Hledejte dotazy (page 19)

  

nalezeno 7281 dotaz / dotazy / dotazů

mzda - vedoucí odborů Olomoucký kraj
Odpověď od Statutární město Olomouc pro Jan Žabka dne .
Čeká se zařazení.
Magistrát města Olomouce Horní náměstí 583 779 11 Olomouc tel.: +420 585 513 111 e-mail: Instituce [Statutární město Olomouc vyžaduje e-mail] (pro zprá...
-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Erlichová Pavla, Ministerstvo financí [1]17/1/2018  Vážený pane,   v příloze e-mailu Vám zasílám o...
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím   Povinný subjekt: Městská část Praha 1     Vě...
Dobrý den,   v příloze zasílám vyřízení Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   Žádám o potvrzení přijet...
Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o předání podání k zapracování s běžným číslem 4508/2018" s evidenčním číslem 8fa0a5c0-b507-494a-92c9-9f86cb730249...
Mailové ...
Odpověď od Olomoucký kraj pro Jana Hrabalová dne .
Čeká se zařazení.
[MIME decoding problem]
Usnesení 74 Cm 7/2017-96 ze dne 24.4.2017
Uživatel Vít Veselý odeslal odpověď Městský soud v Praze dne .
Úspěch.
Povinný subjekt: Kejmarová Jaroslava Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní Kejmarová, p...
Vážený pane Švaříčku. Na základě Vaší žádosti ze dne 19.1.2018 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1996 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Vá...
Vážený pane, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 20.1.2018 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu...
Magistrát města Olomouce Horní náměstí 583 779 11 Olomouc tel.: +420 585 513 111 e-mail: Instituce [Statutární město Olomouc vyžaduje e-mail] (pro zprá...
Rozsudek Faton Gashi
Odpověď od Krajský soud v Plzni pro Pavla Holcová dne .
Úspěch.
 Krajský soud v Plzni  Veleslavínova 21/40, 306 17 Plzeň tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-ma...
Dobrý den, v příloze zasílám Zprávu z přezkoumání hospodaření obce Sazovice za rok 2014. S pozdravem a přáním hezkého dne Edita Hrbáčková, starostka...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.1.2018 22:46:56 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výběrová řízení na ředitele služebního úřa...
Seznam dlužníků Čeká se na vysvětlení.
Dobrý den! Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Seznam dlužníků" bylo doručeno 28.01.2018 22:55:00 na elektronickou adresu podatelny V...
Řešení stavu mostních konstrukcí
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Vít Masare dne .
Informace není k dispozici.
Vážený pan Vít Masare                            e-mail: [1][FOI #7144 e-mail] ??     Naše č.j. 24/2018-072-Z106/4   Věc: Žádost o poskytn...
Vypis z lékařské dokumentace
Odpověď od Česká lékařská komora pro Bohdana Prokešová dne .
Čeká se zařazení.
  Vážená paní,  Česká lékařská komora nezabezpečuje a neposkytuje právní, konzultační ani odbornou a právní pomoc občanům, neboť k tomu nemá zmocn...
Dobrý den, V příloze vám zasíláme požadovanou zprávu podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodné přístupu k informacím.                               ...
Rozhodnutí ve věci czechteam.cz
Odpověď od Městský soud v Praze pro Lukáš Grodl dne .
Čeká se zařazení.
-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze [1]4/1/2018 Odesílatel: Městský soud v Praze Spálená 2...
Obrat pro DPH
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Ivana dne .
Částečně úspěšné.
-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Generální finanční ředitelství [1]3/1/2018 Dobrý den, posílám Vám odpověď č.j.: 144820/17/7100-20116...
Emailové kontakty měst a obcí pro Plzeňský kraj“,
Odpověď od Plzeňský kraj pro Josef Knajbl dne .
Čeká se zařazení.
-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Spisová služba Athena, Plzeňský kraj [1]4/1/2018 Dokument - č.j. PK-KDS/31/18 Zpracoval: Evidenční č...
Vážený pane Bláho, v příloze Vám zasíláme informaci o rozhodní. S pozdravem K. Bloudková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Pra...
Dobrý den pane Nazaryane, v příloze zasílám Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Přibyslavice. Dostupné též na úřední desce jako součást Návr...
Povinný subjekt: Město Planá nad Lužnicí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pan...