Hledejte dotazy (page 3)

  

Bylo nalezeno přibližně 7900 dotazů

Nemovitost
Odpověď od Okresní soud v Českém Krumlově pro Jelena dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informací. S pozdravem Mgr. Michaela Valenová pověřená výkonem funkce ředitelk...
Vážená paní,     v přílohách Vám zasílám poskytované informace k řízení sp. zn. Zin 136/2020   S pozdravem   Mgr. Petr Tomíček vedoucí odd...
Silnice l/9 - územní řízení
Odpověď od Město Česká Lípa pro Tereza Rejzková dne .

Úspěch.

Zasílám požadovanou informaci od žadatelky Terezy Rejzkové – naše č.j. MUCL/77619/2020, sp. zn. 19647/2020/SÚ/JPe.   S pozdravem   Ing. Jarosl...
------------------------------------------------ PID : MEPOP017ZJH1 Značka : MPPH 92095/2020 Skupina : Dokument ---------------------------------------...
Městský soud v Brně * Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062 3 55 C 285/2017 Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Tomanova. JTOMA 55 C 285/20...
Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná K č. j.: ZŠK/0372/2016 Nesouhlas k obsahu Upozornění na možnost výpovědi dle § 52 písm. g) zák...
Silnice l/9 - územní řízení
Odpověď od Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Tereza Rejzková dne .

Částečně úspěšné.

Vážená paní, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 30. 7. 2020 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu...
Inzerce a reklamní služby v médiích
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Jan Žabka dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, na základě Vašeho dotazu Vám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb Vám poskytujeme následující informace: (See attached file: Žabka - pos...
Žádost o poskytnutí smlouvy
Odpověď od Městská část Praha - Zbraslav pro Martin Rytíř dne .

Čeká se zařazení.

V příloze Vám posílám odpověď na Vaši žádost. Marta SPÁČILOVÁ kancelář úřadu - Odbor kancelář tajemníka tel: 257 118 817, 774 760 891 email: [1][e...
Vážená paní Radikovská,   zdejší soud Vám zasílá výše uvedené dokumenty a žádá o písemné potvrzení přijetí této emailové zprávy zpět na adresu [1...
Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace Valašské Meziříčí 4. 8. 2020 Vážená paní, Základní škola Valašské...
Rozsudek KS v Brně
Dotaz byl vznesen na instituci Krajský soud v Brně uživatelem Mgr. et Mgr. Renata Gehringer. Poznámka od uživatele Mgr. et Mgr. Renata Gehringer dne .

Úspěch.

V návaznosti na shora vydaný rozsudek Krajského soudu v Brně jsem se dne 31. 7. 2020 obrátila na Ministerstvo zdravotnictví ČR s učiněním poznámek k př...
Rozhodnutí MZDR 60188/2017-2/PRO
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zdravotnictví uživatelem Mgr. et Mgr. Renata Gehringer. Poznámka od uživatele Mgr. et Mgr. Renata Gehringer dne .

Úspěch.

Děkuji Ministerstvu zdravotnictví ČR za rychlé zveřejnění Rozhodnutí. Jsem s pozdravem.
Inzerce a reklamní služby v médiích
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Jan Žabka dne .

Čeká se zařazení.

PID: MVCRX0557JNS Spis. značka: MV-114135-28/TP-2020 Odesilatel: M-TP Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. -...
Rozhodnutí Krajského úřadu zlínského kraje, č j. KUZL 55025/2017
Dotaz byl vznesen na instituci Zlínský kraj uživatelem Mgr. et Mgr. Renata Gehringer. Poznámka od uživatele Mgr. et Mgr. Renata Gehringer dne .

Úspěch.

Děkuji Krajskému úřadu zlínského kraje za rychlé předání informací.
číslo jednací MPSV-2020/145516-331/1 Váš dopis značk y Vážený pan Jan Žabka Bulharská 1416/3 708 00 Ostrava Poruba [FO...
Rozsudek 40 T 1 / 2008
Odpověď od Městský soud v Praze pro Martina Brzobohatá dne .

Čeká se zařazení.

Odesílatel: Městský soud v Praze Spálená 2 112 16 Praha 2   Adresát: Martina Brzobohatá Josefův Důl 28 293 07 Josefův Důl     Adr...
Vážený pane, k Vaší žádosti o informace ze dne 16. 7. 2020 Vám v příloze zasíláme přehled výdajů za mediální a reklamní služby a inzerci v letech 20...
Inzerce a reklamní služby v médiích
Odpověď od Ministerstvo životního prostředí pro Jan Žabka dne .

Částečně úspěšné.

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2020/130/637 Vyřizuje: Mgr. Martina Pšeničková Evidenční číslo: ENV/2020/77275 Věc:...
Náměstí
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .

Úspěch.

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.     Čj. : KOU – 1533/2020 ze dne 8. 7. 2020   Žádost o informace podle dotaz -...
Systém "epidemických stupňů"
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Michal A. Valášek dne .

Informace není k dispozici.

Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Zlomený čep v kořeni
Odpověď od Česká stomatologická komora pro Max Rauch dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane Rauchu, reaguji na Váš dotaz ze dne 5. června 2020 a sděluji Vám, že Česká stomatologická komora neposkytuje odborné ani právní konzultace...
Dobrý den, v příloze e-mailu Vám zasílám sdělení Ministerstva financí k Vaší žádosti o informace. S pozdravem Kateřina Malá sekretariát odboru 48...
Evidence STK
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Hradil Josef dne .

Čeká se zařazení.

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zaslali jste mail na...