Podrobnosti žádosti “Zjednosměrnění ulice Na Krutci - zadání pro stanovisko Hygiencké stanice

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
42292 set_embargo 2019-01-08 14:53:40 +0100
42293 sent 2019-01-08 14:53:40 +0100 waiting_response 2019-01-08 14:53:41 +0100 waiting_response outgoing
42296 response 2019-01-08 15:00:40 +0100 2019-01-08 15:01:58 +0100 waiting_response incoming
42297 set_embargo 2019-01-08 15:01:36 +0100
42298 status_update 2019-01-08 15:01:58 +0100 waiting_response 2019-01-08 15:01:58 +0100 waiting_response
42299 response 2019-01-08 15:05:40 +0100 2019-01-08 15:10:25 +0100 waiting_response incoming
42300 status_update 2019-01-08 15:10:25 +0100 waiting_response 2019-01-08 15:10:25 +0100 waiting_response
42406 response 2019-01-23 17:50:40 +0100 2019-01-23 19:12:19 +0100 partially_successful incoming
42416 status_update 2019-01-23 19:12:19 +0100 partially_successful 2019-01-23 19:12:19 +0100 partially_successful

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na Dokumentaci API. ??