Hledejte dotazy (page 20)

  

nalezeno 7281 dotaz / dotazy / dotazů

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Deštná za rok 2014
Dotaz byl vznesen na instituci Obec Deštná uživatelem Georgi Nazaryan dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Obec Deštná Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Chtěl b...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strážkovice za rok 2014
Dotaz byl vznesen na instituci OBEC STRÁŽKOVICE uživatelem Georgi Nazaryan dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: OBEC STRÁŽKOVICE Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Ch...
Den zdanitelného plnění u dobírky
Odpověď od Ministerstvo financí pro Martina Sluková dne .
Velké zpoždění.
Dobrý den, elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Den zdanitelného plnění u dobírky“ bylo dne 19.01.2018 12:43:16 doručeno na...
Vážený pane,   odpovídám na Vaše podání označené jako Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor...
Týrání nezletilých dětí
Odpověď od Ústavní soud pro František Švamberg dne .
Vyřizováno poštou.
Vážený pane, sdělujeme Vám, že Vám bylo poštou odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, kterou jste Ústavnímu soudu zaslal dn...
Ministerstvo spravednosti
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro irena dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní,             k Vaší žádosti o informace ze dne 16. 1. 2018 sdělujeme následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o ...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - dědické řízení po panu Janu Šimáčkovi, bytem Na Tržišti 24/3 Praha 5" s evidenčním číslem cad3e...
Vážená paní Hlásková,   k Vaší žádosti ze dne 15. 1. 2018 sděluji, že návrh na svěření nezletilého do péče se podává na soud, v jehož obvodu má ne...
Rozsudek Faton Gashi
Odpověď od Okresní soud Plzeň-město pro Pavla Holcová dne .
Informace není k dispozici.
V příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 15. 1. 2018.   Pro případnou další komunikaci použijte e-mailovou adresu [1]Instituce [OS Plze...
dotaz rozsudek Faton Gashi/Gaši
Odpověď od Ústavní soud pro Pavla Holcová dne .
Odmítnuto.
0W *H H0D1 0 +0 *H  Toto sdlen podatelny stavnho soudu je generovno zcela automaticky. Vae datov zprva podan prostednictvm e...
rozsudek 9TO456/2017
Odpověď od Krajský soud v Plzni pro Kateřina Řeháková dne .
Čeká se zařazení.
Krajský soud v Plzni  Veleslavínova 21/40, 306 17 Plzeň tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mai...
Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní Čmel...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 119/2018-MZE-11001 Mgr. Vít Doležálek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 11. ledna 2018 Čj. 119/2018-M...
-- z přílohy byly odstraněny osobní údaje-- Erlichová Pavla, Ministerstvo financí [1]18/12/2017 Vážený pane,   v příloze e-mailu Vám zasílám odp...
Týrání nezletilých dětí
Odpověď od Ústavní soud pro František Švamberg dne .
Velké zpoždění.
0W *H H0D1 0 +0 *H  Toto sdlen podatelny stavnho soudu je generovno zcela automaticky. Vae datov zprva podan prostednictvm e...
Obchvat, silnice I/27
Odpověď od Město Plasy pro Petr Kaška dne .
Úspěch.
Odpověď: Ve věci projektové dokumentace (DÚR) akce Plasy I/27 – obchvat se počítá s pozicí projektu od společnosti Sdružení Valbek-Metroprojekt zak.č...
  1Tmo 1/2016 U s n e s e n í Vrchní sou...
Vážený pane Turčeku,   k Vašemu doplňujícímu požadavku uvádím, že přílohy č. 1 smlouvy PO 1563/S/2016 i PO 579/S/2017 obsahující cenové nabídky js...
Vážený pane Turčeku,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost spolu s přílohami.   S pozdravem   Kamila Korbová Všeobecná fakultní...
Klamstvá jednej ženy
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Romantik dne .
Úspěch.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 29. 12. 2017 sdělujeme následující. V prvé řadě je třeba upozornit, že dle ustanovení § 2...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Závěrečná zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k Čapímu hnízdu" s evidenčním č...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.1.2018 15:10:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Statistiky ukončení azylového statusu v Čes...
Rozměr pneu u veterána na STK.
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Miroslav Kment dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pan Miroslav Kment   e-mail:    [1][FOI #7101 e-mail] ??     Naše čj.  473/2017-072-Z106/4   Věc: Podání ze dne 27. 12. 2017 – o...
Emailové kontakty měst a obcí pro Ústecký kraj“,
Odpověď od Ústecký kraj pro Josef Knajbl dne .
Čeká se zařazení.
Č. j. 585/LP/2017 JID: 1614/2018/KUUK   Vážený pane,   dne 2. 1. 2018 (JID: 60/2018/KUUK) obdržel Ústecký kraj, Krajský úřad Ústeckého kraje...
Veřejnoprávní kontroly MČ Zbraslav
Odpověď od Městská část Praha - Zbraslav pro Martin Rytíř dne .
Čeká se zařazení.
Na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací vám informaci zasíláme v příloze tohoto...