Hledejte dotazy (page 20)

  

Bylo nalezeno přibližně 8100 dotazů

Pokácené keře na Novém Městě
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.     Čj. : KOU - 2607 /2019 ze dne 5. 11. 2019     Žádost o informace podle d...
Opakované volby 2003 - Kněžice
Odpověď od Státní oblastní archiv v Zámrsku pro Jakub Foldyna dne .

Informace není k dispozici.

Vážený pane, z uvedeného e-mailu se mi odpověď vrátila jako nedoručená, posílám ji tedy znovu. V příloze tohoto e-mailu Vám zasílám elektronickou fo...
Anonymizovaná písemnost
Odpověď od Okresní soud v Chomutově pro Josef dne .

Velké zpoždění.

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaná písemnost" s evidenčním číslem 2b5b529d-22d0-4a9e-8250-382a72df7f9b a s běžným čí...
Vážená paní Dybalová, Dovolenou je zaměstnavatel povinen určit tak, aby ji zaměstnanec mohl vyčerpat zpravidla vcelku do konce roku, za nějž náleží....
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Liberci pro Filip dne .

Úspěch.

Dobrý den, v příloze vám zasíláme odpověď na vaši žádost ze dne 7.11.2019.   S pozdravem   Jaroslava Košková správa Okresního soudu v Liber...
1 ZT 391/2018
Odpověď od Okresní státní zastupitelství v Chomutově pro Josef dne .

Úspěch.

Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov Komu: [FOI #7901 e-mail] ?? Zpracoval/a: Štěpánka Kemrová Věc: Přeposlání podání s běžným...
1 ZT 391/2018
Odpověď od Okresní státní zastupitelství v Chomutově pro Josef dne .

Úspěch.

Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov Komu: [FOI #7900 e-mail] ?? Zpracoval/a: Štěpánka Kemrová Věc: Přeposlání podání s běžným...
Vážený pane Vystrčile, V příloze Vám posílám odpověď na Váš dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve věci územního řízen...
1 ZT 391/2018 , 0 nt 1818/2018
Odpověď od Okresní státní zastupitelství v Chomutově pro Josef dne .

Částečně úspěšné.

Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov Komu: [FOI #7902 e-mail] ?? Zpracoval/a: Štěpánka Kemrová Věc: Přeposlání podání s běžným...
Opakované volby 2003 - Štáblovice
Odpověď od Zemský archiv v Opavě pro Jakub Foldyna dne .

Informace není k dispozici.

Vážený pane Foldyno, Zemský archiv v Opavě postoupil Státnímu okresnímu archivu Opava (dále SOkA Opava) Vaší žádost týkající se zpřístupnění archivá...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 5 pro Filip dne .

Velké zpoždění.

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba" s evidenčním číslem 58f84dc3-67a7-4689-b767-24a6a32ad1c4 a s běžným číslem...
Stížnost
Odpověď od Okresní soud v Chomutově pro Josef dne .

Velké zpoždění.

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Stížnost" s evidenčním číslem 1d4ab58b-baaf-4aee-aaac-c474e01d343d a s běžným číslem 76530/2019...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v České Lípě pro Filip dne .

Úspěch.

    Vážený pane,   Pokud jde o Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pak za povinný subjekt...
Opakované volby 2003 - Mnichov
Dotaz byl vznesen na instituci Státní oblastní archiv v Plzni uživatelem Jakub Foldyna dne .

Informace není k dispozici.

Povinný subjekt: Státní oblastní archiv v Plzni Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Vážená paní, přesný název oboru jste neuvedla; pokud jste však v magisterském programu absolvovala Učitelství anglického jazyka a psychologie pro SŠ,...
Dobrý den, na základě níže uvedeného požadavku Vám zasílám odpověď včetně přiložených dat. Zároveň bych Vás chtěla informovat o skutečnosti, že se ne...
Lálová Věra, Město Týn nad Vltavou [1]12/11/2019   Dne 24.10.2019 obdrželo Město Týn nad Vltavou Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu záko...
6 TO 359/2019
Odpověď od Krajský soud v Ústí nad Labem pro Josef dne .

Úspěch.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem [1]31/10/2019 Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajské...
Žádost o kopii rozsudku
Odpověď od Vrchní soud v Praze pro Šárka Ošťádalová dne .

Úspěch.

      ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze projednal ve veřejném zasedání dne 17. září 2019 v senátu složené...
Dobrý den,   Jako povinný subjekt dle § 2 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zasílám požadované rozhodnutí sp. zn. 23 C 197/20...
Opakované volby 2003 - Kněžice
Odpověď od Obec Kněžice pro Jakub Foldyna dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den, za vyhledání informací zašlete prosím dle sazebníku úhrad 260 Kč na účet číslo 1141652349 / 0800. S pozdravem Lucie Vojtíšková, starost...
Dobrý den, v souladu s Vaší žádostí o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších...
    Dobrý den,   v příloze posílám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.   Hana Pospíchalová správa soudu     58 Co 280/2015-128 US...
Povolení a školení k cejchování tachografu
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Petr Neumann dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pan Petr Neuman                              e-mail: [1][FOI #7893 e-mail] ??     Naše č.j. 452/2019-072-Z106/4   Věc: Podání ze dn...
Druh závady na STK
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Michal Baše dne .

Úspěch.

  e-mail: [1][FOI #7892 e-mail] ??   Naše č. j. 439/2019-072-Z106/4   Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20. 10. 2019...