Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017 - hromadný dotaz

Odešlete 17 institucím od David Havlík dne .
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo obrany uživatelem David Havlík dne .

Velké zpoždění.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo průmyslu a obchodu uživatelem David Havlík dne .

Velké zpoždění.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem David Havlík dne .

Velké zpoždění.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo dopravy uživatelem David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo financí uživatelem David Havlík dne .

Úspěch.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo kultury uživatelem David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo pro místní rozvoj uživatelem David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo práce a sociálních věcí uživatelem David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo spravedlnosti uživatelem David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo vnitra uživatelem David Havlík dne .

Čeká se zařazení.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zdravotnictví uživatelem David Havlík dne .

Úspěch.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zemědělství uživatelem David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uživatelem David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo životního prostředí uživatelem David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Vrchní státní zastupitelství v Olomouci uživatelem David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Vrchní státní zastupitelství v Praze uživatelem David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Úřad vlády České republiky uživatelem David Havlík dne .

Úspěch.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...