Podrobnosti žádosti “Nedodržení zákonných lhůt ve správním řízení

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2387 sent 2013-05-30 11:30:03 +0200 waiting_response 2013-05-30 11:30:04 +0200 waiting_response outgoing
2388 response 2013-05-30 11:33:15 +0200 waiting_response 2013-05-31 12:55:01 +0200 waiting_response incoming
2444 response 2013-06-07 11:05:36 +0200 incoming
2445 followup_sent 2013-06-07 12:16:55 +0200 waiting_response 2013-06-07 12:17:59 +0200 waiting_response outgoing
30226 overdue 2013-06-15 00:00:00 +0200
2535 followup_sent 2013-06-21 12:56:00 +0200 outgoing
2536 response 2013-06-21 13:19:42 +0200 waiting_response 2013-06-21 14:28:08 +0200 waiting_response incoming
2537 followup_sent 2013-06-21 15:15:18 +0200 outgoing
33198 very_overdue 2013-06-25 00:00:00 +0200
35618 very_overdue 2013-06-25 00:00:00 +0200
2554 response 2013-06-26 13:20:40 +0200 waiting_response 2013-06-28 10:13:26 +0200 waiting_response incoming
2575 followup_sent 2013-06-30 08:42:59 +0200 outgoing
2576 response 2013-06-30 08:45:19 +0200 incoming
2595 response 2013-07-02 10:28:23 +0200 waiting_response 2013-07-06 08:02:58 +0200 waiting_response incoming
2711 followup_sent 2013-07-24 15:26:03 +0200 outgoing
2823 response 2013-08-01 17:17:35 +0200 incoming
2853 response 2013-08-06 14:00:16 +0200 incoming
2908 followup_sent 2013-08-15 12:56:54 +0200 waiting_response 2013-08-15 12:57:22 +0200 waiting_response outgoing
3835 status_update 2013-12-05 07:39:47 +0100 partially_successful 2013-12-05 07:39:47 +0100 partially_successful

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na Dokumentaci API. ??