Podrobnosti dotazu “Vyjádření k projektům Smíchov City South a plavební komoře Praha - Staré město

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
43216  sent  2019-06-26 09:44:16 +0200  waiting_response  2019-06-26 09:44:16 +0200  waiting_response  outgoing  
43249  response  2019-07-10 08:53:58 +0200        incoming  
43258  followup_sent  2019-07-13 12:05:31 +0200        outgoing  
43259  edit_incoming  2019-07-15 12:28:27 +0200        incoming  
43260  response  2019-07-15 12:28:38 +0200        incoming  

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.