Podrobnosti žádosti “Změna dopravního značení na křižovatce Libocká - Ruzyňská, Praha 6

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
38709 sent 2017-07-27 15:14:26 +0200 waiting_response 2017-07-27 15:14:27 +0200 waiting_response outgoing
38712 response 2017-07-27 15:20:50 +0200 incoming
38713 response 2017-07-27 15:45:39 +0200 2017-08-07 08:41:12 +0200 waiting_response incoming
38802 status_update 2017-08-07 08:41:12 +0200 waiting_response 2017-08-07 08:41:12 +0200 waiting_response
38833 followup_sent 2017-08-09 12:13:44 +0200 outgoing
38834 response 2017-08-09 12:21:20 +0200 incoming
38835 response 2017-08-09 13:06:21 +0200 2017-08-10 11:37:06 +0200 waiting_response incoming
38844 status_update 2017-08-10 11:37:06 +0200 waiting_response 2017-08-10 11:37:06 +0200 waiting_response
38845 followup_sent 2017-08-10 11:37:37 +0200 outgoing
38846 response 2017-08-10 11:46:25 +0200 incoming
38849 response 2017-08-10 12:31:30 +0200 incoming
38924 response 2017-08-25 11:55:34 +0200 incoming
39012 edit_incoming 2017-09-06 13:26:21 +0200 incoming
39013 response 2017-09-06 13:28:48 +0200 2017-09-20 19:44:24 +0200 not_held incoming
39079 status_update 2017-09-20 19:44:23 +0200 not_held 2017-09-20 19:44:24 +0200 not_held

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na Dokumentaci API. ??