Hledejte dotazy (page 19)

  

nalezeno 7405 dotaz / dotazy / dotazů

Kácení stromů
Odpověď od Město Mělník pro Anna Burdová dne .
Čeká se zařazení.
Písemnost - č.j. 2064/ZP/18/JIHA Zpracoval: Jiří Hakl Evidenční číslo: 36875/18-MUME [1]36875/18-MUME Věc: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb....
Vážený pane Mareši,   v příloze zasílám poskytnutí informace k Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    ...
Vážený pane, v příloze Vám zasíláme požadovanou informaci. S pozdravem K. Bloudková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1...
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Návrh státního rozpočtu
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Marek Žďárský dne .
Úspěch.
Vážený pan Marek Žďárský                                           e-mail: [1][FOI #7331 e-mail] ??   čj. 128/2018-072-Z106/4 + příloha   Vě...
Statistiky - DNA, detence
Dotaz byl vznesen na instituci Krajské ředitelství policie Středočeského kraje uživatelem Martina Brzobohatá dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím....
Odpověď na výše uvedený dotaz dorazila panu Komárkovi poštou, který nám jí přeposlal a dal souhlas k jejímu zveřejnění. Odpověď naleznete v příloze....
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zaslali jste mail na a...
Kvalifikace Čeká se zařazení.
Vážená paní bakalářko, způsoby získávání odborné kvalifikace učitelů 2. st. ZŠ upravuje § 8 zákona o pedagogických pracovnících („zákon“), způsoby...
Dobrý den, vzhledem k tomu, že při kontrole webu infoprovsechny bylo zjištěno, že se na platformě nezobrazuje odpověď na žádost o informace, ač se...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI **********************************************************************************...
vyřízení závěti Praha 4
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 4 pro Irena Karlíková dne .
Informace není k dispozici.
Vážená paní Karlíková,   zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedený dokument a žádá o písemné potvrzení přijetí této emailové zprávy zpět na ad...
Vážený pane,   Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaše podání, ve kterém na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím...
  Odesílatel :         Městský soud v Praze                               Spálená 2                               112 16  Praha 2   Adresát :...
Návrh státního rozpočtu
Odpověď od Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Marek Žďárský dne .
Čeká se zařazení.
Vaše podání ze dne / Your submission: 6.4.2018 21:12:20 Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f... Identi...
Návrh státního rozpočtu
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Marek Žďárský dne .
Čeká se zařazení.
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.4.2018 21:08:20 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Návrh státního rozpočtu elektronickou pošto...
Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nepodařilo: [1]dotaz dotazy vznesené na instituci Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (Institu...
Rozsudky
Odpověď od Vrchní soud v Praze pro Martina Brzobohatá dne .
Informace není k dispozici.
    Sp. zn. Si 125/2018 VRCHNI SOUD V PRAZE Namesti Hrdinu 1300, 140 00 Praha - Pankrac te...
Povinný subjekt: Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Žádost o informace podle zákona č. 106/1999...
Vážený pane,   dovoluji si Vám zaslat odpověď paní kvestorky ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb.   S pozdravem...
------------------------------------------------ PID : KUJIP018FB65 Značka : KUJI 21117/2018 Skupina : Dokument ---------------------------------------...
Nabytí právní moci Velké zpoždění.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Nabytí právní moci" s evidenčním číslem f3497cfd-b090-4d3a-a7b8-52cd97536a00 a s běžným číslem...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Návrh státního rozpočtu" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 29. 3. 2018 20:45:01, zare...
Vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiloženým přílohám. S po...
Vážený pane,   v příloze e-mailu  Vám zasílám odpověď Ministerstva financí na Vaši žádost o informace.     S pozdravem   Pavla Erlichová...