Hledejte dotazy (page 19)

  

nalezeno 7499 dotaz / dotazy / dotazů

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Vaš...
Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 48, Praha 8 - Libeň tel.: +420 222 805 111 fax: +420 222 805 670 e-mail: [emailová adresa] (pro zprávy elektroni...
text v příloze     ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V UHERSKÉM HRADIŠTI Svatováclavská 568, 686 69 Uherské Hradiště tel.: +420 572 523 290, fax: +42...
Vážená paní Novotná, v příloze Vám zasíláme odpověď na váš dotaz. S pozdravem Martina Münzbergerová Úřad městské části Praha 13 Sluneční náměstí 13/258...
Vážená paní Novotná, V příloze posílám Vámi požadovaný výkaz. Pro Vaši informaci – uvedený výkaz je zveřejněn na webových stránkách Městské části...
Vážená paní Novotná,   v příloze Vám zasíláme požadované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.     S pozdravem   Bc. Soňa Mrvová   Bc.So...
Vyřízení stížnosti
Odpověď od Exekutorská komora České republiky pro kohlerová olga dne .
Částečně úspěšné.
Vážená paní Kohlerová, Odpověď na Váš podnět ze dne 22. 6. 2017 Vám již byla zaslána e-mailem dne 15. 8. 2017. Pro jistotu Vám oba přípisy zasílám v...
Dobrý den vážená paní,   v přílohách Vám poskytujeme požadovanou informaci podle InfZ.   S pozdravem   Bc. Jiří Pořízka  vedoucí Útvaru k...
Dobrý den, v příloze požadovaný materiál S pozdravem Marta Tišlová vedoucí odboru ekonomického ÚMČ Praha 16 [emailová adresa] +420 234 128 220 +420...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Rozhodnutí 6 E 122/2003
Odpověď od Okresní soud v Uherském Hradišti pro Petr Kuja dne .
Úspěch.
text v příloze   Vratislav Janča   ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V UHERSKÉM HRADIŠTI Svatováclavská 568, 686 69 Uherské Hradiště tel.: +420 572...
This is the mail system at host ns.p39.mepnet.cz. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients....
Vážená paní Novotná,   dle vaší žádosti z 12.07.2018 Vám v elektronické verzi zasíláme Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017 za...
Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nezdařilo: [1]dotaz dotazy vznesené na instituci MČ Praha 12 (Instituce [MČ Praha 12 vyžaduje e-mail]) Za...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den,...
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
Strategické materiály
Odpověď od POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR pro Martin Turček dne .
Úspěch.
Dne 26. 6. 2018 obdrželo Policejní prezidium Èeské republiky Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k in...
Návrhy jmenování
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Michal A. Valášek dne .
Úspěch.
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
-------------------------------------------- značka: ČOI 85538/18/O100 -------------------------------------------- Odesílatel: Vlastní - Ústřední insp...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 9.7.2018 16:58:14 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výše platu ředitele Mudr. PODHRÁZKÉHO elekt...
Zmena odberatele novym majitelem
Odpověď od Energetický regulační úřad pro Nováková dne .
Informace není k dispozici.
Potvrzení doručení datové zprávy Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Energetického regulačního úřadu [emailová adresa] Dne: 7.7.2018 v...
Vážený pane,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 6. 6. 2018 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup...
Výroční zprávy
Odpověď od POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR pro Martin Turček dne .
Úspěch.
Dne 8. 6. 2018 obdrželo Policejní prezidium České republiky Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf...
Žádost o zaslání rozsudku 9 TO 191/2018
Odpověď od Krajský soud v Plzni pro Kateřina Řeháková dne .
Čeká se zařazení.
Česká republika - Krajský soud v Plzni Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň  tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: [1]Instituce [Krajský soud v Plz...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem d066b982-d354-4812-8e53-67104e...