Podrobnosti dotazu “Stížnost ze dne 7. ŘÍJNA 2016 podaná OTCEM bývalé žákyně školy

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
46344  sent  2020-09-06 04:12:33 +0200  waiting_response  2020-09-06 04:12:33 +0200  waiting_response  outgoing  
46348  followup_sent  2020-09-07 12:01:09 +0200  internal_review  2020-09-07 12:01:10 +0200  internal_review  outgoing  
46350  response  2020-09-07 13:35:59 +0200    2020-09-07 14:41:36 +0200  successful  incoming  
46351  followup_sent  2020-09-07 14:41:12 +0200        outgoing  
46352  status_update  2020-09-07 14:41:36 +0200  successful  2020-09-07 14:41:36 +0200  successful   
46359  response  2020-09-08 10:40:37 +0200    2020-09-08 12:42:22 +0200  error_message  incoming  
46361  followup_sent  2020-09-08 12:33:23 +0200        outgoing  
46362  status_update  2020-09-08 12:42:21 +0200  error_message  2020-09-08 12:42:22 +0200  error_message   
46363  response  2020-09-08 13:43:48 +0200    2020-09-10 10:08:27 +0200  partially_successful  incoming  
46366  followup_sent  2020-09-10 10:07:33 +0200        outgoing  
46367  status_update  2020-09-10 10:08:27 +0200  partially_successful  2020-09-10 10:08:27 +0200  partially_successful   

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.