Podrobnosti dotazu “Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
48837  sent  2021-01-28 15:29:43 +0100  waiting_response  2021-01-28 15:29:43 +0100  waiting_response  outgoing  
48838  response  2021-01-28 15:30:16 +0100        incoming  
48843  response  2021-01-28 15:40:41 +0100    2021-01-28 16:13:37 +0100  waiting_response  incoming  
48848  status_update  2021-01-28 16:13:37 +0100  waiting_response  2021-01-28 16:13:37 +0100  waiting_response   
49669  overdue  2021-02-13 00:00:00 +0100         
49828  response  2021-02-16 21:18:17 +0100    2021-02-21 19:57:46 +0100  successful  incoming  
49956  status_update  2021-02-21 19:57:46 +0100  successful  2021-02-21 19:57:46 +0100  successful   
53368  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
53369  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
53370  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
53371  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
53372  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
53373  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
53374  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
65668  edit  2023-02-22 04:45:40 +0100         
65669  edit  2023-02-22 04:45:41 +0100         
65670  edit  2023-02-22 04:45:41 +0100         
65671  edit  2023-02-22 04:45:41 +0100         
65672  edit  2023-02-22 04:45:41 +0100         
65673  edit  2023-02-22 04:45:41 +0100         
65674  edit  2023-02-22 04:45:41 +0100         
65675  edit  2023-02-22 04:45:41 +0100         
65676  edit  2023-02-22 04:45:41 +0100         
65677  edit  2023-02-22 04:45:41 +0100         
65678  edit  2023-02-22 04:45:41 +0100         
65679  edit  2023-02-22 04:45:41 +0100         
65680  edit  2023-02-22 04:45:41 +0100         
65681  edit  2023-02-22 04:45:41 +0100         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.