Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Instituce, také se nazývá TSK

Technická správa komunikací byla zřízena k 1.7.1967. Tato organizace má za úkol spravovat veškerý komunikační majetek hlavního města Prahy.

18 dotazů