Městská část Praha 10

Instituce, také se nazývá úřad

Vršovická 68 101 38 Praha 10

201 dotazů

(page 8)

Dobrý den,   Kancelář starosty Úřadu městské části Praha 10 obdržela dne 12. 11. 2013 Vaši žádost podle zákona   č. 106/1999 Sb., o svobodném přís...
Dobrý den, Kancelář starosty Úřadu městské části Praha 10 obdržela dne 21. 11. 2013 Vaši žádost podle zákona   č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Nájem nebytových prostor
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Martin Kroupa dne .
Úspěch.
Dobrý den! Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dům spokojeného žití Sámova" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dok...
Vytvoření a distribuce brožur o Praze 10
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Zaostřeno na Desítku dne .
Částečně úspěšné.
Úřad městské části Praha 10 Odbor kontroly a komunikace Váš dopis zn.: Naše značka: Vyřizuje linka: V Praze dne: SZ P10-121111/2013 Mgr.Kosmel/514...
Žádost o informace - Hamr
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Klára Hejduková dne .
Úspěch.
  Úřad městské části Praha 10 Odbor stavební   Spis. zn.:   OST 120849/2013/Ga Č.j.:            P10-123101/2013 Vyřizuje:  JUDr. Gavlák Tele...
Vzlet
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Lucie Sedmihradská dne .
Úspěch.
LDN Vršovice
Uživatel Lucie Sedmihradská odeslal odpověď Městská část Praha 10 dne .
Úspěch.
Povinný subjekt: SEK OMP Kohoutková Zuzana (ÚMČ Praha 10) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená...
Dobrý den, v příloze připojuji odpověď na žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka pí PhDr. Ol...
Výběrové řízení na PR služby pro Prahu 10
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Klára Hejduková dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informaci dle zákona č.106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.8.2013...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: SEK OMP Kohoutková Zuzana (ÚMČ Praha 10) Městská část Praha 10 26/4/2013 Vážená paní...
LDN Vršovice Oblouková
Uživatel Lucie Sedmihradská odeslal odpověď Městská část Praha 10 dne .
Úspěch.
Povinný subjekt: SEK OMP Kohoutková Zuzana (ÚMČ Praha 10) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Dobrý...
Zákaz vjezdu, nedovolené parkování
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Robin Karel Popper dne .
Velké zpoždění.
program Gutovka
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Tomas Kozak dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den,   v příloze Vám zasíláme  vyřízenou žádost o informaci dle zákona č.106/1999Sb. ze dne 29.5.2013 S pozdravem   Monika Zemanová...
DSS Sámova
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Luboš Dufek dne .
Úspěch.
Vážený pane,   V příloze Vám zasílám informace dle Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.  ze dne 7.6.2013   S pozdravem...
Odkoupení pozemků
Uživatel Lucie Sedmihradská odeslal odpověď Městská část Praha 10 dne .
Úspěch.
Povinný subjekt: Zemanová Monika (ÚMČ Praha 10) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Dobrý den, děku...
Dobrý den paní Hejduková,   dnes jsem byla kolegyněmi upozorněna, že Vám nebyla doručena informace, o kterou jste žádala dne 12.4.2013, na základě...
SEK TAJ Jarošová Světla (ÚMČ Praha 10) would like to recall the message, "RE: Dotaz o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finanční kontroly"....
Účetní výkazy
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Lucie Sedmihradská dne .
Úspěch.
Dobrý den! Vaše podání ve věci "Dotaz o informace podle dotaz - Účetní výkazy" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpr...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: SEK TAJ Jarošová Světla (ÚMČ Praha 10) Městská část Praha 10 14/3/2013 Dobrý den,  ...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?