Hledejte dotaz

  

Bylo nalezeno přibližně 9000 dotazů

Zaplocení a užívání obecních pozemků
Odpověď od Obec Vidice - okres Kutná Hora pro Jiří Filip dne .

Čeká se zařazení.

This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Sociální pracovník kvalifikace
Odpověď od Ministerstvo práce a sociálních věcí pro Jan Jiruš dne .

Čeká se zařazení.

Č.j.: MPSV-2024/141692-331/3 Vážený pane Jiruši, reaguji na Váš dotaz, kterým jste se na Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) obrát...
číslo jednací MPSV-2024/141709-331/1 Vážený pane Jiruši, z pověření vedoucího oddělení koordinace státní služby Ing. Tomáše Kroutila Vám v příloze za...
Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce sprá...
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
Problematika zdravotně-sociální práce
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Jan Jiruš dne .

Čeká se na odpověď.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.6.2024 15:09:56 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Problematika zdravotně-sociální práce elek...
Změny - ulice Hrdlořezská, Mezitraťová
Dotaz byl vznesen na instituci Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. uživatelem Hrdlořezská zvonička, spolek dne .

Čeká se na odpověď.

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím....
Změny - autobusová linka 146

Čeká se na odpověď.

Povinný subjekt: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k in...
Vážená paní magistro, absolvováním magisterského studia učitelství pro 1.st. ZŠ a rozšiřujícího studia speciální pedagogiky jste získala kvalifikaci...
(Ne)pozastavení výstavby oplocení Radošovice kat.č.1259/6 Božkovice
Dotaz byl vznesen na instituci Město Bystřice uživatelem ing.Marie Dvořáková dne .

Čeká se na odpověď.

Povinný subjekt: Město Bystřice Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, s od...
Vážená paní, absolvováním programu Speciální pedagogika jste získala kvalifikaci učitele MŠ běžné i MŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebam...
Vážená paní, magisterský program speciální pedagogika je akreditován jako neučitelský studijní program, tudíž po jeho absolvování se získává kvalifik...
Vážená paní, Absolvent studijního programu Logopedie získá kvalifikaci učitele MŠ běžné i MŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, neboť j...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.6.2024 11:56:37 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Změny - ulice Hrdlořezská, Mezitraťová, aut...
Registrace stavebnici Shelby cobra
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Jiří dne .

Čeká se zařazení.

------------------------------------------------ PID : MDCRX01H7TUT Značka : MD-25257/2024-072/4 Skupina : Dokument ---------------------------------...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslaní anonymizovaného usnesení č.j.: 3T 211/2014" s evidenčním číslem 44959789-d970-...
Žádost o informace -

Čeká se zařazení.

Dobrý den, V příloze zasíláme rozhodnutí za naši společnost. S pozdravem a přáním příjemného dne Ing. Jana Konvičková asistentka jednatele T: +4...
Rozsudek sp. zn. 47T 1/2024
Odpověď od Městský soud v Praze pro Novakova dne .

Čeká se zařazení.

Odesílatel: Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2     Adresát: [1][FOI #9734 e-mail] ??     Adresa pro doručení: [2][FOI...
Vážená paní, platí, že níže uvedeným vzděláním jste získala kvalifikaci učitele mateřsk. š. běžné a dále učitele MŠ spec. na základě § 6 odst. 1 písm....
Vážená paní, na Vámi níže zaslaný dotaz je nezbytné uvést, že v souladu s § 4 NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,...
Vážený pane Škope, na základě žádosti níže Vám v příloze zasílám dva soubory a prosím o zpětnou vazbu, zda Vám data takto stačí. Dále se omlouvám za p...
Učitel MŠ

Čeká se zařazení.

Vážená paní inženýrko, kvalifikaci učitele MŠ získáte studiem v navazujícím magisterském studijním programu zaměřeném na speciální pedagogiku. Do...
Vámi zaslaná zpráva ze dne 16.05.2024 v 20:38:35 doručená na adresu elektronické podatelny [emailová adresa] od Josef Berger  s předmětem Žádost o in...
Žádost o informace -
Dotaz byl vznesen na instituci Krajská správa a údržba silnic Vysočiny uživatelem Oživení, o.s. dne .

Velké zpoždění.

Vážení, obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující principy efektivního a transparentního fungování veřejné správy. V souvislos...
Vážená paní, v případě, že se jedná o soukromé zřizovatele, tedy zřizovatele neuvedené v § 5 odst. 2 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícíc...