Hledejte dotazy (page 12)

  

Bylo nalezeno přibližně 8600 dotazů

dotace pro premiera A.Babiše
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro Lenka Kuchařová dne .

Čeká se zařazení.

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 6519/2021-MZE-18000 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 10. února 2021 Čj. 6519/2021-...
Dotace pro holding Agrofert

Velké zpoždění.

Automaticky generovaná zpráva - neodpovídejte na ni prosím. =========================================================== Váš dokument zaslaný z adres...
    Jana Pásková Odbor komunikace E: [emailová adresa] M: +420 602 327 404 T: +420 233 045 430 Jankovcova 2, 170 04 Prague 7 The Czech...
    Jana Pásková Odbor komunikace E: [emailová adresa] M: +420 602 327 404 T: +420 233 045 430 Jankovcova 2, 170 04 Prague 7 The Czech...
Dotace pro Agrofert

Velké zpoždění.

Dobrý den, váš dotaz jsme předali na kompetentní oddělení dle správného postupu při zasílání dotazu podle zákona 106/1999 Sb. Prosím další dotazy po...
Seznam respirátorů třídy FFP2
Odpověď od Státní ústav pro kontrolu léčiv pro Roman Mikula dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane Mikulo,   na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdě...
Dobrý den, elektronické podání ve věci „Re: MF-4489/2021/48-3 - Sdělení o odložení žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím“ bylo dne 10...
Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz Úřad městské části Praha 10 Odb...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody - početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s evidenčním čí...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 8705/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 9. února 2021 Čj. 8705/2021-M...
    S pozdravem   Lenka Kindlová sekretariát Okresního soudu v Kladně referent majetkové správy a autoprovozu organizační pracovník, vede...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Vaš...
Informace o dotacích pro holding Agrofert
Odpověď od Ministerstvo financí pro Jitka Velhartická dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní, zasíláme Vám sdìlení o odložení žádosti podle zákona o svobodném pøístupu k informacím. ________________________________ Tato e-mailová z...
  OKRESNÍ SOUD V BENEŠOVĚ Masarykovo náměstí 223, 256 45 Benešov tel.: 317 763 338, fax: 257 005 052, e-mail: [emailová adresa], IDDS: xg9abyu NAŠE ZN...
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Tel.: 729 922 111, Fax: 729 922 139 Email: Instituce [Pozemkový fond České republiky...
Odesílatel: Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2     Adresát: Václav Šťastný [1][FOI #8733 e-mail] ??       Adresa pro...
Vracení dotací Agrofertu

Čeká se zařazení.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Tel.: 729 922 111, Fax: 729 922 139 Email: Instituce [Pozemkový fond České republiky...
Automaticky generovaná zpráva - neodpovídejte na ni prosím. =========================================================== Váš dokument zaslaný z adres...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody - procentuální zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s evidenčn...
PID: MVCRX05H7S7L Spis. značka: MV- 12862-5/OBP-2021 Odesilatel: M-NV-OBP Věc: Vrobel- doplnění odpovědi 106 -- Tento e-mail byl zkontrolován na viry...
Dobrý den, váš dotaz jsme předali na kompetentní oddělení dle správného postupu při zasílání dotazu podle zákona 106/1999 Sb. Prosím další dotazy po...
Kdy budou otevřené bazény
Odpověď od Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Romana Nováková dne .

Částečně úspěšné.

Vaše podání ze dne / Your submission: 7.2.2021 19:16:45 Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows: Id...
Vaše podání ze dne / Your submission: 6.2.2021 19:45:40 Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows: Id...
Dobrý den, z pověření ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Mgr. Radima Patočky, Ph.D., Vám v příloze zasíláme písemnost Č. j.: 10805/21 - Sdělení k žádosti...
Vážená paní inženýrko, k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 2. 2021 sdělujeme následující. Ministerstvo spravedlnosti žádné dotace holdingu Agrofert...