Hledejte dotazy (page 20)

  

nalezeno 7442 dotaz / dotazy / dotazů

Helpesk GAČR -------------------------------------------------------------------------- Odpověď na požadavek Vážený zákazníku, operátor Marie Ko...
Sonoran Policy Group a spolupráce s ní
Odpověď od Kancelář prezidenta republiky pro Josef Šlerka dne .
Čeká se zařazení.
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 19.4.2018 18:40:06 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Sonoran Policy Group a spolupráce s ní ele...
Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 5, Legerova 1877/7, Praha 2 Adresát: Adam Štix, narozený 11. 11. 1994, bytem K. Šafáře 62, České Budějovice Pou...
Vážená paní Scheinostová, vzdělání pro učitele MŠ je dáno zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Vzdělání v magisterském oboru "Uč...
řízení 11 T 11 / 2018
Odpověď od Městský soud v Brně pro Tereza Pachtová dne .
Úspěch.
Městský soud v Brně * Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062 9 ?.j. 11 T 11/2018 Shodu s prvopisem potvrzuje Kate?ina ?ikulova. ?.j. 11...
Úklid městské části Praha 7
Odpověď od Hlavní město Praha pro Vera Zemanová dne .
Čeká se zařazení.
    Dobrý den,   dle informace TSK a.s. JUDr. Karla Siegla Vám 9. dubna 2018 tato společnost poskytla Vámi požadovanou informaci vedoucího odd...
Cile realizace prelozky chynovska - vozicka
Odpověď od Město Tábor pro Vaclav Klecanda dne .
Čeká se zařazení.
  [emailová adresa] Vám zasílá zásilku [1] stáhnout zásilku  vzkaz od Příloha k dotazu na informace dle zák. č. 106/1999 odesílatele Sb. odkaz na...
Informace o investicích za poslední volební období
Odpověď od Obec Jeníkov pro Martin Pešava dne .
Čeká se zařazení.
     V příloze zasílám odpověď na žádost o poskytnutí informací ohledně investic obce Jeníkov, které jsou poskytnuty ve smyslu § 4a, odst. 2, písmene...
     Usnesení z.o. Jeníkov od ustavujícího zasedání 10/2014 je vyvěšen na stránkách obce Jeníkov Pavel Hladký, starosta obce ---------- Původní e-...
Náklady na propagaci farmářských trhů
Odpověď od Městská část Praha 3 pro Bohumil Čáp dne .
Informace není k dispozici.
Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9 130 85 Praha tel.: +420 222 116 111 e-mail: [emailová adresa] web: www.praha3.cz MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ÚŘAD...
Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2018/130/278 Vyřizuje: Helena Bokotejova Evidenční číslo: ENV/2018/24218 Věc: 106/19...
Vážený pane,   Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaše podání, označené jako žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří...
Kácení stromů
Odpověď od Město Mělník pro Anna Burdová dne .
Čeká se zařazení.
Písemnost - č.j. 2064/ZP/18/JIHA Zpracoval: Jiří Hakl Evidenční číslo: 36875/18-MUME [1]36875/18-MUME Věc: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb....
Vážený pane Mareši,   v příloze zasílám poskytnutí informace k Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    ...
Vážený pane, v příloze Vám zasíláme požadovanou informaci. S pozdravem K. Bloudková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1...
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Návrh státního rozpočtu
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Marek Žďárský dne .
Úspěch.
Vážený pan Marek Žďárský                                           e-mail: [1][FOI #7331 e-mail] ??   čj. 128/2018-072-Z106/4 + příloha   Vě...
Statistiky - DNA, detence
Dotaz byl vznesen na instituci Krajské ředitelství policie Středočeského kraje uživatelem Martina Brzobohatá dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím....
Odpověď na výše uvedený dotaz dorazila panu Komárkovi poštou, který nám jí přeposlal a dal souhlas k jejímu zveřejnění. Odpověď naleznete v příloze....
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zaslali jste mail na a...
Kvalifikace Čeká se zařazení.
Vážená paní bakalářko, způsoby získávání odborné kvalifikace učitelů 2. st. ZŠ upravuje § 8 zákona o pedagogických pracovnících („zákon“), způsoby...
Dobrý den, vzhledem k tomu, že při kontrole webu infoprovsechny bylo zjištěno, že se na platformě nezobrazuje odpověď na žádost o informace, ač se...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI **********************************************************************************...
vyřízení závěti Praha 4
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 4 pro Irena Karlíková dne .
Informace není k dispozici.
Vážená paní Karlíková,   zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedený dokument a žádá o písemné potvrzení přijetí této emailové zprávy zpět na ad...
Vážený pane,   Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaše podání, ve kterém na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím...