Hledejte dotazy (page 2)

  

nalezeno 7040 dotaz / dotazy / dotazů

Noční starosta
Odpověď od Hlavní město Praha pro Michal A. Valášek dne .
Úspěch.
Mrázková Lenka (MHMP, SE10), Hlavní město Praha [1]27/2/2019 Vážený pane Valášku,   zasílám Vám kopii odpovědi paní radní MgA. Hany Třeštíkové na...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]27/2/2019 Vážený pane Bergere, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace: (See attache...
DPH při prodeji nemovitostí
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Pepa dne .
Čeká se zařazení.
Generální finanční ředitelství [1]27/2/2019 Dobrý den, na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám v...
Vážený pane,   v příloze Vám posíláme odpověď na žádost o poskytnutí informací ve věci příjmu uvolněného člena Zastupitelstva městského obvodu Rad...
Žaloby ve veřejném zájmu Čeká se zařazení.
  Nejvyšší státní zastupitelství ____________________________________________________ 660 55 Brno, Jezuitská 4 tel.: +420 542 512 111, fax: +420 542...
PID: MVCRX04D0V4D Spis. značka: MV- 33268-2/OBP-2019 Odesilatel: M-NV-OBP Věc: Poskytnutí informací --- Tento e-mail byl zkontrolován na viry programe...
Dobrý den, k Vašemu emailu ze dne 28.2.2019 soudní exekutor sděluje, že Vaší žádosti nelze vyhovět, neboť ve Vámi uvedeném exekučním řízení nejste ú...
Dotaz na poplatníka
Odpověď od ČESKÝ ROZHLAS - dotazy na poplatky pro Jana Volhejnová dne .
Zpoždění.
Dobrý den, potvrzujeme přijetí Vašeho e-mailu. Váš požadavek bude zpracován v nejbližším možném termínu. Děkujeme za pochopení. S pozdravem Če...
Dotaz na jmenný seznam neplatičů
Odpověď od ČESKÁ TELEVIZE pro Jana Volhejnová dne .
Zpoždění.
Vážená paní, vážený pane,  tímto potvrzujeme, že jsme Vaši zprávu obdrželi v pořádku.  Veškeré divácké ohlasy jsou zpracovány v souladu s [1]Pravid...
Potvrzení o doručení Vaše zpráva byla dne 26/02/2019 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail...
Dotaz na smluvní vztah
Odpověď od Pozemkový fond České republiky pro Jana Volhejnová dne .
Zpoždění.
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí
Odpověď od Krajský soud v Ostravě pro Mgr. Jan Urban dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane magistře,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 24. 2. 2019 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodn...
Žaloba ve veřejném zájmu Čeká se zařazení.
Vážená paní/Vážený pane, Kancelář veřejného ochránce práv Vám v příloze zasílá dokument s připojeným elektronickým podpisem, vedený pod spisovou značko...
Vážený pane,   v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď Ministerstva financí na Vaši žádost o informace.     S pozdravem   Pavla Erlichová...
Povinný subjekt: Václav Dědina Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Děkuj...
Návěsný vozík PAV 41
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Jan Cicvárek dne .
Úspěch.
Dobrý den, děkuji za odpověď na můj dotaz. S pozdravem Jan Cicvárek, ------personal data deleted------
Prošetření postupu operátora O2
Odpověď od Český telekomunikační úřad pro Radka Stojková dne .
Čeká se zařazení.
Podatelna ČTÚ, Český telekomunikační úřad [1]25/2/2019 1 příloha * [2]Attachment potvrzen.pdf 43K [3]Download [4]View as HTML Potvrzení příjm...
Vážený pane Pečený,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.  ...
  15 2 /4 2 2019/3 2019/13 2019/4 2018/21 1 dl. dl. 2019/10 2019/7 2065/188 trafo /18 8 2019/8 2018/39 20 19 / dl. 37 2019 /3 8 asf...
Rozsudek
Odpověď od Krajský soud v Brně pro Vojtěch Vajc dne .
Úspěch.
    Dobrý den,   v příloze posílám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.   Hana Pospíchalová správa soudu   4 To 56/2016-250 ČESKÁ RE...
Povinný subjekt: Informace pro všechny o.s. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený...
Smlouvy
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Klouda dne .
Odmítnuto.
Ministerstvo vnitra [1]21/2/2019 PID: MVCRX04CERUY Spis. značka: MV- 22255-3/EG-2019 Odesilatel: M-NS-EG Věc: Stanovisko správce registru smluv...
Anna Vavříková, Obecní úřad Číčovice [1]4/2/2019 1 příloha Dobrý den, V příloze zasíláme požadované. Anna Vavříková místostarostka obce Číčovi...
Znalecký posudek Chyba při doručení
Date: Wed, 20 Feb 2019 02:40:20 +0100 Subject: Žádost o informace podle dotaz - Znalecký posudek From: Nik <[emailová adresa]> To: "dotaz dotazy vzn...
Vážená paní Volhejnová, v příloze je odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (See attached file: odpověď I 22-19.p...