Zemský archiv v Opavě

Instituce

1 dotaz
Opakované volby 2003 - Štáblovice
Odpověď od Zemský archiv v Opavě pro Jakub Foldyna dne .
Informace není k dispozici.
Vážený pane Foldyno, Zemský archiv v Opavě postoupil Státnímu okresnímu archivu Opava (dále SOkA Opava) Vaší žádost týkající se zpřístupnění archivá...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?