Hledejte dotazy (page 19)

  

nalezeno 7442 dotaz / dotazy / dotazů

> ------------------------------------------------ *UOOUX00C0ADO* ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111,...
Seriál Ve jménu vlasti
Odpověď od ČESKÁ TELEVIZE pro Kováčová Stanislava dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní Kováčová, připojuji v příloze Sdělení o odložení žádosti o informaci. Děkuji. Ivana Janků – ÚMP a SV Česká televize   Upozorněn...
Povinný subjekt: Kancelář prezidenta republiky Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váže...
Technické údaje k ZPS Částečně úspěšné.
Vážený pane,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši stížnost na postup při vyřizování žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, ze dne...
Vážený pan Michal Škop   e-mail: [1][FOI #7333 e-mail] ??   Naše č. j. 125/2018-072-Z106/3   Věc: Odpověď na žádost o informace   Váž...
Stromy v Jateční
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Jiřina dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den,   v příloze Vám poskytujeme informaci na základě Vaší žádosti podle InfZ.   S pozdravem   Bc. Jiří Pořízka  vedoucí Útvaru kon...
Rozsudky
Odpověď od Krajský soud v Praze pro Martina Brzobohatá dne .
Úspěch.
Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem 39789/2018" s evidenčním číslem c11fdd00-c897-44fc-b124-20a8581cdd33 a s běžným...
V příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o informaci.   Vlková, dozorčí úřednice
Rozsudek ve věci To 380/2017
Odpověď od Krajský soud v Praze pro Martina Brzobohatá dne .
Úspěch.
Vážená paní,   v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o poskytnutí informací a zároveň si dovoluji požádat o zaslání p...
Povinný subjekt: Petráková Jitka Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Pot...
Žádost o kopii rozhodnutí Krajského soudu
Odpověď od Krajský soud v Brně pro Kateřina Kotarová dne .
Čeká se zařazení.
Vážení, V příloze zasílám anonymizované rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace týkající se rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn. 9 To 67/201...
Vážený pane Škope, obdrželi jsme Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdější...
Městský soud v Brně * Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062
Informace o činnosti pracovní skupiny - Memorandum
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Ing. Petr Beneš dne .
Částečně úspěšné.
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Dobrý den,   Vaše žádost ze dne 13.4.2018 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., týkající se rozhodnutí o přípustnosti převzetí osoby...
Vážený pane Štixi, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších...
Vládní analýza - 170 miliard Kč
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Michal Škop dne .
Částečně úspěšné.
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Vážený pane,   V příloze Vám  zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod...
Existují na Praze 10 sociální byty pro případy akutní bytové nouze?
Dotaz byl vznesen na instituci Městská část Praha 10 uživatelem Olga Richterová. Poznámka od uživatele Olga Richterová dne .
Úspěch.
Dostala jsem odpověď datovou schránkou - bude tedy zveřejněna na webu praha10.cz
Vážený pane,   zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedený dokument a žádá o písemné potvrzení přijetí této emailové zprávy zpět na adresu [1][...
-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Koudelná Martina, Karlovarský kraj [1]16/3/2018 Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď na žádo...
Spisová značka a rozhodnutí
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 9 pro Jozef Trško dne .
Úspěch.
-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Adamová Radana, Obvodní soud pro Prahu 9 [1]19/3/2018 Dle pokynu referentky správy soudu v příloze zas...
Žádost o informace ohledně probíhající ho soudního sporu
Dotaz byl vznesen na instituci Městská část Praha 5 uživatelem Vojtěch Rozsíval dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Městská část Praha 5 Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane,...
Žádost o informace ohledně probíhající ho soudního sporu
Uživatel Vojtěch Rozsíval odeslal odpověď Městská část Praha 5 dne .
Dotaz stažen tazatelem.
Povinný subjekt: Městská část Praha 5 Posílám znovu, neboť původní dotaz nebyl doručen. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném p...