Kontaktujte nás

Pokud jste nenašli co jste hledali, nebo jen máte připomínky ke stránkám, kontaktujte nás.


Informace pro všechny, o.s.
Uralská 687/3
160 00 Praha 6

IČO: 22763201
DIČ: CZ22763201

Předseda rady občanského sdružení
Richard Hunt

Bankovní účet č.:
6787119028/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

Vaše soukromí #

Musím se u vás zaregistrovat?#

Pro úspěšné vyřízení vaší žádosti je registrace nutná. Podle § 14 čl. 2 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím musí vaše žádost obsahovat vaše jméno, adresu a datum narození, bez těchto náležitostí ji instituce nemusí akceptovat (tato podmínka je mimochodem podivné české specifikum, v ostatních zemích tyto údaje nevyžadují). Do žádosti tyto informace znovu nevyplňujte, údaje jsou doplněny do e-mailu odesílaného instituci automaticky z registrace na stránkách IPV. Při publikování textu žádosti na stránkách IPV systém tyto údaje rozpozná a smaže. Vaše osobní informace jsou tímto chráněny a nebudou veřejně dostupné. Zároveň vás chceme ujistit, že informace z registrace o vašem bydlišti a datu narození nebudou na stránkách IPV nikdy zveřejněny a nakládáme s nimi jako s důvěrnými informacemi a chráníme je proti zneužití

Kdo uvidí moji e-mailovou adresu?#

Nepředáme vaši e-mailovou adresu (ani další osobní údaje) žádným třetím stranám, pokud se nejedná o případ, kdy jsme tento údaj povinni poskytnout podle zákona. Instituce uvidí pouze e-mailovou adresu informaceprovsechny.cz, ze které jim přijde váš dotaz. Instituce odpoví na váš dotaz přes stránky IPV. Náš systém vás na aktivitu instituce automaticky upozorní tím, že vám pošle e-mail na adresu, kterou jste si u nás zaregistrovali.

Budete spamovat moji e-mailovou adresu nevyžádanými zprávami?#

Ne. Poté, co se přihlásíte na stránku IPV, budete od IPV dostávat pouze e-maily týkající se registrace, vzneseného dotazu, nebo z jiných důvodů, které výslovně povolují Podmínky IPV. Vaše e-mailová adresa ani ostatní údaje nebudou nikdy předány třetím stranám, pokud nebudeme tento údaj povinni poskytnout ze zákonných důvodů.

Proč se mé jméno spolu s mým dotazem objeví na stránkách IPV?#

Stránky IPV slouží veřejnosti. Dotaz, který jste prostřednictvím stránek IPV vznesli, se automatický stává součástí archivu stránek IPV, ve kterém mohou vyhledávat i ostatní. Snažíme se hrát fér: stejně jako uveřejníme jméno úředníka, který vám odpověděl, uveřejníme i jméno vaše.

Mohu vznést dotaz pod pseudonymem?#

Pro vznesení dotazu byste měli použít své skutečné, občanské jméno. Jedině tak bude váš dotaz právně platný a instituce vám nemusí odpovědět. Dotaz můžete po registraci položit také jako právnická osoba (v registraci uvedete název, identifikační číslo osoby a adresu sídla). Můžete někoho zeptat, zda by nechtěl vznést dotaz vaším jménem.

Co když instituce vyžaduje poštovní adresy pro zaslání odpovědi?#

Pokud instituce má k dispozici pouze papírovou kopii informací, které chcete, může vás informovat, že vám chce poslat informace poštou. Máte pak několik možností:

  • V reakci na korespondenci s úřadem napsat, že odpovědi přijímáte pouze v elektronické formě a trváte na odpovědi uveřejněné přes stránky IPV, je to pro obě strany výhodnější.
  • Potvrdit korespondenční adresu, nechat si informace poslat poštou a zajímavé údaje vložit na stránky IPV sami.
  • nabídnout úřadu skener jako dar, "který máte a již nepotřebujete" (často se pak najde jeden na úřadě)
Můžete odstranit můj dotaz, nebo změnit mé jméno?#

IPV je veřejný a trvalý archiv dotazů vznesených veřejností na instituce. Váš dotaz a odpověď na něj může pomoci jiným lidem, proto se stane součástí archivu.

Ve výjimečných případech můžeme změnit nebo odstranit vaše jméno. V takovém případě nás KONTAKTUJTE

Jak zabránit zveřejnění osobních údajů?#

Pokud jste tazatelem, registrovaným na stránkách IPV, pak je nejdůležitější neuvádět své jméno, příjmení, poštovní adresu, osobní e-mail, telefonní číslo a další, podobně citlivé osobní údaje do těla vzneseného dotazu. Vzhledem k tomu, že systém umožňuje vznášet dotaz jen registrovaným uživatelům, vaše osobní údaje budou v dotazu zahrnuty, ale tak, aby je viděla pouze dotazovaná instituce a nebyly zveřejněny na stránkách IPV.

Jelikož není v našich možnostech upravovat všechny přílohy dotazů či odpovědí (a to zejména formáty PDF), chtěli bychom zároveň požádat úředníky a instituce, aby do příloh uváděli pouze jméno a příjmení tazatele a e-mailovou adresu, končící na @infoprovsechny.cz, což podle zákona 106/2000 Sb. pro identifikaci uživatele k odpovědi na vznesený dotaz postačuje. Děkujeme.

Pokud i přesto na stránkách IPV najdete zveřejněné své osobní informace, které chcete odstranit nebo skrýt, kontaktujte nás. Ve své zprávě přesně uveďte, který údaj chcete odstranit a z kterého místa na stránkách IPV.

Pokud jsou osobní údaje náhodou zveřejněny, snažíme se je skrýt nebo smazat. Běžně odstraňujeme jen ty osobní informace, na které upozorní samotný uživatel, jehož se to týká, ale u velmi citlivých údajů jsme rádi za každé upozornění.

Zároveň je ve veřejném zájmu zachovávat jména úředníků a pracovníků veřejných institucí a úřadů – výjimkou jsou pouze případy, kdy by takové zveřejnění vážně ohrozilo jejich osobní bezpečnost. Pokud se domníváte, že jste v takové situaci, je nutné, aby o odstranění údajů požádal váš nadřízený. Ze zprávy musí být jasné, že vám hrozící riziko je větší než veřejný zájem a zároveň je nutné doložit, že samotný úřad poskytl kroky ke skrytí takových osobních údajů na svých internetových stránkách.

Na všechny žádosti o odstranění osobních informací uplatňujeme měřítko veřejného zájmu.

Více informací naleznete zde Odpovídající instituce -->