Hledejte dotazy (page 16)

  

nalezeno 7477 dotaz / dotazy / dotazů

0 *H 010  `He0 *H 4JContent-Type: multipart/mixed; boundary="--=Mixed_7c17da00-8aba-46df-bab3-ebbcffb0d413" ----=Mixed_7c17da00-8...
Informativní zpráva aplikace Athena - KK Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [Karlovarský kraj vyžaduje e-mail], byla převzata a bylo jí...
0 *H 010  `He0 *H 4JContent-Type: multipart/mixed; boundary="--=Mixed_44a3dd8e-c954-45dd-947f-b22909820785" ----=Mixed_44a3dd8e-c...
Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 3.9.2018 14:47:20 Vážená paní / Vážený pane, tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické...
Seznam osvědčení k provozování stanice technické kontroly
Dotaz byl vznesen na instituci Královéhradecký kraj uživatelem David Havlík dne .
Velké zpoždění.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám seznam DRŽITELŮ OSVĚDČENÍ k provozování stanice technické kontroly k datu podání této žádosti o i...
Seznam osvědčení k provozování stanice technické kontroly
Dotaz byl vznesen na instituci Hlavní město Praha uživatelem David Havlík dne .
Velké zpoždění.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám seznam DRŽITELŮ OSVĚDČENÍ k provozování stanice technické kontroly k datu podání této žádosti o i...
Seznam oprávnění k provozování stanice technické kontroly
Dotaz byl vznesen na instituci Olomoucký kraj uživatelem David Havlík dne .
Velké zpoždění.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám seznam DRŽITELŮ OPRÁVNĚNÍ k provozování stanice technické kontroly k datu podání této žádosti o i...
Seznam oprávnění k provozování stanice technické kontroly
Dotaz byl vznesen na instituci Královéhradecký kraj uživatelem David Havlík dne .
Velké zpoždění.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám seznam DRŽITELŮ OPRÁVNĚNÍ k provozování stanice technické kontroly k datu podání této žádosti o i...
  Ing. Josef Ryšavý Račetice   V Račeticích 31.8.2018     Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k in...
Vážený pane,   v příloze zasíláme, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb. a v souladu s Vaší žádostí...
Povinný subjekt: Pavel Hotovec Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Dobrý den, s odpovědí skutečně n...
Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: +420 257 280 111 fax: +420 257 280 203 e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje...
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme statistiku dopravních nehod ze dne 14.8.2018, Praha 6 oblast Staré Vokovice, Ořechovka dle zák. č. 106/1999Sb., o...
V příloze Vám zasíláme vyřízení Vaší žádosti. S pozdravem  sekretariát OIAK MV. *MVCRX03WLDDL* MVCRX03WLDDL prvotní identifikátor odbor interního au...
Účastníci řízení podle sídla
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 6 pro David Havlík dne .
Čeká se zařazení.
    Vážený pane Havlíku,     V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 29.9.2017, pod spisovou značkou 52 Si 398/2017.     Magda...
posta, Kraj Vysočina [1]15/3/2018 Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 15.3.2018 07:42:59 Vážená paní / Vážený pane, tato zpráva je genero...
Návrh státního rozpočtu Čeká se zařazení.
Kancelář veřejného ochránce práv [1]12/4/2018 Vážená paní/Vážený pane, Kancelář veřejného ochránce práv Vám v příloze zasílá dokument s připojeným...
Kaiserová Ivana Mgr.Bc., Okresní soud v Pardubicích [1]20/3/2018 Zpráva pro Mgr. Jozefa Trška 41 Si 152/2018   Dobrý den,   v příloze Vám z...
Dopis NKU prezidentu republiky
Dotaz byl vznesen na instituci Kancelář prezidenta republiky uživatelem Michal Blaha. Poznámka od uživatele Michal Blaha dne .
Úspěch.
Dopis zaslan do datove schranky. vice viz http://hlidacstatu.cz/texty/nku-pro-prezidenta-zemana-vazne-problemy-v-hospodareni-statu/
Rozsudek - 3 T 21/2017
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 3 pro Tomáš Kasalický dne .
Čeká se zařazení.
Klinderová Michaela Bc., Obvodní soud pro Prahu 3 [1]6/4/2018 1 příloha Vážený pane Kasalický, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaší žádosti dle...
Petra Cikánová, Město Tábor [1]23/4/2018 Dobrý den pane Klecando, v příloze zasíláme "Poskytnutí informací..." dle Vaší žádosti. Opět prosíme o krá...
Date: Fri, 04 May 2018 17:52:12 +0200 Subject: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace ze zprávy BIS ohledně výroby či přechovávání Novič...
Dobrý den,   Vaše žádost ze dne 26.7.2018 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., týkající se rozhodnutí o podmíněném zastavení trestní...
[1][emailová adresa], Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy [2]15/5/2018 Dobrý den,   v příloze Vám zasílám sdělení informace ve věci...
Petr Vorlíček, Státní veterinární správa [1]17/5/2018 Dobrý den,   ještě jsem mluvil s kolegy ohledně Vaší níže uvedené žádosti a možná Vám bude...