Hledejte dotazy (page 3)

  

Bylo nalezeno přibližně 9000 dotazů

Vážená paní, k Vámi níže vznesenému dotazu uvádím, že uvedeným máte kvalifikaci vychovatele/ky ve školní družině, a dále domově mládeže dle § 16 odst....
Vážená paní, okud se jedná o absolventa zahraniční vysoké školy, je třeba aby měl rozhodnutí o nostrifikaci, nostrifikaci provádí škola uskutečňujíc...
Odesílatel: Městský soud v Praze Spálená 2 112 16 Praha 2   Adresát: Vážená paní ---     Adresa pro doručení: [1][FOI #9557 e-mai...
Vážená paní Brožová,   na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu ze dne 5. června 2023 Vám poskytujeme...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - anonymizovaná kopie rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8, sp. zn. 35 EC 1034 / 2011, ze dne 2...
Tetanus
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Helena Kudlíková dne .

Částečně úspěšné.

Číslo jednací: MZDR 17263/2023-2/MIN/KAN Identifikátor dokumentu: MZDRX01OLQ5H Odesilatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 375/4 128 01...
Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na žádost ohledně obecního rozhlasu v obci Ostroměř Přeji hezký den.   Jaroslav Tomeš   starosta obce  ...
Vážená paní Schwenke Petrová, na Vámi níže vznesený dotaz uvádím, že přímou pedagogickou činnost ve výuce mohou vykonávat jen pedagogičtí pracovníci,...
Emailové kontakty měst a obcí pro Liberecký kraj
Odpověď od Liberecký kraj pro Adam Líbal dne .

Čeká se zařazení.

------------------------------------------------ PID : KULBX00QS7LJ Značka : KULK 43515/2023 Skupina : Dokument ---------------------------------------...
Dobrý den, Školní vzdělávací program je k dispozici v ředitelně školy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není do...
Rozsudek 1 T 253/2015-249
Odpověď od Okresní soud Frýdek-Místek pro Žaneta Dvořáčková dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní,   Vaší žádosti ze dne 30. 5. 2023 bylo v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf...
Stomatologie Blatná, okres Strakonice
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Jana Sádlová dne .

Velké zpoždění.

Číslo jednací: MZDR 17081/2023-2/MIN/KAN Identifikátor dokumentu: MZDRX01OH94D Odesilatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 375/4 128 01...
Vážený pane Dostále,   k Vaší žádosti ze dne 28. 5. 2023 zasílám v příloze požadované informace.   Monika Sznapková dozorčí úřednice a správk...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Povinný subjekt: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1 Žádost o informace podle zákona...
Povinný subjekt: Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21 Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobo...
Vážený pane Babczynski,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   S po...
Rozsudek 1T 170/2020
Odpověď od Okresní soud v Břeclavi pro RADKA BISKUPOVA dne .

Úspěch.

Dobrý den paní Biskupová,   na pokyn pověřeného zaměstnance Mgr. Lucie Labudové Vám v příloze tohoto e-mailu zasílám přípis ze dne 30. 5. 2023 vče...
Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz Úřad městské části Praha 10 Odb...
Dobrý den,v této záležitosti se prosím obracejte na ředitele školy SŠ,ZŠ a MŠ pro sluchově postižené,Holečkova 4,Praha 5 Děkuji za pochopeni .Hezký d...
Dobrý den! Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dluh na zdravotním pojištění" bylo doručeno 29.05.2023 00:15:00 na elektronickou adres...
This is the mail system at host a.ns.tiscalimail.cz. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipient...
Povinný subjekt: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobo...
Povinný subjekt: Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 Žádost o informace podle...
Povinný subjekt: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 Žádost o informace podle zákona č. 106/...