Hledejte dotaz

  

nalezeno 6971 dotaz / dotazy / dotazů

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 21.8.2019 08:09:53 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Adaptační a mitigační strategie pro klimat...
Adaptační a mitigační strategie pro klimatickou krizi v oblasti zdravotnictví
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zdravotnictví uživatelem Anna Kšírová dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený...
Informativní zpráva systému elektronické spisové služby MŽP Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou podatelnu Ministerstva životního prostřed...
Strategický plán rozvoje sportu ve Mšeně pro období 2018 - 2022.
Uživatel Václav Novák odeslal odpověď Město Mšeno dne .
Částečně úspěšné.
Povinný subjekt: tajemnik MěÚ Mšeno Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážený pane tajemníku. Pros...
Dobrý den pane Koucký. V příloze zasílám požadovaný adresář. S pozdravem Bc. Yvetta Polanská Oddělení org. činností a nezis. sektoru Odbor Kance...
------------------------------------------------ PID : KUJIP00PSCTK Značka : KUJI 65379/2019 Skupina : Dokument ---------------------------------------...
[Dny Olomouckého kraje] Dny Olomouckého kraje<http://www.dnykraje.cz>
  Vážená paní,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 16. 8. 2019 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném př...
POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ PODÁNÍ Úřad: Město Kladno, 272 52 náměstí Starosty Pavla 44 Vaše podání bylo přijato 17.8.2019 pro další zpracování a je evidován...
Dokument - č.j. PK-KDS/3121/19 Zpracoval: Mgr. Gabriela Petrášová Evidenční číslo: PK-77996/19 [1]PK-77996/19 Věc: přímé poskytnutí informace - § 6...
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Dittrichova 17 128 01 PRAHA 2 tel.: +420 234 118 111 fax: +420 224 916 561 e-mail: e...
Informativní zpráva aplikace Athena - KK Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [Karlovarský kraj vyžaduje e-mail], byla převzata a bylo jí...
Tato zpráva je generována automaticky. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte. Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje 16.8.2019 07:50:35...
Potvrzení přijetí podání elektronickou podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje Věc: Žádost o informace podle dotaz - Ústecký- Adresy obecních, měs...
Zastupitelstvo obce
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Oldřich Kolář dne .
Čeká se na odpověď.
Informace o doručení datové zprávy. Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím. Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová...
Replika vozu
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Jaroslav dne .
Čeká se na vysvětlení.
[FOI #7832 e-mail] ??   Jaroslav   Naše čj. 351/2019-072-Z106/6   Věc: Žádost o informace ze dne 13. 08. 2019 – 2. Výzva žadateli k doplněn...
     Dobrý den,             v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaše podání.                                            S pozdravem      ...
Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: +420 257 280 111 fax: +420 257 280 203 e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje...
------------------------------------------------ PID : KUPAX00RUS6P Značka : KrÚ 60928/2019 Skupina : Dokument ----------------------------------------...
------------------------------------------------ PID : KULBX00IY9LR Značka : KULK 60195/2019 Skupina : Dokument ---------------------------------------...
Zánik opatrovnictví po úmrtí opatrovance
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Lenka Michalová dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní magistro,             k Vaší žádosti o informace ze dne 7. 8. 2019 je v prvé řadě třeba sdělit, že daný dotaz směřuje na výklad právních...
0 *H 010  `He0 *H CContent-Type: multipart/mixed; boundary="--=Mixed_c04724b9-c2d4-4ea5-9206-2672a72c6c08" ----=Mixed_c04724b9-c...
Krajský úřad Královéhradecké kraje VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno ZE DNE: 12. srpna 2019 NAŠE ZNAČKA: KUKHK-IZ-68/OP/2019 VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová ODBO...
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám naši odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informa...
Rozsudek
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 1 pro Alfred Jasansky dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,   V příloze Vám  zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod...