Podrobnosti žádosti “Smlouvy na Centrální registr právního jednání

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
38537 sent 2017-07-07 08:07:40 +0200 waiting_response 2017-07-07 08:07:41 +0200 waiting_response outgoing
38538 response 2017-07-07 08:24:03 +0200 incoming
38606 response 2017-07-24 11:54:42 +0200 2017-07-24 16:38:23 +0200 successful incoming
38614 status_update 2017-07-24 16:38:23 +0200 successful 2017-07-24 16:38:23 +0200 successful
38615 followup_sent 2017-07-24 16:38:40 +0200 outgoing
38620 response 2017-07-25 06:48:21 +0200 2018-01-02 19:35:04 +0100 successful incoming
39865 status_update 2018-01-02 19:35:04 +0100 successful 2018-01-02 19:35:04 +0100 successful

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na Dokumentaci API. ??