Městská část Praha 10

Instituce, také se nazývá úřad

Vršovická 68 101 38 Praha 10

229 dotazů

(page 9)

Vážená paní,   ve věci žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí...
    Ing. Lada Kubištová Vedoucí oddělení rady a zastupitelstva Kancelář starosty     Telefon: +420 267 093 568 Mobil: +420 736 499 380...
Dobrý den,   Kancelář starosty Úřadu městské části Praha 10 obdržela dne 12. 11. 2013 Vaši žádost podle zákona   č. 106/1999 Sb., o svobodném přís...
Dobrý den, Kancelář starosty Úřadu městské části Praha 10 obdržela dne 21. 11. 2013 Vaši žádost podle zákona   č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Nájem nebytových prostor
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Martin Kroupa dne .

Úspěch.

Dobrý den! Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dům spokojeného žití Sámova" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dok...
Vytvoření a distribuce brožur o Praze 10
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Zaostřeno na Desítku dne .

Částečně úspěšné.

Úřad městské části Praha 10 Odbor kontroly a komunikace Váš dopis zn.: Naše značka: Vyřizuje linka: V Praze dne: SZ P10-121111/2013 Mgr.Kosmel/514...
Žádost o informace - Hamr
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Klára Hejduková dne .

Úspěch.

  Úřad městské části Praha 10 Odbor stavební   Spis. zn.:   OST 120849/2013/Ga Č.j.:            P10-123101/2013 Vyřizuje:  JUDr. Gavlák Tele...
Vzlet
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Lucie Sedmihradská dne .

Úspěch.

LDN Vršovice
Uživatel Lucie Sedmihradská odeslal odpověď Městská část Praha 10 dne .

Úspěch.

Povinný subjekt: SEK OMP Kohoutková Zuzana (ÚMČ Praha 10) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená...
Dobrý den, v příloze připojuji odpověď na žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka pí PhDr. Ol...
Výběrové řízení na PR služby pro Prahu 10
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Klára Hejduková dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informaci dle zákona č.106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.8.2013...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: SEK OMP Kohoutková Zuzana (ÚMČ Praha 10) Městská část Praha 10 26/4/2013 Vážená paní...
LDN Vršovice Oblouková
Uživatel Lucie Sedmihradská odeslal odpověď Městská část Praha 10 dne .

Úspěch.

Povinný subjekt: SEK OMP Kohoutková Zuzana (ÚMČ Praha 10) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Dobrý...
Zákaz vjezdu, nedovolené parkování
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Robin Karel Popper dne .

Velké zpoždění.

program Gutovka
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Tomas Kozak dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den,   v příloze Vám zasíláme  vyřízenou žádost o informaci dle zákona č.106/1999Sb. ze dne 29.5.2013 S pozdravem   Monika Zemanová...
DSS Sámova
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Luboš Dufek dne .

Úspěch.

Vážený pane,   V příloze Vám zasílám informace dle Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.  ze dne 7.6.2013   S pozdravem...
Odkoupení pozemků
Uživatel Lucie Sedmihradská odeslal odpověď Městská část Praha 10 dne .

Úspěch.

Povinný subjekt: Zemanová Monika (ÚMČ Praha 10) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Dobrý den, děku...
Dobrý den paní Hejduková,   dnes jsem byla kolegyněmi upozorněna, že Vám nebyla doručena informace, o kterou jste žádala dne 12.4.2013, na základě...
SEK TAJ Jarošová Světla (ÚMČ Praha 10) would like to recall the message, "RE: Dotaz o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finanční kontroly"....

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?