Podrobnosti žádosti “Metodický pokyn ke "korunovým dluhopisům" srpen 2017

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
45922 sent 2020-06-09 10:26:09 +0200 waiting_response 2020-06-09 10:26:10 +0200 waiting_response outgoing
45927 response 2020-06-09 14:22:24 +0200 2020-06-15 11:42:01 +0200 waiting_response incoming
45944 status_update 2020-06-15 11:42:01 +0200 waiting_response 2020-06-15 11:42:01 +0200 waiting_response
45981 response 2020-06-23 14:47:28 +0200 2020-06-24 00:13:32 +0200 successful incoming
45985 status_update 2020-06-24 00:13:32 +0200 successful 2020-06-24 00:13:32 +0200 successful

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na Dokumentaci API. ??