Hledejte dotazy (page 2)

  

nalezeno 7134 dotaz / dotazy / dotazů

Nosič kol na tažné zařízení
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Martin Stein dne .
Úspěch.
e-mail: [1][FOI #7778 e-mail] ??   Naše č. j. 195/2019-072-Z106/4   Věc: Žádost o informace ze dne 5. 6. 2019 – odpověď   Vážený pane,  ...
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám přílohy ke Sdělení k žádosti o poskytnutí informace. Samotné č.j.: 54370/19/7700-00130-202098 – Sdělení k žádo...
Žádost o zaslání anonymizovaných rozhodnutí
Odpověď od Vrchní soud v Praze pro Petr Kreuz dne .
Čeká se zařazení.
    Alena Baldová úsek soudního výkonu a dozoru Vrchního soudu v Praze   6 Cmo 66/...
Studie: zlepšení kvality ovzduší Velké Hamry
Odpověď od Město Velké Hamry pro Oživení, o.s. dne .
Čeká se zařazení.
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Vyhlášení stavu klimatické nouze
Uživatel Michal A. Valášek odeslal Městská část Praha 7 žádost o přehodnocení dotazu dne Městská část Praha 7.
Čeká se na doplnění dotazu.
Stížnost na nesprávné vyřízení žádosti o informace. Dne 2. 6. jsem povinný subjekt žádal o poskytnutí úplného seznamu vědců a občanů, kteří podle pro...
Povinný subjekt: Informace pro všechny o.s. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Velmi děkuji za vyří...
Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 180 49 PRAHA 9 tel.: +420 283 091 111 e-mail: [emailová adresa] web: www.praha9.cz
Sleva pro seniory
Odpověď od České dráhy, a.s. pro Ing. Pazderka Josef dne .
Čeká se zařazení.
UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE: emailová adresa [emailová adresa] NENÍ AKTIVNÍ a slouží pouze jako směrová adresa na server ČD. Pro komunikaci s námi použij...
Sleva na dopravu pro seniory
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Ing. Pazderka Josef dne .
Čeká se zařazení.
    Naše čj. 191/2019-072-Z106/2   Věc: Odpověď na žádost o informace   Vážený pane Pazderko,   dne 3. 6. 2019  obdrželo Ministerstvo d...
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím     Povinný subjekt:  Městská část Praha 1 ...
Dotaz
Odpověď od Krajský soud v Plzni pro Jana Synková dne .
Úspěch.
  Krajský soud v Plzni Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň  tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: [1]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-...
Rozsudek 1 T 45/2019
Odpověď od Okresní soud ve Svitavách pro Miroslav Mirkovič dne .
Čeká se zařazení.
Malíková Blanka, Okresní soud ve Svitavách [1]23/5/2019 Dobrý den,   v příloze zasílám rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze dne 16. 05. 2019 o posk...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]22/5/2019 Vážený pane Bergere, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace: (See attache...
Vážená paní magistro, ano, absolvováním vzdělání v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele pr...
Výklad zákonů
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 28. 5. 2019 sdělujeme, že Ministerstvo spravedlnosti ČR ani žádný jiný orgán veřejné sprá...
    Kristina Staňková referent Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 900240 - odd. Právní podpora...
Policejní kontrola Čeká se na vysvětlení.
Vážený žadateli, Vaše žádost bohužel nesplňuje potřebné náležitosti, abychom ji mohli vyřizovat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k...
Výsledky kontroly na obecním úřadě v Nákle
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Miloslava Stará dne .
Čeká se zařazení.
PID: MVCRX04H879K Spis. značka: MV- 65465-4/ODK-2019 Odesilatel: M-SLA-ODK Věc: Poskytnutí informace --- Tento e-mail byl zkontrolován na viry program...
Přeji hezký den. Marek Ošťádal Starosta obce Náklo Náklo 14 783 32 Náklo IČ: 002 99 251 Tel: 603 777 284 www.naklo.cz Obec Náklo Dne 20. 5. 2019 Váže...
Parkovani
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .
Částečně úspěšné.
Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.     Čj. : KOU - 1249/2019 ze dne 07. 05. 2019   Žádost o informace podle dotaz...
Počet osob s trvalým bydlištěm na úřadě
Odpověď od Městská část Praha 1 pro Daniel Šácha dne .
Velké zpoždění.
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Dobrý den. Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme odpověď.   S pozdravem   Miluše Čančíková starostka obce   Náměstí 5. května 19 25...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]31/1/2019 Vážený pane Bergere, v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o informaci podle zákona 106/...
Závěr procesně personálního auditu
Odpověď od Město Ralsko pro Ivo Krátký dne .
Čeká se zařazení.
Hana Holešovská, Město Ralsko [1]15/5/2019 Dobrý den,   Vaše žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup...
Vážený žadateli. Městský úřad Litovel, odbor výstavby  k Vašemu podání ze dne 3.5.2019 učiněného na email adresu: [1]Instituce [Město Litovel vyžadu...