Hledejte dotazy (page 20)

  

Bylo nalezeno přibližně 9000 dotazů

  ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V UHERSKÉM HRADIŠTI Svatováclavská 568, 686 69 Uherské Hradiště tel.: +420 572 523 290, fax: +420 572 523 291, e-mail...
Prodej pozemku

Čeká se zařazení.

Dobrý den, nevím, zda se Vám nejedná o daň z nemovitých věcí. Podle Vašeho jména jsem v KN nenašla, že by jste vlastnila pozemek na území Karlovarskéh...
Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz Úřad městské části Praha 10 Odb...
------------------------------------------------ PID : MDCRX01022NV Značka : MD-4993/2021-072/2 Skupina : Dokument ----------------------------------...
Vaše podání ze dne / Your submission: 24.2.2021 15:51:54 Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows: I...
Dotace Agrofert
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo průmyslu a obchodu uživatelem Jan Knapp. Poznámka od uživatele Jan Knapp dne .

Částečně úspěšné.

Obdržel jsem listinnou odpověď poštou. 3 str. A4 textu nikoli k obsahu dotazu a 1 odst. kde ministerstvo uvádí že k datu podání žádosti nezačalo vymáha...
Dědictví ze zákona - Skupina 6.
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Ing. Drahoslav Falta dne .

Čeká se zařazení.

    Dobrý den,   v příloze Vám zasílám sdělení Msp ČR.   S pozdravem   Ilona Čechová asistentka ředitele Odbor dohledu a kárné agen...
Dobrý den,   v příloze zasílám odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.   S pozdravem   Ilona Solničková referentka správy Okresníh...
Seznam dotací pro holding Agrofert
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro František dne .

Čeká se zařazení.

----- Postoupil Marketa Kasikova/Internal v 24.02.2021 10:25 ----- Od: info MZV Komu: [emailová adresa] Datum: 05.02.2021 12:20 Předmět: odpověď n...
Vážená paní,    odborná kvalifikace učitele prvního stupně základní školy je upravena v § 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a...
    Vážený pane,   v příloze zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  p...
Vycestování na Slovensko vlakem
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Honza dne .

Čeká se zařazení.

(See attached file: pprag187@scanner.mzv_20210223113615.pdf) (See attached file: pprag187@scanner.mzv_20210223113627.pdf) Dobrý den, v příloze zasí...
Přístup do stavebnin
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Pavel Juránek dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Zástavba nám.Miloše Formana, Praha 1
Odpověď od Hlavní město Praha pro Michaela Tužilová dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní Tužilová   reaguji na Vaší urgenci ohledně žádosti o informace. Žádost Vám byla odeslána poštou dne 17.2.2021.   Pro jistotu přid...
Zpráva pro p. Filipa Havrdu 41 Si 62/2021   Dobrý den,   v příloze zasílám informaci poskytnutou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v pla...
Dotaz

Čeká se zařazení.

Vážený pane Suchý, obdrželi jsme Vaši žádost o informace. Vzhledem k tomu, že jste při podání žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějš...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
  Dobrý den,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost podle zák. č. 106/99 Sb. a žádám o potvrzení převzetí z důvodu doručení.     S poz...
Žádost o rozsudek 57 T 1/2017
Odpověď od Městský soud v Praze pro Lucie Vlčková dne .

Čeká se zařazení.

Odesílatel: Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2     Adresát: e-mail:  [1][FOI #8816 e-mail] ??       Adresa pro doručen...
Povinný subjekt: Valehrachová Dana Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Dobrý den, potvrzuji doručení...
Dobrý den. Zasíláme Vám zprávu ve věci: Sládková - žádost dle ZSPI - zakázky ve prospěch holdingu Agrofert - odpověď Číslo jednací: LCR099/14/00...
Veřejné zakázky pro holding Agrofert 2017-2020
Odpověď od ČEPRO, a.s. pro Jitka Velhartická dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní Velhartická,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost.   S pozdravem     Iveta Bukovecká asistentka odboru právních služe...
Seznam dotací pro holding Agrofert
Odpověď od Jihočeský kraj pro Tomáš Popela dne .

Úspěch.

------------------------------------------------ PID : KUCBX00YNACZ Značka : KUJCK 21852/2021 Skupina : Dokument --------------------------------------...
Dobrý den, váš dotaz jsme předali na kompetentní oddělení dle správného postupu při zasílání dotazu podle zákona 106/1999 Sb. Prosím další dotazy po...
Dobrý den,   k pokynu předsedy soudu v příloze zasílám výzvu Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 14...