Podrobnosti žádosti “Znalecký posudek - cena pozemků Na pláni, Praha 5

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3100 sent 2013-09-10 18:55:52 +0200 waiting_response 2013-09-10 18:55:52 +0200 waiting_response outgoing
3179 response 2013-09-20 11:26:37 +0200 incoming
3181 followup_sent 2013-09-20 12:24:04 +0200 outgoing
3183 response 2013-09-20 12:32:25 +0200 2013-09-24 09:48:36 +0200 successful incoming
3209 status_update 2013-09-24 09:48:36 +0200 successful 2013-09-24 09:48:36 +0200 successful

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na Dokumentaci API. ??