Podrobnosti dotazu “Výzva k zahájení stavebních prací - lávka přes Labe v Nymburce

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
47966  sent  2020-11-30 14:58:14 +0100  waiting_response  2020-11-30 14:58:14 +0100  waiting_response  outgoing  
47967  status_update  2020-11-30 15:03:37 +0100  waiting_clarification  2020-11-30 15:03:38 +0100  waiting_clarification   
47969  response  2020-11-30 16:07:22 +0100        incoming  
47998  response  2020-12-02 11:19:40 +0100    2020-12-02 14:58:28 +0100  successful  incoming  
48001  status_update  2020-12-02 14:58:27 +0100  successful  2020-12-02 14:58:28 +0100  successful   
51455  edit  2021-06-03 04:45:14 +0200         
51456  edit  2021-06-03 04:45:14 +0200         
51457  edit  2021-06-03 04:45:14 +0200         
51458  edit  2021-06-03 04:45:14 +0200         
51459  edit  2021-06-03 04:45:14 +0200         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.