Podrobnosti žádosti “Audit Muzea umění Olomouc

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
42869 sent 2019-04-02 09:40:20 +0200 waiting_response 2019-04-02 09:40:20 +0200 waiting_response outgoing
42872 response 2019-04-02 12:29:40 +0200 2019-04-23 16:21:55 +0200 error_message incoming
42890 status_update 2019-04-07 09:20:02 +0200 error_message 2019-04-07 09:20:02 +0200 error_message
42965 response 2019-04-17 09:25:17 +0200 incoming
42966 response 2019-04-17 09:57:45 +0200 2019-04-21 08:44:33 +0200 partially_successful incoming
42980 status_update 2019-04-21 08:44:33 +0200 partially_successful 2019-04-21 08:44:33 +0200 partially_successful
42981 followup_sent 2019-04-21 09:06:16 +0200 internal_review 2019-04-21 09:06:16 +0200 internal_review outgoing
42988 destroy_incoming 2019-04-23 10:09:07 +0200
42989 edit_incoming 2019-04-23 10:10:16 +0200 incoming
42994 response 2019-04-23 14:00:39 +0200 incoming
42995 response 2019-04-23 15:57:22 +0200 2019-04-23 16:21:55 +0200 error_message incoming
42996 status_update 2019-04-23 16:21:55 +0200 error_message 2019-04-23 16:21:55 +0200 error_message
43019 response 2019-04-29 17:11:24 +0200 incoming
43020 response 2019-04-29 17:24:32 +0200 2019-05-03 10:46:10 +0200 partially_successful incoming
43032 status_update 2019-05-03 10:46:10 +0200 partially_successful 2019-05-03 10:46:10 +0200 partially_successful
43067 edit_incoming 2019-05-14 12:09:01 +0200 incoming
43068 edit_incoming 2019-05-14 12:14:48 +0200 incoming
43069 response 2019-05-14 12:15:56 +0200 incoming
43070 edit_incoming 2019-05-14 12:16:18 +0200 incoming
43092 edit_incoming 2019-05-21 12:45:27 +0200 incoming
43093 edit_incoming 2019-05-21 12:46:06 +0200 incoming
43094 edit_incoming 2019-05-21 12:47:22 +0200 incoming

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na Dokumentaci API. ??