Podrobnosti žádosti “Rámcový a detailní časový harmonogram budoucí veřejné zakázky pro ADIS

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
38345 sent 2017-06-05 10:48:04 +0200 waiting_response 2017-06-05 10:48:04 +0200 waiting_response outgoing
38347 response 2017-06-05 11:36:09 +0200 2017-06-09 08:42:43 +0200 waiting_response incoming
38378 status_update 2017-06-09 08:42:43 +0200 waiting_response 2017-06-09 08:42:43 +0200 waiting_response
38428 response 2017-06-21 11:38:36 +0200 2017-06-21 11:44:28 +0200 waiting_response incoming
38429 status_update 2017-06-21 11:44:28 +0200 waiting_response 2017-06-21 11:44:28 +0200 waiting_response
38523 followup_sent 2017-07-04 17:11:55 +0200 outgoing
38535 response 2017-07-07 07:24:36 +0200 incoming
38552 response 2017-07-12 11:43:41 +0200 2017-07-14 06:44:12 +0200 waiting_response incoming
38557 status_update 2017-07-14 06:44:12 +0200 waiting_response 2017-07-14 06:44:12 +0200 waiting_response
38558 followup_sent 2017-07-14 06:50:04 +0200 internal_review 2017-07-14 06:50:04 +0200 internal_review outgoing
38560 response 2017-07-14 09:06:16 +0200 incoming
38580 response 2017-07-19 07:10:46 +0200 2017-07-24 15:34:51 +0200 waiting_response incoming
38611 status_update 2017-07-24 15:34:51 +0200 waiting_response 2017-07-24 15:34:51 +0200 waiting_response
38612 followup_sent 2017-07-24 15:46:44 +0200 outgoing
38622 response 2017-07-25 08:11:08 +0200 2017-08-18 10:12:10 +0200 waiting_response incoming
38885 status_update 2017-08-18 10:12:10 +0200 waiting_response 2017-08-18 10:12:10 +0200 waiting_response

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na Dokumentaci API. ??