Hledejte dotazy (page 20)

  

nalezeno 7405 dotaz / dotazy / dotazů

Městská část Praha 13 [1]23/3/2018  Dobrý den, posíláme odpověď na Vaši žádost ohledně chytré lampy. Úřad městské části Praha 13 Sluneční náměstí...
číslo jednací MPSV-2018/53959-331/1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MPSV OD 1. 7. 2017 Celkem MPSV: 171 + 1063 / 401 MINISTRYNĚ Náměstek člena vlády 0+0/1...
Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz
Vážený pan David Havlík   e-mail: [1][FOI #7254 e-mail] ??     čj. 90/2018-072-Z106/4   Věc: Odpověď na žádost ze dne 14. 3. 2018  ...
Smlouvy o pronájmu pozemků - KÚ Strašnice
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Ing. Petr Beneš dne .
Částečně úspěšné.
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Vážený pane,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 15. 3. 2018 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístu...
Porušení kupní smlouvy-vrácená zásilka
Odpověď od Okresní soud v Liberci pro Fišera Jiří dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den, v příloze zasílám v anonymizované rozhodnutí Okresního soudu v Liberci čj. 56 Si 72/2018-3, které je reakcí na přiloženou žádost o inform...
Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2 Kancelář ministra ------------------------------------------------- Věc:...
Vážený pane Havlíku, v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost ze dne 14.3.2018. S pozdravem H.Vichova Sekretariát OKC Zprava je pxipravena k odeslanm...
Dobrý den, potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doruče...
Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2018/130/242 Vyřizuje: Helena Bokotejova Evidenční číslo: ENV/2018/19595 Věc: 106/19...
Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2018/130/217 Vyřizuje: Helena Bokotejova Evidenční číslo: ENV/2018/20163 Věc: 106/19...
Vážený pane,   v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď Ministerstva financí na Vaši žádost o informace.     S pozdravem   Pavla Erlichová...
  Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno V Brně dne 26 . 3. 2018 Sp . z n. KÚ-868 /2018-700-02050 ROZHODNUTÍ K...
Dobré dopoledne,   k Vaší žádosti doručené soudu dne 15. 3. 2018 zasílám požadované informace, a to jako přílohu této zprávy.   S pozdravem...
Vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené příloze. S pozd...
Vážený pane Veselý, V příloze zasíláme odpověď k vámi zaslané žádosti ve smyslu zák.106/1999Sb. S pozdravem Radka Machalická Úřad pro přístup k dopr...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017
Odpověď od Olomoucký kraj pro David Havlík dne .
Administrátor byl již upozorněn.
0 *H 010  `He0 *H $XContent-Type: multipart/mixed; boundary="----=_NextPart_000_0008_01D3C4EC.E545F710" This is a multipart mess...
Navigace
Odpověď od Česká obchodní inspekce pro Oldřich Bureš dne .
Velké zpoždění.
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 25.3.2018 17:47:33 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Navigace elektronickou poštou /Reply to yo...
Vážený pane,             k Vaší žádosti ze dne 14. 3. 2018 o zaslání kopie přílohy č. 1, části II., tabulky č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., kterou...
úklid městské části Prahy 7
Odpověď od Městská část Praha 7 pro František Dečman dne .
Dotaz stažen tazatelem.
Dobrý den vážený pane,   v příloze Vám zasíláme odložení žádosti o poskytnutí informace podle InfZ.   S pozdravem     Bc. Jiří Pořízka ...
Návrh státního rozpočtu
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem Marek Žďárský dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážen...
Krajský soud v Plzni Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň  tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: [1]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail...