Podrobnosti dotazu “žádost o zaslání anonymizované verze rozhodnutí sp.zn. KS HK 19 Co 154/2022

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
61242  sent  2022-09-22 12:39:28 +0200  waiting_response  2022-09-22 12:39:28 +0200  waiting_response  outgoing  
61243  response  2022-09-22 12:45:50 +0200    2022-10-03 09:20:11 +0200  waiting_response  incoming  
61322  status_update  2022-10-03 09:20:11 +0200  waiting_response  2022-10-03 09:20:11 +0200  waiting_response   
61363  response  2022-10-05 08:29:20 +0200    2022-11-25 10:42:59 +0100  successful  incoming  
62113  status_update  2022-11-25 10:42:59 +0100  successful  2022-11-25 10:42:59 +0100  successful   
68308  edit  2023-05-26 05:45:43 +0200         
68309  edit  2023-05-26 05:45:43 +0200         
68310  edit  2023-05-26 05:45:43 +0200         
68311  edit  2023-05-26 05:45:43 +0200         
68312  edit  2023-05-26 05:45:43 +0200         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.