Hledejte dotaz

  

nalezeno 7488 dotaz / dotazy / dotazů

Rozhodnutí RM č. R20/531
Dotaz byl vznesen na instituci Město Mimoň uživatelem Petr Novotný dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Město Mimoň Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, níže uvád...
Náměstí
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .
Úspěch.
Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.     Čj. : KOU – 1695/2020 ze dne 30. 7. 2020   Žádost o informace podle dotaz...
Nemovitost
Odpověď od Okresní soud v Českém Krumlově pro Jelena dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den, v příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informací. S pozdravem Mgr. Michaela Valenová pověřená výkonem funkce ředitelk...
Žádost o zápis o průběhu konkursního řízení
Uživatel Ludmila Surovjatkinová odeslal odpověď Zlínský kraj dne .
Částečně úspěšné.
Povinný subjekt: Pospíšilová Silvie Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, žádám o dopln...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dluh na výživném.-čtrnáct let navyřízený dluh." s evidenčním číslem 91159203-4fbe-4e56-b1a2-12a...
Vážená paní,     v přílohách Vám zasílám poskytované informace k řízení sp. zn. Zin 136/2020   S pozdravem   Mgr. Petr Tomíček vedoucí odd...
Silnice l/9 - územní řízení
Odpověď od Město Česká Lípa pro Tereza Rejzková dne .
Úspěch.
Zasílám požadovanou informaci od žadatelky Terezy Rejzkové – naše č.j. MUCL/77619/2020, sp. zn. 19647/2020/SÚ/JPe.   S pozdravem   Ing. Jarosl...
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -------------------------------------------------------------------- e-mail od: [FOI #8350 e-mail] ??...
Rozsudek 1 T 99/2016
Odpověď od Okresní soud v Blansku pro Jana Tučníková dne .
Čeká se na odpověď.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T 99/2016" s evidenčním číslem 2d6ccc3e-fa21-4450-93f2-036739666567 a s běžným čísle...
------------------------------------------------ PID : MEPOP017ZJH1 Značka : MPPH 92095/2020 Skupina : Dokument ---------------------------------------...
Usnesení č. j. 55 C 285/2017-39
Odpověď od Městský soud v Brně pro Daniela Radikovská dne .
Čeká se zařazení.
Městský soud v Brně * Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062 3 55 C 285/2017 Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Tomanova. JTOMA 55 C 285/20...
Plakátovací plocha ve městě
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem Ing. Vendula Dvořáková dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Město Kouřim Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, v průbě...
Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná K č. j.: ZŠK/0372/2016 Nesouhlas k obsahu Upozornění na možnost výpovědi dle § 52 písm. g) zák...
Průměr pro náhrady
Odpověď od Ministerstvo práce a sociálních věcí pro Jaromír dne .
Čeká se zařazení.
číslo jednací MPSV-2020/158592-331/1
Náklady na rekonstrukci městského bytu v č. p. 522
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem Ing. Vendula Dvořáková dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Město Kouřim Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, dle in...
Silnice l/9 - územní řízení
Odpověď od Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Tereza Rejzková dne .
Částečně úspěšné.
Vážená paní, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 30. 7. 2020 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu...
Inzerce a reklamní služby v médiích
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Jan Žabka dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den, na základě Vašeho dotazu Vám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb Vám poskytujeme následující informace: (See attached file: Žabka - pos...
Žádost o poskytnutí smlouvy
Odpověď od Městská část Praha - Zbraslav pro Martin Rytíř dne .
Čeká se zařazení.
V příloze Vám posílám odpověď na Vaši žádost. Marta SPÁČILOVÁ kancelář úřadu - Odbor kancelář tajemníka tel: 257 118 817, 774 760 891 email: [1][e...
Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná Vyjádření ke stížnosti ze dne 22. 9. 2016 (evidenční list stížnosti č. j. ZŠK 0343/2016) Ke stížnosti uv...
Vážená paní Radikovská,   zdejší soud Vám zasílá výše uvedené dokumenty a žádá o písemné potvrzení přijetí této emailové zprávy zpět na adresu [1...
Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace Valašské Meziříčí 4. 8. 2020 Vážená paní, Základní škola Valašské...
Rozsudek KS v Brně
Dotaz byl vznesen na instituci Krajský soud v Brně uživatelem Mgr. et Mgr. Renata Gehringer. Poznámka od uživatele Mgr. et Mgr. Renata Gehringer dne .
Úspěch.
V návaznosti na shora vydaný rozsudek Krajského soudu v Brně jsem se dne 31. 7. 2020 obrátila na Ministerstvo zdravotnictví ČR s učiněním poznámek k př...
Pronájem městských bytů
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem Ing. Vendula Dvořáková dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Město Kouřim Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, prosím...
Odborný posudek Vědecké rady ČLK č. 17/2019
Dotaz byl vznesen na instituci Česká lékařská komora uživatelem Mgr. et Mgr. Renata Gehringer dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Česká lékařská komora Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane,...
Rozhodnutí MZDR 60188/2017-2/PRO
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zdravotnictví uživatelem Mgr. et Mgr. Renata Gehringer. Poznámka od uživatele Mgr. et Mgr. Renata Gehringer dne .
Úspěch.
Děkuji Ministerstvu zdravotnictví ČR za rychlé zveřejnění Rozhodnutí. Jsem s pozdravem.