Podrobnosti žádosti “Ulice na Krutci jako “jednosměrná silnice”

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
42304 sent 2019-01-10 10:19:03 +0100 waiting_response 2019-01-10 10:19:03 +0100 waiting_response outgoing
42305 response 2019-01-10 10:20:43 +0100 incoming
42306 response 2019-01-10 10:40:46 +0100 incoming
42342 response 2019-01-16 09:00:53 +0100 2019-01-21 10:11:42 +0100 waiting_clarification incoming
42391 status_update 2019-01-21 10:11:42 +0100 waiting_clarification 2019-01-21 10:11:42 +0100 waiting_clarification
42398 followup_sent 2019-01-21 11:58:59 +0100 waiting_response 2019-01-21 11:58:59 +0100 waiting_response outgoing
42399 response 2019-01-21 12:05:41 +0100 incoming
42402 response 2019-01-21 12:55:41 +0100 incoming
42479 response 2019-02-05 15:50:54 +0100 2019-02-11 10:55:31 +0100 waiting_response incoming
42520 status_update 2019-02-11 10:55:31 +0100 waiting_response 2019-02-11 10:55:31 +0100 waiting_response
42540 followup_sent 2019-02-13 12:12:38 +0100 outgoing
42578 status_update 2019-02-18 13:11:00 +0100 waiting_response 2019-02-18 13:11:00 +0100 waiting_response
42740 followup_sent 2019-03-05 10:28:41 +0100 outgoing
42755 response 2019-03-06 17:59:44 +0100 2019-03-06 20:56:26 +0100 waiting_response incoming
42757 status_update 2019-03-06 20:56:26 +0100 waiting_response 2019-03-06 20:56:26 +0100 waiting_response
42784 response 2019-03-12 10:34:47 +0100 2019-03-13 11:41:24 +0100 partially_successful incoming
42785 status_update 2019-03-12 11:15:55 +0100 successful 2019-03-12 11:15:55 +0100 successful
42791 status_update 2019-03-13 11:41:24 +0100 partially_successful 2019-03-13 11:41:24 +0100 partially_successful
42792 followup_sent 2019-03-13 11:42:42 +0100 outgoing

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na Dokumentaci API. ??