Podrobnosti dotazu “žádost o zaslání anonymizovaných příloh přihlášky do ins. řízení MSPH 77 INS 22551 / 2020

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
62114  sent  2022-11-25 10:48:08 +0100  waiting_response  2022-11-25 10:48:09 +0100  waiting_response  outgoing  
62115  response  2022-11-25 10:50:31 +0100    2022-12-06 08:11:18 +0100  waiting_response  incoming  
62327  status_update  2022-12-06 08:11:18 +0100  waiting_response  2022-12-06 08:11:18 +0100  waiting_response   
62357  response  2022-12-08 15:47:04 +0100        incoming  
68601  edit  2023-06-09 05:45:19 +0200         
68602  edit  2023-06-09 05:45:19 +0200         
68603  edit  2023-06-09 05:45:19 +0200         
68604  edit  2023-06-09 05:45:19 +0200         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.