Kontaktujte nás

Pokud jste nenašli co jste hledali, nebo jen máte připomínky ke stránkám, kontaktujte nás.


Informace pro všechny, o.s.
Uralská 687/3
160 00 Praha 6

IČO: 22763201
DIČ: CZ22763201

Předseda rady občanského sdružení
Richard Hunt

Bankovní účet č.:
6787119028/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

O nás #

Všechno to začalo, když jsem ukázal webové stránky WhatDoTheyKnow v UK mému známému a “aktivnímu občanovi”, Martinovi Charvátovi. Ale protože nemáme technické znalosti, zůstalo to na několik měsíců jen předmětem diskuze u piva.

Pak se k nám přidal IT specialista Jan Froněk a pomohl nám s prvními technickými kroky. Příchodem Hany Huntové jsme získali odborníka na komunikaci a projektové řízení. Tento náš tým vytvořil a zaregistroval občanské sdružení Informace Pro všechny o.s. a navázal kontakty s Nadací Open Society Fund v Praze a Alaveteli ve Velké Británii.

Ale potřebovali jsme specialistu na framework Ruby on Rails. Díky doporučení od vstřícných lidí ve společnosti Google jsme do týmu získali Josefa Pospíš la. Přestože využíváme platformu Alaveteli, český zákon o svobodě informací nám způsobil určité technické obtíže, se kterými se Josef vypořádal za použití svých značných schopností a téměř všeho svého volného času.

Josefa velmi zručně podpořil David Nevařil, který se postaral o kódování. David také vytvořil naše logo a grafický design webu.

Právník Ota Klekner, Davidův kamarád, odvedl spoustu práce, díky které jsou webové stránky v souladu se zákonem. A my budeme i nadále spoléhat na jeho zkušenosti, až web začne přinášet stale více a více zajímavých otázek. Souhrou náhod pocházejí Josef, David a Ota všichni z Liberce. Jsou to naši bílí tygři.

Jana Kneschke přispěla svými briliantními schopnostmi profesionálního copywritingu a výrazně tak zlepšila znění textu internetových stránek. Hana vedla úspěšnou žádost o grant od Nadace Open Society Fund. Děkujeme lidem z této nadace za důvěru v nás a v náš projekt. Hana také navázala a vytvořila náš vztah s otevrete.cz, je skvělé mít k dispozici jejich odborné znalosti. Další významnou dotaci jsme dostali od mých klientů, reklamní agentury RMP, kteř byli velmi laskaví a poskytli dar v době, kdy byl web především stále ještě předmětem hovoru v hospodě.

Spoustu cenných rad a podpory se nám dostalo od Alaveteli ve Velké Británii a také od jiných lidí, kteří používají internetové stránky v dalších zemích. Jsme součástí mezinárodního hnutí.

A já? Já platím pivo :-)

Je víc dalších lidí, kteří jsou připraveni se k nám připojit, aby nám pomohli s reklamní kampaní a správou webových stránkek. Všichni jsou to obyčejní č ští občané, kteří chtějí udělat něco pozitivního, aby naše společnost fungovala lépe. Jsem opravdu hrdý na jejich práci a skláním se před nimi s pokorným pocitem, že bez jejich úžasné práce by můj sen přinést do ČR tento skvělý britský nápad zůstal jen snem. Díky, týme!

Richard Hunt