Podrobnosti dotazu “Klasa; Výběrové řízení pro 2014

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3569  sent  2013-11-07 11:17:43 +0100  waiting_response  2013-11-07 11:17:43 +0100  waiting_response  outgoing  
3695  response  2013-11-20 15:38:29 +0100        incoming  
3696  destroy_incoming  2013-11-20 15:38:44 +0100         
3698  destroy_incoming  2013-11-20 15:42:42 +0100         
3757  response  2013-11-25 14:34:25 +0100        incoming  
3777  response  2013-11-27 11:14:28 +0100    2013-11-27 18:07:49 +0100  successful  incoming  
3780  status_update  2013-11-27 18:07:49 +0100  successful  2013-11-27 18:07:49 +0100  successful   
3787  response  2013-11-28 13:40:23 +0100        incoming  
3788  response  2013-11-28 13:41:46 +0100    2013-11-28 15:29:46 +0100  successful  incoming  
3790  followup_sent  2013-11-28 15:29:38 +0100        outgoing  
3791  status_update  2013-11-28 15:29:46 +0100  successful  2013-11-28 15:29:46 +0100  successful   

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.