Hledejte dotaz

  

Bylo nalezeno přibližně 9000 dotazů

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod identifikátorem: EP20210000019989 Původní informace zprávy Předmět: Žádost o inf...
Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod identifikátorem: EP20210000019987 Původní informace zprávy Předmět: Žádost o inf...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím." s evidenční...
Náklady na rekonstrukci budovy radnice
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Jan Charvát dne .

Čeká se zařazení.

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Vážená paní, absolvováním bakalářského studijního programu Výchovná práce ve speciálních zařízeních jste nezískala kvalifikaci učitele MŠ. Tuto kv...
Vážená paní, absolvováním středního vzdělání s maturitní zkouškou a studia v programu CŽV v délce trvání 250 hodin zaměřeném na vychovatelství, získ...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Vodné stočné
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem Klouda dne .

Čeká se na odpověď.

Povinný subjekt: Město Kouřim Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Prosím...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.9.2021 13:16:15 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - eRouška - Posouzení vlivu na ochranu osobn...
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
                                                                                                 Sp. zn.: Si 305/2021     VRCHNÍ SOUD V PRAZE Ná...
    Vážený pane,   v příloze zasíláme odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  po...
Hodinky majetek vojenske spravy
Odpověď od Ministerstvo obrany pro ilya stavrovskiy dne .

Čeká se zařazení.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.9.2021 13:24:11 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Hodinky majetek vojenske spravy elektronic...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí
Odpověď od Krajský soud v Brně pro Karová dne .

Čeká se na odpověď.

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem 7271c9d4-41ba-4732-a7d1-e37953...
Střet zájmů
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Klouda dne .

Čeká se na odpověď.

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Střet zájmů" s evidenčním číslem 376bc933-1918-4038-b6fa-26483fad0e8d a s běžným číslem 54756/2...
Starosta
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Klouda dne .

Částečně úspěšné.

PID: MVCRX05WJQDQ Spis. značka: MV-146876-2/ODK-2021 Odesilatel: M-SLA-ODK Věc: Odpověď -- Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG. http:...
Nemovitý majetek obce

Čeká se na odpověď.

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod identifikátorem: EP20210000019737 Původní informace zprávy Předmět: Žádost o inf...
Zprávy o přezkoumání hospodaření obce
Odpověď od Středočeský kraj pro Martina Brzobohatá dne .

Čeká se na odpověď.

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Vaš...
Rekonstrukce radnice
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Michal Voska dne .

Částečně úspěšné.

Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz Úřad městské části Praha 10 Odb...
Facebooková informovanost o první pomoci
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Michal Voska dne .

Částečně úspěšné.

Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz Úřad městské části Praha 10 odb...
Stočne
Odpověď od Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Klouda dne .

Velké zpoždění.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 16.9.2021 16:23:37 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Stočne elektronickou poštou /R...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Potvrzení doručení odpovědi podle zákona o informacích" s evidenčním číslem 32c78592-6b5f-4b11-...
Rozhodnutí o omezení provozování dráhy
Odpověď od Hlavní město Praha pro Václav Pečený dne .

Čeká se zařazení.

  HLAVNÍ M STO PRAHA MAGISTRÁT HLAV NÍHO M STA PRAHY Odbor pozemních komunikací a drah Odd lení silničního správního úřadu *MHMPXPGWISRT* MHMPXPGWISR...
Kvalifikace do družiny

Čeká se zařazení.

Vážená paní, studiem v programu Sociální patologie a prevence jste nezískala kvalifikaci pedagogického pracovníka. Tento obor není zaměřen do školst...