Podrobnosti žádosti “Komunikace s obcí Prameny v záležitosti bezúročné půjčky (zadlužení obce) v roce 2018

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
42216 sent 2018-12-22 22:51:32 +0100 waiting_response 2018-12-22 22:51:32 +0100 waiting_response outgoing
42225 response 2018-12-27 08:23:05 +0100 2018-12-31 10:16:34 +0100 waiting_response incoming
42244 status_update 2018-12-31 10:16:34 +0100 waiting_response 2018-12-31 10:16:34 +0100 waiting_response
42256 response 2019-01-03 13:24:31 +0100 2019-01-03 23:51:39 +0100 successful incoming
42260 status_update 2019-01-03 23:51:39 +0100 successful 2019-01-03 23:51:39 +0100 successful

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na Dokumentaci API. ??