Hledejte dotaz

  

nalezeno 7357 dotaz / dotazy / dotazů

Vrácení peněz za dostavbu?
Dotaz byl vznesen na instituci Česká stomatologická komora uživatelem Max Rauch dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Česká stomatologická komora Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. ,Dobrý den, chci se...
Anonymizovaný rozsudek
Odpověď od Okresní soud v Táboře pro Radek Hollmann dne .
Čeká se zařazení.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaný rozsudek" s evidenčním číslem f0984c0a-c8f9-41a4-9ddc-da817d0c054a a s běžným čís...
dotaz OSVČ
Odpověď od Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Radek Martinec dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní / vážený pane, přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání. S pozdravem Ministerstvo průmyslu a obchodu Naše značka PID V Praze dne MP...
Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď č.j. 107624/19/7100-20116-050701 na Váš dotaz ze dne 20.11.2019. S pozdravem sekretariát Odboru nepřímých daní...
Hodnocení – dotace v kultuře
Odpověď od Město Boskovice pro Tomáš Trumpeš dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zaslané v pátek dne 3. du...
Kopie darovací smlouvy k daru z Číny
Odpověď od Středočeský kraj pro Vojtěch Berger dne .
Čeká se zařazení.
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Vaš...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace pečující osoby" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 3. 4. 2020 21:37:43, za...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.4.2020 21:04:44 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Darovací smlouva k daru ochranných zdravotn...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Meritorní rozhodnutí ve věci sp. zn. 6 To 632/2016" s evidenčním číslem b0eab0ed-eb32-484d-9048...
Lázně
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem JOSEF PROKEŠ dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Jednorázová podpora a OČR
Dotaz byl vznesen na instituci Úřad vlády České republiky uživatelem Martin Rychetský dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený...
Otevření kadernickych sluzeb
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Marie dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Potvrzení o převzetí podání Vaše zpráva ze dne 22.03.2020 naše čj: vyřizuje: Recmanová Karin datum: 22.03.2020 Potvrzení o doručení zprávy Identifi...
Potvrzení o doručení Vaše zpráva byla dne 02/04/2020 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail...
Žádost
Dotaz byl vznesen na instituci Úřad vlády České republiky uživatelem Tomáš Polák dne .
Čeká se na odpověď.
Dobrý den teďy mě zajímalo když vláda po nás chce aktuálně roušky zustat doma zakazují nám hromadu věcí jestli i mě vláda vyhoví nebo se obrátí zády ja...
Formuláře hodnocení – dotace v kultuře
Odpověď od Město Boskovice pro Tomáš Trumpeš dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den pane Trumpeši, zasílám Vám rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, kterou jste žádal o poskytnutí formuláře členů hodnotite...
Audity MŽP
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo životního prostředí uživatelem Lukáš Blažej. Poznámka od uživatele Lukáš Blažej dne .
Velké zpoždění.
Ministerstvo životního prostředí své rozhodnutí autoremedurou zrušilo: „Dne 5. března 2020 obdrželo ministerstvo žádost žadatele podanou podle zákona...
Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k...
Ošetřované pro OSVČ
Odpověď od Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Pavel Janský dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní / vážený pane, přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání. S pozdravem Ministerstvo průmyslu a obchodu Naše značka PID V Praze dne MP...
​​​Vážená paní, vzděláním v magisterském studijním oboru Andragogika ve spojení s programem CŽV uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu...
Kosmetické služby
Dotaz byl vznesen na instituci Úřad vlády České republiky uživatelem Táňa Řeháková dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený...
Příspěvky OSVC
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Anna Tichá dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Pendler dotaz
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Bobina 1980 dne .
Čeká se zařazení.
Informace o doručení datové zprávy. Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím. Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová...
Pronájem obchodního prostoru v době koronaviru
Odpověď od České dráhy, a.s. pro Salačová dne .
Čeká se zařazení.
UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE: emailová adresa [emailová adresa] NENÍ AKTIVNÍ a slouží pouze jako směrová adresa na server ČD. Pro komunikaci s námi použij...
Splatnost faktury
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Vojtĕch Kozák dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pan Vojtěch Kozák                                       e-mail: [1][FOI #8207 e-mail] ??     Naše č.j. 114/2020-072-Z106/2   Vě...