Hledejte dotazy (page 2)

  

Bylo nalezeno přibližně 8000 dotazů

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zaslali jste mail na...
Dobrý den, elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců Ministerstva financí pracujících z domova“ bylo dne 23.11.2...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti pracujících z domova" s evidenčním číslem 187ce8b8...
Vaše podání ze dne / Your submission: 23.11.2020 11:34:02 Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY ******************************************************************** Dobrý den, u datové zprávy ve věc...
Půda na
Uživatel Klouda odeslal odpověď Město Kouřim dne .

Chyba při doručení

Povinný subjekt: Město Kouřim - Podatelna Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pa...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí pracujících z domova" bylo doručeno do schránky el...
Počet zaměstnanců Ministerstva obrany pracujících z domova
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo obrany uživatelem Kateřina Špalková dne .

Čeká se na odpověď.

Povinný subjekt: Ministerstvo obrany Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane,...
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Protokol o zpracovani postovni zpravy. 20.11.2020 12:32:07 MsgId: [emailová adresa] Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy. *****************...
Vážený pane,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 18. 11. 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném příst...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 18.11.2020 19:40:24 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Ukládání pokut podle z.č. 194/2017 Sb. el...
Donucující pokuty
Odpověď od Krajský úřad, Moravskoslezský kraj pro Václav Pečený dne .

Čeká se zařazení.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 18.11.2020 19:53:28 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Donucující pokuty elektronickou poštou /R...
Ukládání donucujících pokut

Čeká se zařazení.

Informativní zpráva aplikace Athena - ČIŽP Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [ČIŽP vyžaduje e-mail], byla převzata a bylo jí přiděleno...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 18.11.2020 21:07:19 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Změny Boskovického zpravodaje dle předsed...
Rekonstrukce radnice
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Jan Charvát dne .

Čeká se zařazení.

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Vážená paní, jestliže jste absolvovala magisterské studium neučitelského zaměření a k tomu vzdělání v programu CŽV zaměřené na přípravu učitelů odbo...
Reflexní prvky
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Roman Křivohlavý dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pan Roman Křivohlavý   e-mail: [1][FOI #8435 e-mail] ??     Naše č.j. 352/2020-072-Z106/4   Věc: Podání ze dne 4. 11. 2020 – Sdě...
Dotaz na kritéria
Odpověď od Statutární město Olomouc pro Dan Sokol dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane Sokole, v příloze zasílám odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodné přístupu k informacím, ve znění po...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání anonymizovaného rozhodnutí OS Přerov 16 C43/2015" s evidenčním číslem 4b074275-72a5-417...
Vážený pan Zdeněk Eitler                               e-mail: [FOI #8445 e-mail] ??   Naše čj.  363/2020-072-Z 106/5   Věc: Podání - žádost...
Křížem krážem Izraelem
Odpověď od ČESKÁ TELEVIZE pro Dan Sokol dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní, vážený pane,  tímto potvrzujeme, že jsme Vaši zprávu obdrželi v pořádku.  Veškeré divácké ohlasy jsou zpracovány v souladu s [1]Pravid...
Manu a Matěj
Odpověď od ČESKÁ TELEVIZE pro Dan Sokol dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní, vážený pane,  tímto potvrzujeme, že jsme Vaši zprávu obdrželi v pořádku.  Veškeré divácké ohlasy jsou zpracovány v souladu s [1]Pravid...
Podání stížnosti
Dotaz byl vznesen na instituci Česká lékařská komora uživatelem Nikola J. dne .

Čeká se na odpověď.

Povinný subjekt: Česká lékařská komora Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážení, prosím o radu. J...
Rozsudek
Odpověď od Městský soud v Brně pro Lucie Kosseková dne .

Čeká se zařazení.

Městský soud v Brně * Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062 3 5 T 151/2018 Shodu s prvopisem potvrzuje Radka Masa?ova ?.j. 5 T 151/2...