Městská část Praha 10

Instituce, také se nazývá úřad

Vršovická 68 101 38 Praha 10

214 dotazů

(page 7)

Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz 21. ZMČ 05:...
Vazena pani Chmelová, v příloze Vám zasilám „Rozhodnutí o nedatovane stiznosti“  podane dne 4.3.2014 , ktera nam byla postoupena z Úradu městské čás...
S pozdravem   Ing. Lada Kubištová Vedoucí oddělení rady a zastupitelstva Kancelář starosty     Telefon: +420 267 093 568 Mobil: +420 73...
Významní dodavatelé
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Lucie Sedmihradská dne .

Odmítnuto.

Dobrý den! Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Významní dodavatelé" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů j...
Dobrý den! Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Podklady k projednávání zastupitelsta 26. 5. 2014" bylo předáno k dalšímu zpracování...
Představení Partička
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Ivana Mádrová dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den,   Odbor kultury a projektů Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 5.4.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přís...
Informace o komisi k vile Karla Čapka
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Zaostřeno na Desítku dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den,   Odbor kultury a projektů Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 3.3.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přís...
Úřad městské části Praha 10 Odbor kontroly a komunikace Zaostřeno na Desítku, o.s. Oblouková 491/14 101 00 Praha 10 [email address] Váš dopis zn.:...
Úřad městské části Praha 10 Odbor kontroly a komunikace Zaostřeno na Desítku, o.s. Oblouková 491/14 101 00 Praha 10 [email address] Váš dopis zn.:...
Rekonstrukce budovy Vlasta
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Ivana Mádrová dne .

Úspěch.

Úřad městské části Praha 10 Vážená paní Váš dopis zn.: Naše značka: Vyřizuje linka: V Praze dne: P10-024966/2014 531 4.3.2014 Poskytnutí informac...
Dobrý den,   Odbor kultury a projektů Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 17.1.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří...
Studie na zástavbu v okolí metra Strašnická
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Barbora Špičáková dne .

Informace není k dispozici.

Úřad městské části Praha 10 Odbor občanskosprávní [email address] Váš dopis zn.: Naše značka: Vyřizuje linka: V Praze dne: P10-016950/2014 P10- 01...
Úřad městské části Praha 10 odbor kontroly a komunikace občanské sdružení Zaostřeno na Desítku Oblouková 491/14 101 00 Praha 10 Váš dopis zn.: Naše...
    Městská část Praha 10 Odbor Stavební   Spis. zn.:  OST 010676/2014/Ga Č.j.:           P10-017190/2014 Vyřizuje: JUDr. Gavlák Telefon:...
Penzion Malešice
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Ivana Mádrová dne .

Úspěch.

Smlouva
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Ivana Mádrová dne .

Úspěch.

Úřad městské části Praha 10 Odbor ekonomický Vážená paní Váš dopis zn.: Naše značka: Vyřizuje linka: V Praze dne: P10-010457/2014 P10-010821/2014...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?