Hledejte dotazy (page 2)

  

Bylo nalezeno přibližně 9000 dotazů

vysokorychlostní trať Hrdlořezy
Odpověď od Správa železnic pro Hrdlořezská zvonička dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den, v příloze této datové zprávy Vám zasíláme: dokument ve věci: Výzva k doplnění žádosti - údaje o žadateli, Hrdlořezská zvonička, VRT VRT H...
Rozsudek 39 T 3/2016
Odpověď od Krajský soud v Brně pro Jakub Procházka dne .

Čeká se zařazení.

  Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vámi zaslanou žádost o informace ke Krajskému soudu v Brně.   S pozdravem       Alena Fajmonov...
Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce sprá...
Mírové náměstí
Odpověď od Město Kouřim pro Otto Klouda dne .

Částečně úspěšné.

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Č. j: KOU-1765/2023 ze dne 25. 07. 2023 Vážený pane, Zastupitelstvo města Kouřim ne...
Mírové náměstí
Odpověď od Město Kouřim pro Otto Klouda dne .

Částečně úspěšné.

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Č. j: KOU-1766/2023 ze dne 25. 07. 2023 Vážený pane, Zastupitelstvo města Kouřim ne...
škola Collegium Humanum

Čeká se na vysvětlení.

Vážená paní Kalejová, jedná se o studium dle polských předpisů, podrobnosti o získané kvalifikaci Vám sdělí Ministerstvo vzdělávání a vědy Polské re...
hospitalisation and death data for Flu and RSV
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Katharina Lauer dne .

Informace není k dispozici.

Číslo jednací: MZDR 19741/2023-5/MIN/KAN Identifikátor dokumentu: MZDRX01P1VBF Odesilatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 375/4 128 01...
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
Mobiliář / zastávky MDH
Odpověď od Hlavní město Praha pro Petr Čáp dne .

Čeká se zařazení.

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
Vážená paní Grešlová, předně mi dovolte uvést, že Váš dotaz nelze považovat za žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,...
Posouzení nároku na odpočet DPH
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Radovan Cejpek dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, posílám Vám odpověď č.j.: 42586/23/7100-30116-050485 na Váš dotaz ze dne 12. 6. 2023. S pozdravem Martina Burešová Sekretariát Odboru nep...
Žádost o rozsudek
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 1 pro Marina Babičová dne .

Informace není k dispozici.

    Vážená paní,   v příloze zasíláme odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  po...
Vážená paní, na Vámi níže uvedený dotaz uvádím, že předmětným vzděláním v bakal. stud. progr. máte kvalifikaci vychovatele/ky ŠD a domova mládeže na z...
------------------------------------------------ PID : MDCRX01C7M8L Značka : MD-23430/2023-072/4 Skupina : Dokument ---------------------------------...
Vážená, příslušnou kvalifikaci k výuce cizích jazyků získáte na základě § 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. prac. a o změně někt. zák., jakýmkoliv z...
Rozsudek 6 nT 5002/2020
Uživatel Michal A. Valášek odeslal odpověď Okresní soud v Hradci Králové dne .

Vyřízeno poštou.

Vážená paní, s ohledem na dnešní neúspěšný pokus o doručení písemnosti, kterou podezírám z toho, že je oním rozhodnutím, vás upozorňuji, že mám datov...
Vážená paní, neuvedla jste, jaké předměty byste chtěla na SOU vyučovat. Pro učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ je třeba magisterské vzdělání...
Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz Úřad městské části Praha 10 Odb...
Vážená paní, Vysoká škola Collegium Humanum je pobočkou zahraniční vysoké školy, která uskutečňuje vzdělání dle polských předpisů. Není tedy možné s...
Zaplocení vodní plochy
Odpověď od Středočeský kraj pro Eva Švastná dne .

Velké zpoždění.

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Vaš...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost prosba o vyškrtnutí z insolvenčního rejstříku" s evidenčním číslem a1af0a55-c614-49e2-a5...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost prosba o vyškrtnutí z insolvenčního rejstříku" s evidenčním číslem 8b5a8d76-b3a5-44b2-ae...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - žádost o zaslání rozsudku č.j.: 65 Nc 17/2023-42" s evidenčním číslem 014393bb-5b79-4dec-bfb8-8...
Žádost o rozsudek
Odpověď od Okresní soud v Pardubicích pro Robert GRIGAR dne .

Odmítnuto.

Vážený pane Grigare,   v příloze této zprávy Vám zasílám sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 17 ods. 5 IfZ.   S pozdrave...
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v Ústí nad Labem e-mailem dne 27. 6. 2023.     Jelikož je...