Hledejte dotazy (page 2)

  

Bylo nalezeno přibližně 9000 dotazů

číslo jednací MPSV-2023/59138-331/1 Vážená paní Klvaňová, z pověření vedoucího oddělení koordinace státní služby Ing. Tomáše Kroutila Vám v příloze z...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Konkurz na ředitele školy - potvrzení praxe', zaslané '14.03.2023 12:58:29'...
Žiadosť o sprístupnenie informácii
Odpověď od Vrchní soud v Praze pro Jozef dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pan Jozef … (příjmení neuvedeno)   K Vaší žádosti zasíláme požadované anonymizované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.   S pozdravem...
Žiadosť o informáciu
Odpověď od Vrchní soud v Praze pro Radka Šándorová dne .

Úspěch.

Vážená paní Radka Šándorová   K Vaší žádosti zasíláme požadované anonymizované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.   S pozdravem   Alena...
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám výzvu k doplnění Vaší žádosti zaslané Krajskému soudu v Ústí nad Labem e-mailem dne 11. 3. 2023.     Jeli...
Vážená paní, vážený pane,   vizte prosím připojený soubor.     Ministerstvo zemědělství  Těšnov 65/17 110 00  Praha 1 Mgr. Karel Baumann...
Městská část Praha-Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha-Zbraslav tel.: +420 257 111 888 e-mail: Instituce [MČ Praha - Zbraslav vyžaduje e-mail...
Obranná smlouva
Odpověď od Ministerstvo obrany pro VladimírT dne .

Čeká se zařazení.

  Kancelář ministryně obrany Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 – Hradčany, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk Praha 8. března 2023 Čj. MO 235...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání zápisu z jednání občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 14.12.2022" s evidenčním čí...
Odesílatel: Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2     Adresát: e-mail:  [1][FOI #9477 e-mail] ??     Adresa pro doručení:...
Vážená paní magistro, jestliže jste absolvovala studium Učitelství pro 3. stupeň, získala jste kvalifikaci učitele 2.st. ZŠ i střední školy. Kvali...
Podpora projektů Agrární komory ČR
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro Michal Škop dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní, vážený pane,   vizte prosím připojený soubor.     Ministerstvo zemědělství  Těšnov 65/17 110 00  Praha 1 Mgr. Karel Baumann...
Vyjádření soudu - rozsudek
Odpověď od Krajský soud v Ústí nad Labem pro Eva Trsová dne .

Čeká se zařazení.

This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Usneseni 66 D 1985/2021
Odpověď od Okresní soud v Olomouci pro Zuzana Kučerová dne .

Velké zpoždění.

This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Měření rychlosti - radary
Odpověď od Město Varnsdorf pro Pavel Novotný dne .

Úspěch.

Vážený pane Novotný, na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělu...
Vymazání RT
Odpověď od Krajský soud v Brně pro Lenka Buhlová dne .

Čeká se zařazení.

    Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost. Pospíchalová, správa soudu       KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ Rooseveltova 16, 601 95 Brno tel.:...
Učitelka v MŠ

Čeká se zařazení.

Vážená paní, Vzděláním v programu Pedagogika oboru Pedagogika jste nezískala kvalifikaci učitele MŠ. Kvalifikaci získáte až po absolvování studia v...
Vážená paní Nová,   Váš dotaz ze dne 20. 2. 2023: „Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, když můj zubař má smlouvu se ZP a chce hradit plombu...
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Odpověď od Krajský soud v Brně pro Petr Vrbecký dne .

Čeká se zařazení.

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999" s evidenčním číslem 8fd04e0f-4e6c-440e-b53e-936fe8...
40 T 6/2015
Odpověď od Krajský soud v Brně pro Petr Liska dne .

Úspěch.

    Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost včetně příloh. Pospíchalová, správa soudu       KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ Rooseveltova 16, 601...
Akreditace

Čeká se zařazení.

Vážená paní, Jedná se o studium na zahraniční vysoké škole, tudíž podrobnosti k získané kvalifikaci Vám sdělí pouze polské ministerstvo školství....
Vychovatelka

Čeká se zařazení.

  Vážená paní, K získání kvalifikace vychovatele je třeba střední vzdělání s maturitní zkouškou doplněné 250 hodinovým studiem vychovatelství / pe...
Vážený pane,   v reakci na obdrženou žádost níže, týkající se zpřístupnění informací o jízdních řádech poskytovaných na portálu CIS JŘ, a to ve fo...
    Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost včetně příloh. Pospíchalová, správa soudu       KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ Rooseveltova 16, 601...
Rozsudek rodinné právo
Odpověď od Okresní soud v Ostravě pro Tomáš Lakomý dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane Lakomý,   v příloze zasílám vyřízení Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění...