Hledejte dotazy (page 10)

  

nalezeno 7880 dotaz / dotazy / dotazů

Dobrý den, Okresní soud ve Znojmě obdržel dne 4.2.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf...
  OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V ŠUMPERKU Pan Filip Havrda [FOI #8080 e-mail] ?? M. R. Štefánika 412/12b 787 72 Šumperk tel.: +420 583 310 411 fax:...
  2 Okresni statni zastupitelstvi v Pardubicich Arno?ta z Pardubic 2082, 531 43 Pardubice Tel.: 466 049 466, Fax: 466 612 570, E-mail: In...
Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 5, Hybernská 1006/18, Praha 1   Adresát: Filip H.   Poučení: Soud Vás vyzývá k potvrzení doručení této e-m...
Vážený pane.   V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. s prosbou o laskavé potvrzení přijetí.   Děkuji...
Dědictví
Odpověď od Okresní soud Frýdek-Místek pro Milan Medák dne .
Úspěch.
Vážený pane, v příloze zasíláme odpověď na vaší žádost ze dne 28. 1. 2020 evidovanou u zdejšího soudu pod Si 22/2020.   S pozdravem   Silvie H...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem a8fa977a-8ad8-4c6e-bb7a-9a3a395b...
SIN 3/2020 – 6     Ve shora uvedené věci Vám v příloze zasílám požadované informace.     Patricie Myšková vedoucí správy Okresní státní...
Povinný subjekt: Stašková Martina, Mgr. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane...
Statistika rozhodování po podání obžaloby
Odpověď od Okresní soud v České Lípě pro Filip dne .
Velké zpoždění.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem 29790d44-b6e7-413a-9e68-4a827717...
Statistika rozhodování po podání obžaloby
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 9 pro Filip dne .
Velké zpoždění.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem 894d7d11-d330-4c9e-8ba1-40bda543...
Dobrý den, Přílohou zasílám požadované rozhodnutí. Pro úplnost uvádím, že rozsudek s ohledem na podané odvolání není v právní moci. S pozdravem JUDr...
    Vážený pan Filip Havrda Zábrodí 163   Chrudim 31. 1. 2020 1 SIN 2/2020 – 6     Vážený pane kolego,   na Vaši žádost ze dne...
V příloze zasílám vyřízenou Vaši žádost o poskytnutí informace a zároveň žádám o zaslání potvrzení o přijetí tohoto emailu.   S pozdravem   Ji...
ELEKTRONICKÁ podatelna Okresní soud v Jičíně [1]Instituce [Okresní soud v Jičíně vyžaduje e-mail]   Vážený pane,  k Vaší žádosti o poskytnutí i...
Městský soud v Brně * Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062
č. j. 12 C 296/2019-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v České Lípě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Iva...
  OKRESNÍ SOUD V BENEŠOVĚ Masarykovo náměstí 223, 256 45 Benešov tel.: 317 763 338, fax: 257 005 052, e-mail: [emailová adresa], IDDS: xg9abyu NAŠE ZN...
Vážený pane Havrdo, v příloze tohoto emailu zasílám odpověď asistenta soudce Mgr. Martina Rychtaříka na Vaši žádosti o „dovysvětlení“ ze dne 3. 2. 2...
Vážená paní magistro, k dotazu sdělujeme, že s přihlédnutím k Vašemu dosavadnímu vzdělání lze získat odbornou kvalifikaci učitele anglického jazyka na...
Vážený pane,   K Vašemu požadavku na poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sděluji:   Zahájeno t...
Statistika rozhodování po podání obžaloby
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 7 pro Filip dne .
Velké zpoždění.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem b2c9ed08-8285-4d05-843d-e92aefb6...
Statistika rozhodování po podání obžaloby
Odpověď od Okresní soud v Prostějově pro Filip dne .
Velké zpoždění.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem eeca0958-6dc7-4a6d-a534-57947aa4...
Česká republika - Krajské státní zastupitelství v Ostravě Komu: [FOI #8068 e-mail] ?? Zpracoval/a: Willaschková Zuzana (KSZ Ostrava) Věc: SIN 4/202...