Hledejte dotazy (page 2)

  

Bylo nalezeno přibližně 9000 dotazů

Vážená paní,    odborná kvalifikace učitele prvního stupně základní školy je upravena v § 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a...
    Vážený pane,   v příloze zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  p...
Vycestování na Slovensko vlakem
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Honza dne .

Čeká se zařazení.

(See attached file: pprag187@scanner.mzv_20210223113615.pdf) (See attached file: pprag187@scanner.mzv_20210223113627.pdf) Dobrý den, v příloze zasí...
Přístup do stavebnin
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Pavel Juránek dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Zástavba nám.Miloše Formana, Praha 1
Odpověď od Hlavní město Praha pro Michaela Tužilová dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní Tužilová   reaguji na Vaší urgenci ohledně žádosti o informace. Žádost Vám byla odeslána poštou dne 17.2.2021.   Pro jistotu přid...
Zpráva pro p. Filipa Havrdu 41 Si 62/2021   Dobrý den,   v příloze zasílám informaci poskytnutou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v pla...
Dotaz

Čeká se zařazení.

Vážený pane Suchý, obdrželi jsme Vaši žádost o informace. Vzhledem k tomu, že jste při podání žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějš...
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.2.2021 13:25:23 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - 1. Narok na zdr. puncochy 2. Preventivni p...
Testy na COVID od p. Žďárského
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro rené náplava dne .

Čeká se na odpověď.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.2.2021 10:37:13 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Testy na COVID od p. Žďárského elektronick...
  Dobrý den,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost podle zák. č. 106/99 Sb. a žádám o potvrzení převzetí z důvodu doručení.     S poz...
Žádost o rozsudek 57 T 1/2017
Odpověď od Městský soud v Praze pro Lucie Vlčková dne .

Čeká se zařazení.

Odesílatel: Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2     Adresát: e-mail:  [1][FOI #8816 e-mail] ??       Adresa pro doručen...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 21.2.2021 12:35:45 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Dokumentace ke stavbě - "I/54,...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.2.2021 11:49:17 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Cestování v imunní lhůtě po prodělaném cov...
Povinný subjekt: Valehrachová Dana Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Dobrý den, potvrzuji doručení...
Dobrý den. Zasíláme Vám zprávu ve věci: Sládková - žádost dle ZSPI - zakázky ve prospěch holdingu Agrofert - odpověď Číslo jednací: LCR099/14/00...
Veřejné zakázky pro holding Agrofert 2017-2020
Odpověď od ČEPRO, a.s. pro Jitka Velhartická dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní Velhartická,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost.   S pozdravem     Iveta Bukovecká asistentka odboru právních služe...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Seznam dotací pro holding Agrofert
Odpověď od Jihočeský kraj pro Tomáš Popela dne .

Úspěch.

------------------------------------------------ PID : KUCBX00YNACZ Značka : KUJCK 21852/2021 Skupina : Dokument --------------------------------------...
Seznam respirátorů typu FFP2 aFFP3
Odpověď od Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Roman Mikula dne .

Čeká se na odpověď.

Vaše podání ze dne / Your submission: 19.2.2021 12:38:30 Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows: I...
Dobrý den, váš dotaz jsme předali na kompetentní oddělení dle správného postupu při zasílání dotazu podle zákona 106/1999 Sb. Prosím další dotazy po...
Dobrý den,   k pokynu předsedy soudu v příloze zasílám výzvu Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 14...
Kůrovcové dotace
Odpověď od Ministerstvo financí pro Jana Nováková dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Kůrovcové dotace“ bylo dne 19.02.2021 07:26:40 doručeno na elektronickou adre...
Vážený pane Havrdo,   v příloze zasílám odpověď asistenta soudce Mgr. Tomáše Nypla na Vaši žádost o informace ze dne 9. 2. 2021.   Zdvořile žá...