Podrobnosti žádosti “Změna územního plánu v k.ú. Božkovice

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
43643 sent 2019-10-02 08:33:20 +0200 waiting_response 2019-10-02 08:33:20 +0200 waiting_response outgoing
43686 response 2019-10-08 11:01:21 +0200 2019-10-08 15:21:43 +0200 waiting_clarification incoming
43693 status_update 2019-10-08 15:21:43 +0200 waiting_clarification 2019-10-08 15:21:43 +0200 waiting_clarification
43694 followup_sent 2019-10-08 15:49:57 +0200 waiting_response 2019-10-08 15:49:57 +0200 waiting_response outgoing
43697 edit_incoming 2019-10-09 11:57:32 +0200 incoming
43699 destroy_incoming 2019-10-09 12:06:36 +0200
43700 response 2019-10-09 12:08:03 +0200 2019-10-09 13:54:21 +0200 error_message incoming
43701 status_update 2019-10-09 13:54:21 +0200 error_message 2019-10-09 13:54:21 +0200 error_message
43765 response 2019-10-22 12:31:44 +0200 incoming
43777 edit_incoming 2019-10-23 12:03:14 +0200 incoming
43778 response 2019-10-23 12:03:48 +0200 2019-10-23 17:27:09 +0200 successful incoming
43782 status_update 2019-10-23 17:27:09 +0200 successful 2019-10-23 17:27:09 +0200 successful

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na Dokumentaci API. ??