAP“ bylo dne 08.03.2019 13:43:11 doručeno na elektronickou adresu...
Vážený pane, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 19. 2. 2...
Povodí Labe, státní podnik [1]28/2/2019 Dobrý den, v příloze Vám posíláme odpověď na Váš dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. S pozdravem Hana Be...
Váš e-mail byl zařazen do informačního systému úřadu. Předmět: Re: Automatická odpověď Zaevidováno dne: 05.03.2019 11:20:26 Provedl: Helena Řepíková /...
Dotaz na smluvní vztah
Odpověď od Lesy ČR, s.p. pro Jana Volhejnová dne .
Úspěch.
Dobrý den. Zasíláme Vám zprávu ve věci: Volhejnová - žádost o informace podle dotaz - dotaz na smluvní vztah se subjektem IČ 26476908 (Zuzana Prop...
Smogová situace
Odpověď od Hlavní město Praha pro Michal A. Valášek dne .
Úspěch.
Vážený pane Valášku,   dne 27. 2. 2019 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) Vaši žádost o poskytn...